שם הכותב: תאריך: 23 אפריל 2015

כלכלה מאקרו – שיעור 5

 

המשך מודל קיינס

מכפיל (K)-

היחס בין השינוי בתוצר שיווי המשקל לבין השינוי החד פעמי בביקוש המצרפי:

K = ∆Y* / ∆AD = 1 / (1 – MPe)

 

מודל קיינס עם ממשלה-

הממשלה מאד מרכזית במודל קיינס, הוא טען כי היא זאת שתביא לפיתרון בעיית הפער הדפלציוני או לפיתרון בעיית האבטלה. הממשלה מממנת את הוצאותיה ע'י מיסים (T) או גירעון (מכירת אג"ח לציבור) וההנחה במודל היא שהמיסים הינם ישירים ומודלים על הפרטים בלבד (לכן יש למיסים השפעה על ההכנסה הפנויה ועל הצריכה הפרטית).

* מבחינה גרפית, ציר הX יהיה Y (תוצר) וציר הY יהיה C (צריכה פרטית).

מכיוון שT (מס) לא מופיע על הצירים, הוא נחשב למשתנה אקסוגני (שינוי בו יוביל לתזוזה של כל העקומה).

חשוב לזכור- מס לא יקטין את ההכנסה הפנויה בכל גודל המס מכיוון שהיא מושפעת גם מהנש"צ, ולכן: שינוי בצריכה הפרטית (תזוזה של כל העקומה) = MPC * Yd = MPC * (-∆T)

שייך לנושאים: כלכלה מאקרו, רונית לוין


אחד + 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים