שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2014

שיעור 4 – תמחיר תהליך –

כאשר ישנו תהליך יצור של יצור מוצרים באופן סידרתי, לא ניתן לבדוק עבור כל הזמנה את העלות שלה, לכן יש לקחת את כלל העלויות וליחס אותן לכל היחידות שעברו את תהליך היצור, כלומר למצוא את העלות ליחידה בודדת. משמעותו של תמחיר תהליך הוא רק ליחס עלויות למוצרים שנמצאים בתהליך ולא ליחידות שנמכרו או ליחידות שעברו למלאי תוצרת גמורה.

ההנחות –

1. כל יחידות הן יחידות שוות ערך – לכל יחידה מושלמת משקיעים את אותה עלות וכמות של חומרי גלם ותהליך המרה.

2. תהליך ההמרה הוא יחסי – המשמעות היא שאם בוצע תהליך המרה יחסי לכמות של יחידות, ביצענו תהליך המרה שלם לכמות פחותה יותר של יחידות.

ישנן שתי שיטות לייחוס העלויות –

1. הממוצע המשוקלל – לוקחים את העלויות שהתהוו במהלך התקופה, מלאי הפתיחה מביא אתו עליות משלו, ניקח את כל העלויות ונייחס אותן לכל היחידות ובלי קשר למתי התחיל יצורן, בעבר או בתקופה זו.

2. FIFO – עושים הפרדה, למלאי הפתיחה יש עלויות משלו ויחוס העלויות יהיה שונה.

ישנן יחידות של חומרי גלם וישנן יחידות המרה (מתייחס לעיבוד החומר למוצר – למעשה תהליך היצור – מדובר בעלויות שכר עבודה ישיר וכל העלויות העקיפות בייצור)

השלבים בתמחיר תהליך הם –

בודקים כמה עולה יחידת מוצר כאשר ישנה הפרדה לעלות יחידת חומרים ועלות יחידת המרה.

אחרי שמוצאים מה העלות של יחידה, מיחסים את העלויות ליחידות שהושלמו ולמלאי הסגירה.

משוואת היצור – מ.פ +יחידות שהוחל ביצורן = מ.ס (יחידות שלא הושלם יצורן) + יחידות שהושלמו.

פתרון דוגמא משיעור שעבר לפי שיטת FIFO –

1.1 – מ.פ – 2000 יח' – שיעור המרה 40%.

31.12 – יחידות שהושלמו – 35,000.

מ.ס – 1000 יח' – שיעור המרה 60%.

 

שלב ראשון – חישוב יחידות שוות ערך (לכמה יחידות עלינו ליחס את העלויות) –

ההנחה היא שכל יחידה מיוצרת בנויה מיחידה אחת של חומר גלם ויחידה אחת של המרה.

35,000 יחידות שהושלמו – לא נמצאות על פס היצור – כלומר הושקע בהן כל חומרי הגלם וכל תהליך ההמרה

1000 יחידות מ.ס – נמצאות בסוף התקופה על פס היצור – יש למצוא כמה יחידות שלמות יש כאלה. לכן נהפוך את האחוז של תהליך ההמרה ליחידות שלמות.

מ.פ – מכיוון שמדובר בfifo אנו מיחסים לו עלויות אחרות מעלות של המוצרים שיוצרו השנה, לכן ננכה אותו מהעלות של המוצרים שיוצרו השנה.

חומרי גלם המרה
יחידות שהושלמו 35,000 35,000
מ.ס 1000 1000*0.6 = 600
בניכוי- (מ.פ) (2000) 2000*0.4 = (800)
34,000 34,800

 

 

 

 

שלב שני – חישוב עלות ליחידת שוות ערך –

בממוצע משוקלל לוקחים את כל העלויות ואת כל היחידות ומוצאים עלות ליחידה בלי הפרדה של עלויות ויחידות משנה שעברה.

בשיטת הFIFO – מייחסים את העלויות של מ.פ רק ליחידות מ.פ ואת העלויות בתקופה מיחסים ליחידות שיוצרו בתקופה הנוכחית.

חומרי גלם המרה
מ.פ 100,000 160,000 העלויות שנרשמו עבור מ.פ בשנה שעברה (כשהוא היה מלאי סגירה)
עלויות בתקופה 2,312,000 10,057,200 עלויות שנצברו השנה

 

עלות ליח' שוות ערך במ.פ –

חומרי גלם – 100,000/2,000 = 50 ₪ – הושקע בכל יחידת מ.פ.

המרה – 160,000/800 = 200 ₪ – הושקע בכל יחידת מ.פ.

סה"כ 250 ₪ ליחדת מ.פ.

עלות ליח' שוות ערך שהתחלנו לייצר השנה –

חומרי גלם – 2,312,000/34,000 =68 ₪

המרה – 10,057,200/34,800 = 289 ₪

סה"כ 357 ₪ ליחידה שהתחלנו ליצר השנה.

שלב 3 – חישוב עלות מ.ס – מלאי יחידות שלא הושלם יצורן –

כל היחידות שנמצאות במלאי הסגירה הן יחידות שהחל יצורן השנה כיוון שבשיטת FIFO מ.פ הוא הראשון לעבור תהליך יצור בתחילת השנה – כלומר 2000 היחידות של מלאי הפתיחה נמצאות בתוך 35,000 היחידות שהושלמו. כלומר מה שנמצא במ.ס – מלאי תוצרת שלא הושלם התהליך – הוא חייב להיות יחידות שהתחיל יצורן השנה, לכן כדי לחשב את עלות מ.ס נשתמש בעלויות שחישבנו ליחידות שיצרנו השנה – 68 ₪ ליחדת חומר גלם, ו – 289 ₪ ליחידת המרה.

חומרי גלם – 1000*68 = 68,000

המרה – 600*289 = 173,400

סה"כ – 241,400

כלומר אותן 1000 יחידות שנמצאות במלאי הסגירה – עלותן הוא 241,400

שלב 4 – חישוב עלות היחידות שהושלמו –

ישנן 35,000 יחידות שהושלמו, מתוכן 2000 הן מ.פ (בגלל שבFIFO קודם כל משלימים את יחידות מ.פ) ועוד 33,000 יחידות שיוצרו השנה.

בתחילת תהליך היצור היה מ.פ בעלות – 260,000 = 100,000 + 160,000 (עלות חומרי גלם + עלות המרה מ.פ)

השלמת ייצור מ.פ – חומרי גלם לא צריך להכניס יותר כי הוכנסו כל החומרים, יש להשלים רק את תהליך ההמרה שהגיע רק ל-40% , כלומר בתקופה הנוכחית הושלמו 60% של תהליך ההמרה על מנת להגיע ליחידות מושלמות ולכן נוסיף עלות של תהליך המרה בגובה 60% –

60% * 2,000 יח' * 289 ₪ (ליח' המרה) = 346,800 – עלות השלמת תהליך הייצור של מלאי הפתיחה.

260,000 + 346,000 = 606,000 – עלות מ.פ – 2000 יח'.

עלות היחידות החדשות שהוחל ביוצרן ושהושלמו במהלך התקופה –

מס' יחידות – 35,000-2000 = 33,000 יח' הותחלו והסתיימו השנה.

33,000 * 357 (עלות יח' שיוצרה השנה) = 11,781,000

סך עלויות שהושלם יצורן – 11,781,000+606,000 = 12,387,800.

 

תרגיל מס' 1:

חברת "ב.מ.ב.י" בע"מ (להלן: "החברה") מייצרת שוקולדים ומשתמשת בתמחיר תהליך לצורך חישוב עלויות היחידות אותן היא מייצרת.

חומרי הגלם מתווספים בתחילת תהליך הייצור, ועלויות ההמרה מתווספות באופן אחיד (שוטף) לאורך תהליך הייצור.

הניחו כי מלאי הפתיחה ומלאי הסגירה של המוצרים בתהליך, הושלמו בשיעור של 50%.

להלן נתונים רלבנטיים:

מלאי פתיחה של מוצרים בתהליך

900 יח'

יח' שהוספו לייצור

9,900 יח'

מלאי סגירה של מוצרים בתהליך

450 יח'

עלויות המרה במשך התקופה

18,000 ש"ח.

עלויות חומרים ישירים שנוספו לתהליך הייצור

20,000 ש"ח

עלויות המרה במלאי הפתיחה

800 ש"ח

עלות חומרים ישירים במלאי הפתיחה

1,600 ₪

נדרש:

א.    הניחו כי החברה מייחסת עלויות ליח' שוות הערך לפי שיטת הממוצע המשוקלל. מהי העלות ליחידה שוות ערך, מהי עלות היחידות שהושלמו והועברו ומהי עלות מלאי הסגירה?

ב.    הניחו כי החברה מייחסת עלויות ליח' שוות הערך לפי שיטת נ.ר.י.ר (

F.I.F.O) מהי העלות ליחידה שוות ערך, מהי עלות היחידות שהושלמו והועברו ומהי עלות מלאי הסגירה?

פתרון –

מ.פ + יחידות שהוחל ביצורן = מ.ס + יחידות שהושלמו

900 + 9,900 = 450 + יח' שהושלמו

יח' שהושלמו – 10,350.

שיטת הממוצע המשוקלל –

שלב 1 – חישוב יח' שוות ערך –

חומרי גלם המרה
יחידות שהושלמו 10,350 10,350
מ.ס 450 0.5*450 = 225
סה"כ יחידות – 10,800 10,575

 

שלב 2 – חישוב עלות ליח' שוות ערך –

חומרי גלם – 1600+20,000/10,800 = 2

המרה – 800+18,000/10575 = 1.78

סה"כ עלות יחידה – 3.78 ₪.

שלב 3 – חישוב עלות יחידות שהושלמו –

10,350*3.78 = 39,100

שלב 4 – חישוב עלות מ.ס –

מכיוון שבמלאי הסגירה ישנן מס' יחידות שונות של חומרי גלם והמרה, נכפול את יח' חומרי הגלם ואת יח' ההמרה בנפרד בעלות שלהן.

חומרי גלם – 450*2 = 900

המרה – 1.78*225 = 400

סה"כ עלות מ.ס – 1300.

סה"כ עלויות היצור = 800+1600+20000+18,000 , חייב להיות שווה לסך העלויות של מ.ס ומוצרים שהושלמו שמצאו כלומר ל – 39,100+1300.

לכן אם יתנו לנו את סך כל עלויות היצור ולמשל את עלות מ.ס נוכל לחלץ את עלות המוצרים שהושלמו.

  • FIFO שיטת

שלב 1 – חישוב מס' יחידות שוות ערך –

חומרי גלם המרה
יחידות שהושלמו 10,350 10,350
מ.ס 450 225
בניכוי- (מ.פ) (900) (450)
9,900 10,125

שלב 2 – חישוב עלות ליחידת שוות ערך –

עלויות של מוצרים שיוצרו בתקופה הנתונה ( ללא עלויות מ.פ) –

חומרי גלם – 20,000/9900 = 2.02

המרה – 18,000/10,125 = 1.78

סה"כ עלות ליח' שיוצרה במהלך התקופה – 3.8

שלב 3 – חישוב עלות מ.ס ( עלות מוצרים שלא הסתיים יצורם – מ.פ לא יהיה בהם כי קודם כל הוא הושלם ) –

חומרי גלם – 450*3.8 = 909

המרה – 225*1.78 = 400

סה"כ עלות מלאי סגירה – 1309

שלב 4 – חישוב עלות היח' שהושלמו –

עלות מ.פ שהועברה מתקופה קודמת – 1600+800 = 2400

עלות השלמת יצור מ.פ – חסר 50% בתהליך ההמרה – 900 יח'*50%*1.78 = 800

עלות יח' שהחל יצורן השנה והושלמו השנה – (10,350-900)*3.8 = 35,891

סך עלות יח' שהושלמו – 39,091

לפי שיטה זו העלויות שהיינו צריכים ליחס הם – 2,400(מ.פ)+20,000(חו"ג בתקופה)+18,000(המרה בתקופה) צריך להיות שווה לעלויות שמצאנו – 1309(עלויות מ.ס)+39,091 (עלויות היח' שהושלמו)

חשוב לזכור שבשיטה זו עלות היחידות שהושלמו מורכבת מ –

1. עלות מלאי הפתיחה כפי שהיא.

2. עלות השלמת מלאי הפתיחה שנגזרת מתוך העלויות במהלך התקופה (עלות חו"ג והמרה שמצאנו בחישוב במהלך התקופה).

3. עלות היחידות החדשות שהוחל בייצורן ושהושלמו במהלך התקופה.

 

 

 

 

 

 

 
9 − = שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים