שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

שיעור 5 – 11/11/13

מבנה ארגוני

ארגון הוא מערכת מורכבת ומסועפת. המבנה הארגוני עושה סדר בארגון ומגדיר איפה כל תפקיד / פונקציה / מחלקה נמצאים. המבנה הארגוני מגדיר יחסי כפיפות, יחסי דיווח ועושה סדר במערכת ארגונית זו. כל גורם בארגון אמור לדעת איפה הוא ממוקם, למי הוא כפוף ומה הוא אמור לעשות.

תיאורית פלט-קלט של כץ וקהאן
כץ וקהאן היו הראשונים שדיברו על הארגון כעל מערכת פתוחה. הם מדברים על תשומות שנכנסות לתוך הארגון, ישנו תהליך המרה והארגון מוציא החוצה איזושהי תפוקה. כץ וקאהן החלו לפרסם את המאמרים שלהם בשנות ה-60 וכמו תיאוריות רבות אחרות הם התחילו מארגוני ייצור שם היה קל באופן יחסי לראות מה התשומה שנכנסת, מה קורה בפנים ומה התוצר שיוצא החוצה. בארגונים שהם ארגוני שירות זה הופך להיות יותר מורכב ובעייתי כיוון שהדברים אינם חד משמעותיים. עד כה דיברנו על כל הסקטורים החיצוניים לארגון. כץ וקהאן טוענים שבכל ארגון קיימות 5 תת-מערכות :

  1. תת מערכת ההפקה – עוסקת בהמרה של תשומות לתפוקות. תת מערכת זו היא הליבה הטכנית של הארגון. בארגון ייצור מאוד קל לראות זאת, מדובר למשל באולם הייצור, במסעדה מדובר במטבח, באוניברסיטה מדובר במחקר, במכללה מדובר בהעברת החומר – המקום בו משתמשים בחומרי הגלם להפקת המוצר.
  2. תת מערכת האחזקה – אחראית לתקינות רכיביו ומשאביו של הארגון. אחזקה הם אנשי השירות אשר מטפלים בתקינות האמצעים. במכללה מדובר באנשי אחזקה, במסעדה מדובר באחראי הרכש / אחראי הניקיון / איש שירות של מכשור וכדומה. מדובר בכל מה שקשור לתחזוקה, רכש וגיוס כספים.
  3. תת מערכת החליפין – מקיימת קשרי גומלין בין הארגון לסביבה החיצונית. מחלקות שיווק, יחסי ציבור, דוברות, משאבי אנוש (בפן של הגיוס בלבד). במסעדה מדובר במלצרים / אחמ"שים וכדומה.
  4. תת מערכת ההסתגלות – זיהוי ואבחון של הצורך בשינויים ארגוניים המתחייבים מהתמורות החלות בסביבה החיצונית. נושא מחקר ופיתוח בארגון. במסעדה מדובר לאו דווקא באנשים שעושים עבודה אחרת, אלא במי שיכול לראות מה הטעמים שמשתנים, התנהגויות שמשתנות ויכולים לבצע הסתגלות באותו ארגון – דוגמה מובהקת לבתי קפה ומסעדות זו רשת אינטרנט אלחוטי ופיזור שקעי חשמל, דוגמה מובהקת נוספת – תפריטים טבעונים / צמחוניים וכדומה. מסעדה אגב לאו דווקא תחזיק מחלקת מחקר, היא יכולה לפנות לאיש מקצוע שיאתר עבורם את אותם השינויים, אך יוכל למצוא באמצעות העובדים שיש להם אינטראקציה עם הקהל לשם ביצוע השינוי על ידי ההנהלה.
  5. תת מערכת הניהול – אחראית להנחיה, לבקרה ותיאום של כל שאר תת המערכות הפועלות בארגון. נושא זה חשוב מאוד כיוון שמידע לגבי שינויים שחלים בסביבה מגיע לתת מערכת החליפין ואם הם לא יעברו לתת מערכת ההסתגלות, לא יבוצעו השינויים. עבור אותו תיאום יש צורך בתת מערכת הניהול והבקרה.

מרכיבי מפתח בהגדרת המבנה הארגוני
המבנה הארגוני קובע את יחסי הדיווח הפורמאליים, כולל מספר הרמות בהיררכיה ומוטת השליטה של המנהלים. המבנה הארגוני מקבץ את היחידים למחלקות ואת המחלקות לתוך הארגון. המבנה הארגוני כולל מערכות שתפקידן להבטיח תקשורת אפקטיבית, תיאום ואינטגרציה בין המחלקות.

3 הפרמטרים העיקריים להשוואה בין מבנים ארגוניים:

  1. מורכבות – ברמת מורכבות מדברים על מספר מחלקות רב, רמות רבות של היררכיה, פיזור גיאוגרפי במקרים כאלה המורכבות רבה יותר.
  2. פורמליזציה – עד כמה הארגון פועל על פי נהלים מוגדרים, ברורים, הנחיות מוגדרות. ככל שזה קיים יותר, הפורמליזציה גבוהה יותר.
  3. ריכוזיות – ככל שההחלטות מרוכזות בידי פחות גורמים בארגון, מדובר בריכוזיות רבה יותר. יש ארגונים שבהם קבלת ההחלטות מרוכזת בידי אדם אחד, מנהל והוא זה שקובע, לעומת ארגונים אחרים בהם יש האצלת סמכויות ואנשים אחרים יכולים לקבל החלטות.


חמש + 6 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים