שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 5 – 23/3/14

מסמך מוחזק / בהחזקה

אינו נכלל בחישוב היתרות ולא יוצג בדוח שורות. כלומר, אם רשמנו מסמך במוחזק לא נוכל לראות את ההשפעה באותו חשבון. מסמך מוחזק איננו מקבל מספור אוטומטי מהמערכת אלא על ידי המשתמש. מסמך מוחזק אינו עובר בדיקות – לא ברמת הכותרת ולא ברמת השורות. מדובר למעשה במסמך טיוטה שאינו עובר בדיקה או מקבל מספור מהמערכת.

כאשר נמצאים על הזנת מסמך חשבון -> לוחצים על הפעלת עץ -> לוחצים על מסמכים בהחזקה -> רואים רשימה של כל המסמכים שנמצאים בהחזקה אותם וניתן להיכנס למסמך בו נבחר ולעדכנו.

טרנזקציות נוספות:

  • שינוי מסמך FB02
  • הצגת מסמך FB03

יש מספר מצומצם במסמך שניתן לשנות במסמך פיננסי כאשר שדות אלה אינם משפיעים על מהות המסמך. בכותרת המסמך ניתן לשנות "טקסט" ו"סימוכין" ובשורות המסמך "הקצאה" ו"טקסט".

לחיצה על "רשימת מסמכים" מאפשרת איתור מסמך.

לחצן "טלוויזיה צבעונית" מאפשרת חיפוש שדות נוספים שאינם מופיעים בפרמטרים של הדוח.

כותרת המסמך

כאשר פותחים מסמך ניתן לראות את השורות שהוצגו באותו מסמך. כמו כן, ניתן לראות באמצעות לחצן "כובע" את פרטי כותרת המסמך בו ניתן לראשות את סוג המסמך, טקסט כותרת המסמך, את תאריך המסמך (תאריך שכתוב על גבי המסמך) ותאריך הרישום (קובע את התקופה החשבונאית אליה משויך המסמך). תאריך ההזנה זהו התאריך בו הוזן המסמך למערכת והינו אוטומטי, לכן גם לא ניתן לשנותו. בנוסף יוצג שם המשתמש שהזין את המסמך במערכת ואת קוד הפעולה.

בספר הראשי ישנו מפתח רישום Posting Key – קוד שקובע לאיזה ספר התנועה תירשם והאם היא תירשם בחובה או בזכות. בספר הראשי 40 זה חובה ו-50 זה זכות.

רישום פקודות סטורנו

מתבצעת באמצעות הטרנזקציות FB08 (סטורנו יחיד, לפקודה יחידה) או F.80 (סטורנו מסיבי, למספר פקודות בטווח מסוים).

מסמך שבא לתקן מסמך שגוי שנרשם. למעשה מסמך סטורנו הוא מסמך הפוך למסמך המקורי. ניתן לבצע רישום של מסמך סטורנו על כל הפקודה בלבד, כלומר אין סטורנו על שורה אחת מתוך המסמך אלא היא מתבצעת לכלל המסמך. אם בוצעה פקודת סטורנו, לא ניתן לבצע סטורנו לא על המקור ולא על הסטורנו, אלא רושמים מסמך חדש.

התאמה – היא קישור בין שורות בחובה לשורות בזכות בכרטיס מסוים כאשר פעולה אחת משלימה את התהליך של הפעולה השנייה, למשל תשלום-ספק / מכירות-תקבולים.

התרה – אם הצירוף של שתי פעולות נקרא התאמה, פיצולם נקרא התרה.

בסטורנו מאסיבי בוחרים טווח של מספרים והמערכת מאפשרת לנו לראות אילו מסמכים ניתן לבצע סטורנו ואילו לא.

2 דרכים לביצוע סטורנו:

  1. בתקופה הנוכחית – קוד 01 לסיבת הסטורנו.
  2. בתקופות מהעבר – קיימת נצרה "הרצת מבחן" באמצעותה תוצג רשימה של מסמכים הניתנים להיפוך (ניתן לבצע בגינם סטורנו) ומסמכים שלא ניתנים להיפוך (כיוון שכבר בוצעו בגינם סטורנו).

אנו תמיד נסמן את התקופה הנוכחית.

בכותרת מסמך של פקודת סטורנו תופיע שורה "מסמך סטורנו עבור" ובה מספר המסמך שבוטל.

תרגול כיתה:

  1. ביצוע מסמך מוחזק. FB50
  2. רישום המסמך שנשמר כמוחזק. FB50
  3. שינוי כותרת המסמך למספר ת.ז. שלנו. FB02
  4. ביצוע סטורנו למסמך. FB08שש − 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים