שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

שוק ההון בישראל-שיעור 5

המשך מצגת 4.

נכס הבסיס- זהו הנכס שעליו כתובה האופציה. יכול להיות מדד מניות, מטבע, סחורה או מניה כלשהי. למשל, נכס הבסיס באופציה על מדד ת"א 25 הוא מדד ת"א 25 המתפרסם באופן רציף ע"י הבורסה מוכפל במאה. נכס הבסיס באופציה על שער ה $ – הוא השער היציג של הדולר המפורסם ע"י בנק ישראל, מוכפל ב – 10,000.(כנ"ל לגבי שער האירו).

מושגי יסוד והגדרות

בכל עסקה באופציה חייבים להיות שני צדדים בעסקה רוכש האופציה ומוכר (כותב) האופציה

מכאן שכאשר צד אחד מרוויח צד שני מפסיד ולכן זהו מסחר בשיטת משחק סכום אפס.מספר האופציות לנכס הינו בלתי מוגבל משונה במניות חברה שם החברה החליטה בתשקיף כמה מניות תהיינה בשוק

 

אופציית רכש CALL

אופציית CALL הנה הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר הנקבע מראש (מחיר המימוש), במועד מסוים (תאריך הפקיעה).

לדוגמא – רכישת אופציה (דצמבר, 1050) CALL – מעניקה למחזיק בה את הזכות לרכוש 100 יחידות מדד מעו"ף במחיר 1050 ₪ כ"א, ביום חמישי האחרון של חודש דצמבר – תאריך הפקיעה.

תרחיש–מדד המעו"ף עומד ביום הפקיעה על 1060 נק'.

המשמעות – המשקיע יכול לרכוש את מדד המעו"ף ב – 1050 נק', (בזכות האופציה), ולמכור אותו מיידית בשוק ב 1060 נק'.

תזרים המזומנים שיתקבל –

1000 = 100 X (1050 – 1060)

מכפיל מחיר מחיר נכס

מימוש הבסיס

איך הרווח או ההפסד נקבע ?

התשובה תלויה בכמה נקנתה האופציה.

למשל האופציה נקנתה ב 400 אז הרווח הוא

1000 – 400 = 600

ואם האופציה עלתה 1100 אז יש הפסד של 100.

 

 

אופציית מכר-PUT

אופציית מכרPUT הנה הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר הנקבע מראש (מחיר המימוש), במועד מסוים (מועד הפקיעה).

דוגמא – (דצמבר, 1050) PUT

מעניקה למחזיק בה את הזכות למכור 100 יח' מדד המעו"ף ב – 1050 ₪ כ"א ביום ה' האחרון של חודש דצמבר.

תרחיש – אם מדד המעו"ף יעמוד על 1040 נק' ביום הפקיעה – יוכל המשקיע למכור את המדד ב- 1050 נק' (בזכות האופציה), ולקנות אותו באותו רגע ב 1040 נק'

תזרים המזומנים שיתקבל –

1000 = 100 X (1040 – 1050)

מכפיל מחיר נכס מחיר

הבסיס מימוש

אסטרטגיות:

חוזה סינטטי- לקנות CALL ולמכור PUT באותו מחיר מימוש, זוהי אסטרטגיה המייצגת אחד לאחד את מדד המעוף.

קריעת אוכף- פלוני קונה אופציית CALL 1330 (המדד 1300) וגם קונה PUT 1270.

במצב כזה הוא ירוויח רק כאשר השוק יהיה מאוד קיצוני לטובה או לרעה (התקפה באיראן או סוריה)

שווי אופציות

 • שווי אופציה = ערך פנימי +ערך הזמן
 • ערך פנימי = שווי האופציה באם היום הייתה הפקיעה. הוא מורכב מהפער בין מדד המעוף למחיר המימוש.
 • ערך הזמן=המחיר שאני מוכנה לשלם עבור הזמן עד שהאופציה תפקע.
 • ככל שאופציה תהיה קרובה יותר ליום המימוש שלה כך ערך הזמן שלה יהיה קטן יותר, והיא תהיה מורכבת יותר מערך פנימי ופחות מערך הזמן
 • לאופציות מחוץ לכסף הערך הפנימי שווה לאפס
 • לאופציות בכסף ומחוץ לכסף השווי הוא ערך הזמן בלבד
 • רק לאופציות בתוך הכסף יש ערך פנימי, ולכן השווי שלהם מורכב לא רק מערך הזמן

 

סוגי האופציות

 • אופציה אמריקאית – אופציה אשר מעניקה לרוכש זכות מימוש בכל יום ממועד רכישתה ועד לתאריך הפקיעה. (כל יום ניתן לממש אותה למניה)
 • אופציה אירופאית – אופציה הניתנת למימוש ביום הפקיעה בלבד. (רק ביום אחד-יום הפקיעה)

 

חוזה עתידי

חוזה עתידי הינו הסכם הקושר בין שני צדדים.
מוכר החוזה מתחייב למסור בעתיד נכס ("נכס הבסיס") מסוים וקונה החוזה מתחייב לקבל את אותו נכס,במחיר, בכמות במועד הנקובים בחוזה. בעצם זהו הסכם בין שני צדדים שבו בניגוד לאופציה לקונה יש חובה לנות בעתיד.

רווח והפסד של קונה חוזה עתידי

 • ההפסד/רווח תלויים במחיר נכס הבסיס ביום המימוש.
 • אם מחיר נכס הבסיס יהיה גבוה ביום המימוש ממחיר המימוש – הקונה ירוויח, ואם נמוך ממחיר המימוש – הקונה יפסיד.

סוגים של חוזים עתידיים

FUTURE- חוזה עתידי סטנדרטי (אחיד) הנסחר בבורסות, אשר תנאיו נקבעים על ידי הבורסה. לדוגמא, חוזה לקנות 100 דולר בעוד חודש בשער מסוים. לא משלמים על החוזה הזה, אלא משלמים בבטחונות. (בעצם לא רוצים להיות חשופים לשינויים במט"ח לבטח עצמם)

FUTUREחוזה עתידי גמיש מבחינת התאמת סוג הסחורה, כמות, מועד המסירה ( התאמה אישית) זהו חוזה שלא נסחר בבורסה, הרבה יותר גמיש מבחינת מחיר מימוש

 • חוזי ה Forward מותאמים לדרישות הלקוח באשר לגודל החוזה ולמועד מימושו, בעוד שחוזי ה Futures הם חוזים סטנדרטיים שגודלם ומועד מימושם קבוע.
 • חוזי Forward יסחרו בדרך כלל בחדרי עסקות בבנקים בעוד שחוזי Futures יסחרו בבורסות מוכרות.

 

 2 × = עשר

תואר ראשון
תואר שני
מרצים