שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

בס"ד, יום חמישי י"א בכסלו תשע"ד, 14.11.13

שיעור חמישי

משוואת הקו הישר / משוואת הרגרסיה הפשוטה

עכשיו ננסה לנבא ערכים של y, על פי הערכים של x, כאשר ישנו קשר ביניהם.

שינוי ביחידה אחת ב-X, גורם לשינוי של B יחידות בניבוי או באומדן של Y. זו בעצם המשמעות של השיפוע.


המשוואה הליניארית (קו הרגרסיה) מקיימת את עקרון הריבועים הפחותים- קו שמביא למינימום את סכום ריבוע הסטיות של התצפיות ממנו.

המשוואות באמצעותן מקבלים את "מקדמי המשוואה" ( Coefficients ):ניתן לנבא רק עבור ערכים שנמצאים בתחום ערכי ה- X שקיימים במדגם !

ש.ב.:

תרגיל 5

1-4

לצילום שיעור סמסטר א'

 

לצילום שיעור סמסטר ב'

 
6 − = שלוש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים