שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שוק ההון-שיעור 4

מדדי בורסה

 • משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות ני"ע
 • משמשים כמדד יחס –BANCHMARK, לדעת איפה כל מניה הייתה ביחס לחודש שעבר למשל.
 • השינויים במדדים משקפים את התשואה הממוצעת למשקיעים באותן מניות.
 • הבורסה מחשבת ומפרסמת את המדדים העיקריים ברציפות במהלך המסחר, ומעדכנת אותם בכל 15 שניות

סל מניות-מייצג רמת מחירים מוצעת של קבוצות ני"ע.

מדד תל אביב 25- מדד של 25 החברות הגדולות בישראל. לוקחים את סך כל החברות ועושים שווי שוק שלהן. היחס והמשקל של כל חברה באים לידי ביטוי במדד (הגבלה עד 10 %) .

לצורך העניין אם חברה X היא 3.5% מהמדד והיא עולה ביום מסוים ב 10% אז ההשפעה שלה על המדד תהיה 0.35

 

כתב אופציה

כתב אופציה מקנה למחזיק בו, את האפשרות לרכוש 1 מניה, במחיר קבוע מראש, צמוד ליום בו הונפק, ועד ליום קבוע מראש – יום הפירעון.

 • מקנה למחזיק זכות להמירו למניה ב"מחיר מימוש" שנקבע מראש בתשקיף
 • מעין קניית מניה בשני תשלומים
 • לכל אופציה אורך חיים מוגבל, בדרך כלל בין שנה ל-3 שנים
 • בעל האופציה רשאי לממש את זכותו במהלך חיי כתב האופציה
 • בתום "חיי" האופציה, פוקע תוקפה – לא ניתן להמירה למניה ואף לא ניתן לסחור בה
 • אם מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה בשוק – כדאי להמיר למניה
 • מחזיק כתב אופציה זכאי לקבל מניות הטבה ולהשתתף בהנפקת זכויות.

 

קיימות ארבע סיבות עיקריות לכדאיות רכישת כתב אופציה

 • אחזקת כתב האופציה מאפשרת להרוויח ריבית בהשקעת ההפרש בין מחיר המניה לבין מחיר האופציה, באפיק השקעה חסר סיכון (פק"מ, מק"מ וכו').
 • אחזקת כתב האופציה מספקת ביטוח שההפסד המכסימלי יהיה מחיר כתב האופציה בלבד (רווח של ההפרש בין מחיר המניה לבין מחיר האופציה).
 • אחזקת כתב האופציה מספקת כושר עמידה. השקעת ההפרש בין מחיר המניה לבין מחיר האופציה באפיק נזיל ומניב, מספקת את שלוות הנפש הנדרשת ל"הישרדות" עד להשגת הרווח המתוכנן.
 • אחזקת כתב האופציה מאפשרת להרויח גם במקרה של הפסד במניה.במקרה זה, במחיר נמוך, באמצעות הכסף שנותר "בצד" (באפיק המניב) יתאפשר לרכוש מניות ולצפות לעלית מחירים…

   

 • באופציה התשלום הראטשון הוא על הזכות והשני זה במקרה של מימוש. לכל אופציה יש אורך חיים מוגבל (וקצר יחסית) בעל האופציה יכול לממשה בכל שלב. בתוםם חייה התוקף פוקע ולא ניתן לסחור בה. (כדאי לממש אופציה כאשר המחיר בשוק גבוה ממחיר האופציה)

   

  כתב אופציה* חסרונות

 • בישראל יש אפשרות להאריך את מועד פקיעתם של כתבי אופציה. הדבר משנה את תנאי האופציה והמחיר שלה- חשיפה לשינויים, לגורם לא ידוע.
 • החיסרון העיקרי: אופציות למניות המחלקות דיווידנד נחותות, מאחר והאופציה אינה משתתפת בחלוקת דיווידנד. כי בעצם אחריי חלוקת דיבידנד מחיר המימוש לא משתנה ואז זה יוצא יותר גבוה מהמחיר שנסחרת בו וזה לא כדאי.
 • אם יש בבורסה כמות גדולה של המירים (אג"חים להמרה ואופציות) קיים סיכון שמשתלט פוטנציאלי יאסוף אותם וימיר אותם ביום אחד (השתלטות על החברה).

 

מעוף – מכשירים עתידיים ופיננסיים
נגזרים פיננסים – אופציות וחוזים עתידיים

 

 

יתרונות: בעזרת אופציות וחוזים עתידיים ניתן:

 • הגנה וגידור ההשקעה.
 • הגדלת רווח מתיק קיים.
 • מינוף השקעה ע"י השקעת סכום קטן וסיכוי לרווח גדול.
 • אפשרות לרווח גם בשוק יורד.
 • אפשרות לארביטראז' = רווח ללא סיכון (למקצוענים ומומחים בלבד).

   

  השחקנים בשוק המעו"ף

 • מגדרי סיכונים – המעוניינים להבטיח מראש את המחיר בו הם קונים או מוכרים.
 • ספקולנטים – המעוניינים להרוויח מציפיותיהם לעליות או ירידות שערים.
 • ארביטראז'רים – המעוניינים להשיג רווח מפערים בתמחור האופציות, וללא תלות בשינויים של מחיר נכס הבסיס.

   

 

אופציה- חוזה בין שני צדדים, המקנה לרוכש אותה זכות, ללא התחייבות לקנות (למכור) כמות קבועה של נכס מסוים, למשך תקופת זמן מוגדרת, במחיר קבוע מראש. כלומר, צד אחד מתחייב למכור ולצד השני יש זכות (OPTION) לבחור האם לקנות.

נכס בסיס- הינו הנכס המסוים הרשום בכתב האופציה. לדוגמא: ני"ע , מדד, מטבע או סחורה.

 • נכס הבסיס באופציה על מדד ת"א 25 הוא מדד ת"א 25 המתפרסם באופן רציף ע"י הבורסה מוכפל במאה!
 • נכס הבסיס באופציה על שער ה $ – הוא השער היציג של הדולר המפורסם ע"י בנק ישראל, מוכפל ב – 10,000.(כנ"ל לגבי שער האירו).

 

 • אופציית רכש -CALL: חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש את נכס הבסיס
 • אופציית מכר -PUT: חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות למכור את נכס הבסיס
 • פרמיה: תשלום חד פעמי ובלתי חוזר שמשלם רוכש האופציה לכותב האופציה תמורת הזכות שקיבל. גובה הפרמיה מורכב מהערך הפנימי של האופציה וערך מרכיב הזמן.
 • מכפיל נכס הבסיס: מספר הפעמים שנכס הבסיס נכלל באופציה אחת.
  לדוגמא: מכפיל מדד ת"א 25 הינו 100. (קנה אופציה אחת ששווה 100 יח' מדד. נגיד המדד היה 1250 אז כפול 100= 125,000)
 • מחיר מימוש ((STRIKE : המחיר שנקבע מראש בו יוכל רוכש האופציה לקנות (או למכור) את נכס הבסיס אם ירצה בכך.

 

 

 • בכל עסקה באופציה חייבים להיות שני צדדים בעסקה רוכש האופציה ומוכר (כותב) האופציה. כלומר, תמיד יהיה צד אחד שמרוויח וצד שני מפסיד ולכן זהו מסחר בשיטת משחק סכום אפס. כי לכל אופציה יש מי שכתב אותה בעצם.


שמונה − = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים