שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

כלכלה מיקרו – שיעור 6

 

 

מחירים מינימליים-

המחיר המינימלי לייצור בטווח הקצר-

P = AVC (המס' הנמוך ביותר שמופיע בתור של העלות הממוצעת המשתנה)

המחיר המינימלי לייצור בטווח הארוך-

P = ATC (המס' הנמוך ביותר שמופיע בתור של העלות הממוצעת הכוללת)

 

* אם הייצור כדאי בטווח הקצר הוא לא בהכרח כדאי לטווח הארוך אך במצב הפוך, בו הייצור כדאי בטווחה ארוך אז הוא בוודאות כדאי גם בטווח הקצר.

 

הקשר בין הגרפים של MC, ATC, AVC-

* נק' החיתוך של גרף ATC/AVC עם גרף MC הן נק' המינימום של ATC/AVC.

* גרף AVC וגרף MC תמיד ייצאו מאותה הנקודה.

* ככל שנייצר יותר, גרף AVC יישאף ויתקרב אל גרף ATC.

* כשהיצרן משווה את מחיר המוצר לעלות השולית ומתקבלות 2 נק' חיתוך עם גרף העלות השולית, אז ליצרן כדאי לייצר את הכמות בה MC עולה ובתנאי שכמות זו נמצאת בתחום שמעל AVCmin.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לסיכום-
נקודות האופטימום של היצרן (מקסימום רווח):

תנאי ראשון- כמה יחידות ליצר? בטווח הקצר ובטווח הארוך P MC.

תנאי שני- האם יש רווח (ונכסה את ההוצאות המשתנות)?

בטווח הקצר P AVCmin (הרווח התפעולי הוא אפס או חיובי) ובטווח הארוך P ATCmin (הרווח הכולל הוא אפס או חיובי).

 

VC = W * L

MC = W / MPL

 

* כשהתפוקה השולית עולה, העלות השולית יורדת ולהיפך (MPmax => MCmin, צורת מראה).

* אם התפוקה השולית קבועה אז העלות השולית קבועה גם היא.

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


1 + שש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים