שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור חמישי

תאריך: 12.11.2013, יום ג'.
מרצה: רו"ח אייל הורוביץ.

עיקרון הצבירה חוזר על כך שאנו מציינים בדוחות מתי קמה החובה על ההוצאה או הזכות להכנסה, ולא מתי שילמתי או קיבלתי כסף.

הכנסות מראש :
ההפך מהוצאות מראש.
הכנסות שקיבלתי במזומן בתקופת הדיווח אבל הן לא שייכות לאותה תקופה.
הכנסות מהוות מבחינתי התחייבות וסימנן – זכות.

דוגמה :
בתאריך 2013 בחודש דצמבר קיבלתי 12,000 ₪ על שכירות לשנת 2014.
פקודת היומן בשנת 2013:
חובה – מזומן 12,000 ₪
זכות – הכנסות מראש 12,000 ₪.

* שימו לב ששני הסעיפים הם מאזניים, וכל יתרה מאזנית עוברת לדיווחים של שנה הבאה.

כעת אנו בשנת 2014:
פקודות היומן:
חובת – הכנסות מראש – 12,000 ₪
זכות – הכנסות שכ"ד – 12,000 ₪

זה מכיוון שהתשלום בפועל אינו חשוב, אלא מבחינה משפטית / עניינית מתי ההתחייבות חלה.

  • חידוד-
    התחייבות זהו שם כולל וגדול. יש להיות מדוייקים ולתת שם ספציפי לחשבון אותו אנו מחייבים.
    במקום "חובת נכס" נרשום "חובת מזומן", במקום "חובת הוצאות" נרשום חובת "הוצאות שכ"ד" וכו'.

החשבונאות מתעלמת מהשאלה מתי שילמתי או קיבלתי את הכסף. השאלה שמשתמשים בה היא מתי סיפקתי או צרכתי את השירות.

דוגמה: 1.7.13 קיבלתי 28,000 ₪  לשכר דירה.
הכסף הוא עד 30.6.15.

פקודות היומן:
חובה – מזומן – 24,000 ₪
זכות – הכנסות שכר דירה  – 6,000 ₪
זכות – הכנסות שכר דירה מראש – 18,000 ₪

שנה – 2014
סיפקתי שירות של שכ"ד בשווי של 12,000 ₪
לכן נרשום
חובה – הכנסות מראש שכ"ד 12,000 ₪
זכות – הכנסות משכד 12,000 ₪

בסוף שנת 2014 יהיו לי הכנסות מראש של 12,000 ₪. מה שמותיר אותי עם 6,000 ₪ נוספים, הנותרים לשכ"ד שאני מקבל בשנת 2015.

שנה 2015:
חובה – הכנסות מראש – 6,000 ₪
זכות – הכנסות משכ"ד – 6,000 ₪

וכעת יתרה במאזן תהיה 0 וההתחייבות הסתיימה, דהיינו, עבור הכסף שקיבלתי בשנת 2013 סיימתי לספק את הדירה אותה השכרתי עבור האדם ששילם לי.

נושא – הכנסות לקבל

כאשר סיפקתי את השירות ולא קיבלתי כסף.
דוגמה:
יש לי נכס אשר בחודשים נובמבר ודצמבר השכרתי, ולא קיבלתי עבורו שכ"ד.
מבחינה עניינית סיפקתי את השירות ולא קיבלתי את הכסף.
לכן הפקודה בשנת 2013:
חובה – הכנסות לקבל – 4,000 ₪
זכות – הכנסות שכ"ד – 4,000 ₪

  • חידוד :
    הכנסות לקבל זה הכנסות שלא בגין מכירת מלאי או סחורה שהעסק עוסק בו (למשל שכד).
    הכנסות לקוחות אלה הכנסות ממוצר שאותו העסק מספק או שירות.

תרגילי הכיתה:

יש ללחוץ על התמונות כדי להגיע לגודל מקורי.

חשבונאות תרגיל כיתה 5_01חשבונאות תרגיל כיתה 5_02

לצילום השיעורתשע − 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים