שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שיעור 5 – 10/11/13

גישת תיק ההשקעות

כלכלן בשם מרקוביץ' דיבר על גישה זו לראשונה. גישה זו אומרת שכדי שמשקיע יצליח להפחית סיכונים בתיק השקעות, צריך לגוון את ההשקעה. כלומר, אם משקיעים ב-100 מניות עדיף שלא כולם יושקעו באותו תחום (נדל"ן / הייטק וכדומה). הרעיון הוא לפזר מניות כדי להפחית הסיכונים כך שאם חלק מהמניות יעלו וחלק ירדו יהיה איזון בתיק ההשקעות.

גיוון – הפחתת סיכון בתיק על ידי פיזור מניות.

מדדי קשר (בין מניות):
שונות משותפת נותן מידע על הקשר בין X ל-
אם יצא מדובר בקשר חיובי
אם יצא מדובר בקשר שלילי
אם יצא אין קשר בין X ל-Y

מקדם המתאם


כאשר יש תיק השקעות, צריך לבדוק 2 דברים בתוך התיק:

 1. תוחלת תשואה של תיק ההשקעות – מקובל לסמנה .

  תוחלת זו מחושבת כך :
  , כאשר מהווה את משקל מניה בתיק ו- מהווה את תשואת מניה .

  דוגמה:
  תשואה של מניה – אתמול 52 והיום 60. נחשב תשואה –

 2. שונות של תיק השקעות – מקובל לסמנה.

  שונות של תיק עם יותר מ-2 מניות מסבכת את הנוסחה ואנו נשתמש בשונות של 2 מניות בתיק עפ"י הנוסחה הבאה:

  צורה נוספת –

 הגישה מתארת באמצעות גרף תיקים אפשריים בין X ל-Y. אחוזי האחזקה (משקולות) הם אלה שמשתנים בין נקודה לנקודה.

 הנקודה C היא נקודה בה קיים תיק עם מינימום סיכון וזאת כיוון שסטיית התקן שלו הכי נמוכה.

הקטע מ-C עד X נקרא על ידי מרקוביץ' – "חזית היעילות" – כלומר כל התיקים היעילים יושבים על קטע זה.

הקטע מ-C עד Y אינו יעיל כיוון שניתן לקחת תיק עם תוחלת יותר גבוהה.

משקיע אמור לזהות את התיקים היעילים שלו – ככל שהוא פחות שונא סיכון כך יתקרב לכיוון ה-X וככל שהוא יותר שונא סיכון כך יתקרב יותר לכיוון ה-C.

 דוגמה:

יש לחשב את התוחלת והשונות של כל מניה בנפרד (לא של תיק), את השונות המשותפת ואת מקדם המתאם.

פתרון:
מניה A –

תוחלת למניה A –

שונות למניה A –

מסקנה: קשר חלש מאוד (לכיוון אין קשר בין המניות) אם מניה עולה יש סיכון של 11.11% שגם השנייה תעלה.

יש לחשב את התוחלת וסטיית התקן של תיק השקעות שבנוי מפרופורציות שוות בין A ל-B ()שלוש − 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים