שם הכותב: תאריך: 02 אפריל 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 14.3.16

חשבונאות פיננסית ב שיעור 4

 × 8 = שלושים שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים