שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור רביעי

מרצה: אייל הורוביץ
תאריך: 5.11.13

תיקון פקודות יומן:

על פי החוק אסור למחוק פקודות יומן שנרשמו וזאת על מנת למנוע מרמה או עיוותים.
לכן כאשר נמצא טעויות, נשתמש בכמה דרכים על מנת לסמן את הטעות ולתקנה:

דוגמה:
שילמנו הוצאות חשמל של 10,000 ₪ במזומן.

חובה – קופה – 10,000 ₪
זכות – הוצאות – 10,000 ₪

הפקודה הנ"ל כולה אינה נכונה, דהיינו יש צורך בתיקון.
עלינו לבטל את הפקודה, ולרשום אותה הפוך.
כדי לבטל פקודת יומן, צריך לכתוב את פקודת היומן הפוך, וזאת על מנת ליצור איזון.

איך נעשה זאת הפוך?

נרשום את הפקודה הבא:

ח. הכנסות – 10,000 ₪.
ז. קופה – 10,000 ₪.

למעשה ברגע זה ביטלנו את הפקודה השגויה.
אם נסתכל על שתי הפקודות נראה שהן מתאפסות ל-0.
כעת לאחר שביטלנו את הפקודה השגויה, עלינו לכתוב את הפקודה הנכונה.

כעת נרשום:

ח. הוצאות חשמל – 10,000 ₪.
ז. קופה – 10,000 ₪

*** חוק ברזל – כל הכנסה צריכה להיות תחת זכות ***

אם נתקלנו בהכנסה הרשומה תחת חובה, מדובר בתיקון שגיאה או שגיאה ללא ספק.

מתי אנו מתעדים תיקון פקודת יומן? לא משנה מתי הטעות בוצעה, התיקון והרישום מחדש יתועד על פי התאריך בו גיליתי את הטעות.

אופציה נוספת לתיקון פקודות יומן:

פקודת יומן מעבירה-
אם שלמתי 10,000 ₪ הוצאות חשמל, ומנהל החשבונות רשם:
חובת הוצאות ארנונה – 10,000 ₪.
זכות – קופה – 10,000 ₪.

כרגע החובה לא נכונה כי הייתה אמורה להיות רשומה תחת הוצאות חשמל ולא תחת ארנונה. מנגד, זכות הקופה הינה נכונה.

בפקודת יומן אחת נוכל לבטל את מה שלא נכון וגם לרשום מחדש את מה שהיה אמור להיות נכון מההתחלה:

חובה – הוצאות חשמל – 10,000 ₪.
זכות – ארנונה – 10,000 ₪.

אם תסתכלו היטב על השתי הרישומים, תראו שכעת יש ביטול בין חובה ארנונה לזכות ארנונה. ונשאר לנו חובה חשמל אל מול זכות קופה.

אופציה שלישית לתיקון פקודות יומן:

פקודת יומן משלימה או מחסירה.
למשל אם במקום לרשום על הוצאות חשמל שהוצאנו 10,000 ₪, רשמנו:

ח. הוצאות חשמל – 7,000 ₪.
ז. קופה – 7,000 ₪.

במצב כזה התיקון יהיה השלמת הפקודה בעוד 3,000 ₪.
ח. הוצאות חשמל – 3,000 ₪.
ז. קופה – 3,000 ₪.

פקודה זו נקראת פקודת יומן משלימה, הסיבה לכך היא שאנו משלימים את החסר.
מה היה אם היינו מציינים 12,000 ₪, במקום הסכום הנמוך יותר?

במצב כזה אנו נהפוך את הפקודות. ונציין ההפרשים.
ח- קופה – 2,000 ₪.
ז- הוצאות חשמל – 2,000 ₪.

בכללים של הנהלת החשבונות אין דבר כזה מינוס.

מנהל החשבונות הוא זה שרושם את פקודות היומן, מעביר את זה לכרטיסי הקמץ ומעבר הבוחן ואז למעשה מסתיים תפקידו.
כאן נכנס הרואה חשבון, ותפקידו להציג דוחות כספיים (מאזן, רווח והפסד).

רואה החשבון צריך להתייחס לחמישה נושאים, כאשר הוא עובר ממעבר בוחן לדוחות כספיים:

  1. תיקוני פקודות יומן.
  2. חתך תקופת הדיווח.
  3. מלאי.
  4. רכוש קבוע ופחת.
  5. חובות מסופקים ואבודים.

לאחר שנבין את כל הנושאים נוכל להגיע להצגת דוחות כספיים.

חתך תקופת הדיווח:
נושא זה יושב על אחד הנושאים הכי חשובים בעולם החשבונאות, שנקרא עיקרון הצבירה.

עיקרון הצבירה אומר:
יש לוודא שכל ההכנסות וכל ההוצאות שרשומות באותה שנה חשבונאית שייכות מבחינה משפטית , לאותה שנה.
באמצעות מכניקה שנלמד בקורס נוודא שיש התאמה בין מה שצריך להיות, למה שלא צריך להיות.
כתוצאה מעיקרון הצבירה נולדים ארבעה חשבונות חדשים:

  1. הוצאות מראש – סעיף מאזני שסימנו -חובה.
  2. הוצאות לשלם – סעיף מאזני שסימנו –זכות
  3. הכנסות לקבל – סעיף מאזני שסימנו – חובה.
  4. הכנסות מראש – סעיף מאזני שסימנו – זכות.

הוצאות מראש – מגלמות הוצאות ששולמו בשנה מסוימת במזומן אבל הן לא שייכות לאותה שנה. כלומר, שלמתי במזומן כעת אך אין זה תשלום השייך לאותה שנה. זהו תשלום המסומן בחובה, סימנו מאזני, וזהו נכס.
העניין הוא כזה, שלמתי עבור משהו, עוד לא קיבלתי אותו, הדבר אותו עוד לא קיבלתי יהיה נכס.

הוצאות לשלם – התחייבות במאזן, סימנה זכות, משקפת הוצאה ששייכת לשנה מסויימת, אבל לא שולמה באותה שנה.
דוגמה– חשבון החשמל של חודש דצמבר, ישולם בחודש פברואר. אומנם צרכתי את החשמל בדצמבר, אך החשמל ישולם רק כמה חודשים לאחר מכן. דהיינו, אני מחויב כלפי חברת החשמל.

הכנסות מראש – הכנסה שקיבלתי בשנה מסוימת במזומן, אבל אין היא שייכת לאותה שנה. היא שייכת לשנה, או לשנים הבאות לבוא.
זוהי התחייבות – הכנסה שקיבלתי עבור משהו שעוד לא סיפקתי. כלומר , עלי עדין לספק את מה שהבטחתי תמורת התשלום.

תזכורת – כאשר חייבים לי זהו נכס, כאשר אני חייב לאחרים זאת התחייבות.

הכנסות לקבלנכס בחובה. המשמעות היא הכנסה שאני זכאי לה בשנה מסוימת וטרם קיבלתי.
למשל , השכרתי נכס בחודש דצמבר, אני זכאי לתשלום שכ"ד למשל בחודש הבא בינואר, שזוהי גם השנה הבאה.
זהו נכס, מכיוון שמישהו חייב לי.

הוצאות מראש:
דוגמה-
בשנת 2013 שילמתי כסף על ביטוח של שנת 2014, פקודת היומן תהיה:
חובה – הוצאת ביטוח מראש . 12,000 ₪.
זכות – קופה – 12,000 ₪.

א-  הוצאתי כסף בשנת 2013.
ב- חברת הביטוח חייבת לי ביטוח בשנת 2014.

מסיבה זו שיש הבדלים בשנים בה התקבל התשלום ומתקבלת התמורה, זהו סעיף מאזני בלבד בשניהם, אין פה שום סעיף תוצאתי.

עוד דוגמה, טיפה יותר מורכבת:

תאריך: 1.5.13
תשלום הוצאות ביטוח של 24,000 ₪ לתקופה שמתחילה ב1.5.2013 ומסתיימת ב30.4.15.
פקודת היומן שתירשם בשנת 2013:

חובה – הוצאות ביטוח 8,000 ₪ (התשלום מחודש מאי עד סוף 2013, שמונה חודשים).
חובה – הוצאות ביטוח מראש 16,000 ₪ (מה שנשאר עד אפריל 15).
זכות קופה –  8,000 ₪ – מה ששילמנו באותה שנה.

תזכורת – סעיפים מאזניים נשארים איתנו משנה לשנה, לעומת סעיפים תוצאתים.
בשנת 2014 התחלנו סעיף מאזני של 16,000 ₪, בעקבות כך שנותרה לנו יתרה מאזנית בשנה הקודמת.

פקודת היומן תהיה בשנת 2014 :
חובה – הוצאות ביטוח – 12,000 ₪
זכות – הוצאות מראש – 12,000 ₪

כעת, הגענו לסוף 2014.
יש לנו בדו"ח רווח והפסד הקטנה של 12,000 ₪, מה שמותיר לנו במאזן של שנת 2015 רק 4,000 ₪, שזהו בעצם הסכום שנותר לי לשלם על הביטוח בשנה זו. אם נשים לב נבין שזהו בעצם הסכום שהיה לנו בתחילת השנה, 16,000 ₪ בחיסור ה12,000 ₪ ששלמנו לאורך כל השנה עבור אותו ביטוח אותו רכשנו בתשלום מראש.

כעת, סיימנו את 2014 והתחלנו את 2015, התחלנו את היתרה של הוצאות ביטוח מראש עם 4,000 ₪, מה שנשאר לשלם.

בשנת 2015, נשארו לנו 4 חודשים ביטוח.

הפקודות נשארות אותו דבר כפי שהיה בפקודת היומן של שנה קודמת עבור הביטוח:
חובה – הוצאות – 4,000 ₪.
זכות – הוצאות מראש – 4,000 ₪.

כעת נזכה את כרטיסיית הקמץ של "הוצאות ביטוח מראש" ונשאר עם 0. סיימנו לקבל את הביטוח וסיימנו לשלם עבורו.

הוצאות לשלם :

סיטואציה שבה אני רושם הוצאה ששייכת לשנה מסוימת, אבל היא לא שולמה באותה שנה.
נניח שאני בסוף ,2013 וצרכתי 5,000 ₪ חשבון סלולרי.
לא שלמתי את החשבון הזה כי אני משלם אותו קבוע בהוראת קבע בחודש שלאחר מכן. דהיינו, חשבון דצמבר 2013 משולם בחודש ינואר 2014.

מבחינה עניינית, זה שההוצאה שולמה ב2014 לא רלוונטי ולא מעניין, היא שייכת לשנת 2014.
איך היא תרשם?
חובה – הוצאות טלפון – 5,000 ₪.
זכות – הוצאות טלפון לשלם – 5,000 ₪.

זה ירשם בשנת 2013 למרות שלא שולם עדין!

המשמעות – פעם אחת בשנת 2013 רשמתי את הוצאת הטלפון עבור שירות שרכשתי אך לא שלמתי.

במאזן יפתח לי כרטיס התחייבותי של 5,000 ₪ שמגלם את התשלום שעלי יהיה לשלם בשנה הבאה.

כרטיס טי:
זכות: 5,000 ₪.
בשנת 2014,  כעת יש לשלם:
חובה – הוצאת לשלם – 5,000 ₪
זכות – קופה – 5,000 ₪

כלומר – אינני רושם את ההוצאה עוד פעם, כי כבר רשמתי אותה בשנה הקודמת, אני רק מקטין את ההתחייבות כנגד הקטנת נכס. אלה הם רק סעיפים מאזניים ולא תוצאתיים.

הערה של אייל המרצה: ללמוד את החומר ממש טוב לשבוע הבא כי מי שיגיע לא מוכן עם החומר לא יוכל להבין את ההמשך ויפול. בהצלחה.

 

לצילום השיעור6 × חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים