שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 4 – 9/3/14

שימוש ב-FSP0 -> מקימים חשבונות ברמת התאגיד.

שימוש ב-FSS0 -> מקימים חשבון ברמת קוד החברה.

שימוש ב-FS00 -> מבצע את שתי הפעולות יחד !

יצירה עם סימוכין – הקמת ישות חדשה על סמך ישות קיימת, למשל רישום ספק, רישום לקוח וכדומה.

לחצן החסימה (מנעול) – מונע אפשרות לרשום פקודות יומן בחשבון זה.

יש 2 סוגי מחיקות:

מחיקה לוגית – מחיקה מהמערכת אשר שמה אותו בצד ומאפשרת לאחזר אותו במידת הצורך.

מחיקה פיזית – מחיקה סופית ומוחלטת ממסד הנתונים.

מהות הלחצן במערכת הוא מחיקה לוגית ! ניתן לבחור האם יימחק רק מהחברה או מכל התאגיד.

רישום פקודות יומן בספר הראשי (עמוד 35)

רוב פקודות היומן שנרשמות בספר הראשי מגיעות באופן אוטומטי ממודולים לוגיסטיים, למעט מקרים שנדרש לרשום פקודת יומן באופן ידני. פקודת היומן בנויה מכותרת ושורות כאשר יש מינימום ל-2 שורות – חובה וזכות. סכומי פקודת היומן יהיו מאוזנים.

הטרנזקציה עימה אנו רושמים פקודת יומן בספר הראשי היא FB50.

תאריך המסמך – תאריך בו התבצעה הפעולה בדרך כלל התאריך שרשום על גבי המסמך אותו אנו מזינים למערכת. לדוגמה: תאריך חשבונית, תאריך הפקדה וכיוצ"ב.

תאריך הרישום – התאריך שקובע את התקופה החשבונאית אליה ישתייך המסמך.

מערכת הסף מכילה תקופה עבור כל חודש, בנוסף יש 4 תקופות נוספות עבור תיקונים של רואה החשבון, איחוד של חברות בנות וכיוצ"ב – סה"כ 16 תקופות. לפי עיקרון ההקבלה יש לייחס כל הוצאה לתקופה אליה היא שייכת. תאריך המסמך זה אירוע חשבונאי ואילו תאריך רישום קובע את התקופה החשבונאית אליה ישתייך המסמך.

מטבע – מטבע ברמת פקודת היומן. יש מטבעות ברמת קוד החברה וברמת החשבון. אם ברמת קוד החברה היה USD וברמת החשבון היה EUR, בפקודה המטבע שיוזן הוא EUR. ייתכן מצב שיישאר באותו מטבע וייתכן מצב שהוא יומר למטבע שברמת קוד החברה.

תקופה – תותאם לחודש של תאריך הרישום.

סימוכין – מספר המופיע במסמך המקור.

טקסט כותרת מסמך – מלל קצר לתיאור הפעולה.

הזנת שורות בפקודת היומן

אם יודעים את מספר החשבון, מקלידים אותו. אם לא יודעים את מספר החשבון, פותחים חלון חיפוש, מוצאים את החשבון ובוחרים בו. מזינים אם חובה או זכות, לאחר מכן את הסכום ואז קוד מס. יש להוסיף שורה נגדית של זכות / חובה. על כל שורה צריך שיופיע V ירוק המעיד על תקינות של השורה שהוזנה.

מפתח רישום Posting Key – מציג מספר לשורת חובה ומספר לשורת זכות.

רשימת מסמכים -> סימון מסמכים עצמיים בלבד – מציג רק את המסמכים שהמשתמש הזין.

לחצן בחירות דינאמיות (טלוויזיה צבעונית) – מאפשר לבצע חיתוכים נוספים שאינם מופיעים במסך הפרמטרים הראשי.

מסמך בהמתנה

כאשר רושמים במערכת פקודת יומן, השיטה היחידה לתיקונה הוא פקודת סטורנו (נגדית). לעיתים, כאשר איננו יודעים את כלל הפרטים של המסמך, נצטרך לרשום מסמך כמסמך טיוטא.

מאפיינים של מסמך בהמתנה:

  • מקבל מספור אוטומטי מהמערכת.
  • עובר בדיקות ברמת שורה.
  • מאפשר הצגה של החשבון עם / בלי מסמך בהמתנה.

הרישום מבוצע גם הוא תחת טרנזקציה FB50:

כל הפרטים מוזנים כרגיל, כמובן פרט לפרטים שאינם ידועים ואז לוחצים על סימן "המתנה" בראש העמוד. המסמך עובר להמתנה וממוספר אוטומטית. את המסמך ניתן לאתר באמצעות הטרנזקציה FBV2. לאחר איתור הפקודה והשלמתה יש לשמור על לחצן "שמירה כהושלם" כדי לשמור את הנתונים ואז על לחצן "רישום" כדי שהפקודה תיקלט סופית.× 5 = שלושים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים