שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

שוק העבודה

הנחות:

  • תחרות משוכללתשוק עבודה גמיש, קיימת התניידות של שכר העבודה והוא נקבע ע״י כוחות השוק (הביקוש וההיצע). גם שוק המוצרים (התוצר) גם הוא גמיש ובתנאי תחרות משוכללת.
  • פונקציית הייצור היא קוב דאגלס והיא משמשת אותנו כדי למדוד את ההשפעה על שוק העובדים.

 

 

צד הביקוש:

בתנאי תחרות משוכללת היצרן יחפש את הנקודה שבה התפוקה השולית שווה לשכר הריאלי. כל עוד MPL גבוה מW/P המעסיק ימשיך להעסיק עובדים, עד שהם ישתוו.

לאורך העקומה ניתן לראות תנועה של שכר העבודה הריאלי וההשפעה שיש על כמות המועסקים, ככל שהשכר הריאלי יורד, כך המעסיקים יעדיפו להעסיק יותר עובדים. מכאן, זוהי עקומת הביקוש לעבודה.

השכר הריאלי הוא משתנה אנדוגני ולכן שינוי שלו יהיה תזוזה על העקומה. כמו כן, ישנם משתנים אקסוגניים, לדוגמה, שינויים טכנולוגיים. שינוי טכנולוגי יכול להיות שיפור או הרעה. שיפור מביא להעלאת פריון העובד כך שכל עובד תורם יותר ובכל שכר עבודה יוכל להעסיק יותר עובדים (שכן הוא מרוויח יותר). יחד עם זאת, ייתכן וזה יביא לצמצום עובדים, פשוט כי צריך פחות.

הגדלת ההון הפיזי יביא גם הוא לגידול בביקוש לעבודה.

 

צד ההיצע:

בצד ההיצע, שינויים בשכר הריאלי יביאו לשינוי בכמות האנשים העובדיםככל שהשכר הריאלי גבוה יותר כך יותר אנשים יסכימו לעבוד, כי כדאי להם. גם כאן המשתנה האנדוגני הוא שכר העבודה הריאלי. כשמסתכלים על הגורמים שמשפיעים על מגמת עקומת ההיצע לעבודה יש להבין בין שני גורמים סותרים: גורם התחלופה וגורם ההכנסה.

גורם התחלופהכששכר העבודה הריאלי עולה רוצים לעבוד יותר ולכן צורכים פחות פנאי.

גורם ההכנסהפנאי נחשב למוצר נורמלי, ככל שההכנסה גדלה צורכים יותר פנאי ולכן גורם ההכנסה מראה שככל ההכנסה גדלה וצורכים יותר פנאי, כך זה בא על חשבון ההכנסה.

בתיאוריה, אם הגורמים מקזזים אחד את השני לחלוטין העקומה תהיה אנכית. אך זהו לא המצב, מחקרים הוכיחו שיכול להיות ששני הגורמים יקזזו אחד את השני אך העקומה עדיין תעלה משמאל לימין, היות וגורם התחלופה משפיע בצורה חזקה יותר מגורם ההכנסה.

גם כאן יש משתנים אקסוגנייםאם שיעור ההשתתפות גדל, עובדים זרים ועלייה.

 

תעסוקה מלאה זה מושג כלכלי שזכה להתייחסויות לאורך השנים. תעסוקה מלאה לא אומר שאין אבטלה כלל, אלא שיש אבטלה חיכוכית ואבטלה מבנית. שיעור אבטלה נורמלי (טבעי) נקבע לפי אופי המשק והאוכלוסיות מהן מורכב המשק. למשל, צעירים נוטים להחליף עבודות בתדירות גבוהה יותר לעומת מבוגרים.

ארגון העבודה הבינ״ל והאו״ם קבעו שיש מצבים של אבטלה שהם אבטלה נורמלית, למשל, עלייה מסיבית למדינה. ואכן מצב זה קרה במדינה בשנות התשעים כאשר הייתה עלייה מסיבית מבריה״מ. בטווח הקצר כמות העבודה גדלה וכך גם התוצר אבל שכר העבודה הריאלי ירד. בנוסף, הביקוש לעבודה גדל, שכן העולים רצו להשתלב כמה שיותר מהר בשוק העבודה, והסכימו לעבוד תמורת שכר נמוך יותר. לאחר תקופת מה, כשהעולים נטמעו בארץ, הם מחפשים עבודה שתשרת את צרכיהם ורוצים שכר גבוה יותר, כך שהשכר הריאלי עולה חזרה והפער של האבטלה נסגר.

שייך לנושאים: כלכלת ישראל


תשע − = 5

תואר ראשון
תואר שני
מרצים