שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

 

 

הלוואות

 • סוגי הלוואות
  • מינוס בחשבון
  • הלוואה בנקאית
  • הלוואה חוץ בנקאית
  • קניה בתשלומים ללא ריבית
  • עסקאות אשראי
  • הלוואות ייעודיות
  • משכנתא

    

 • אשראי, הלוואות, התחייבויות, חוב
  • הלוואה – סכום כסף שהבנק נותן לזמן מוגבל וגובה בתוספת ריבית.
  • קרן – סכום ההלוואה המקורי
  • ריבית – עלות ההלוואה (באחוזים)
  • היתרון של מימון רכישות באמצעות הלוואה הוא האפשרות לקנות בהווה למרות שאין מספיק כסף.
  • להלוואה גם מספר חסרונות:

   # תשלום הריבית מייקר את הסכום ששולם עבור המוצר או השירות.

   # לעיתים כרוך בעמלות שמייקרות את הרכישה.

   # האפשרות לצרוך יותר מאשר ההכנסות שלנו מאפשרות לנו מפתה לצרוך מעל ליכולת הכלכלית האמיתית.

   # החזר ההלוואה עלול להקשות על ההתנהלות הכספית בעתיד.

   # הלוואה היא התחייבות, ורמת החופש הכלכלי-אישי יורדת כשלוקחים יותר התחייבויות.

    

 • מאפיינים ועלויות של הלוואות

  מאפיינים:

  • קצרה/ ארוכה
  • עם/ ללא בטחונות
  • צמודה למדד / למט"ח
  • ריבית קבועה / משתנה / PRIME
  • החזר תקופתי : קרן וריבית

  עלויות:

  • פתיחת תיק
  • עמלות
  • ריבית
  • קנסות אי-פירעון/ פירעון מוקדם
  • ביטוח

    

 • השוואת הלוואות
  • שיעור ריבית שנתי
  • תקופת ההחזר
  • תשלום חודשי
  • עמלת הקמה / ביצוע
  • עמלת פירעון מוקדם
  • הלוואת בלון / גרייס
  • ריבית פיגורים
  • בסיס הצמדה

    

   תקופה (ריבית + 1) * קרן = החזר

    

 • הלוואה צמודה
  • המלווה מבקש לשמור על הערך הריאלי של ההלוואה במקרה של אינפלציה או פיחות (מפני שחיקה בכוח הקניה של כספו).
  • ההחזר בשקלים גדל ככל שהאינפלציה או עליית מחיר המט"ח – גבוהים יותר.

    

 • לוח סילוקין

הגדרה: תזרים המזומנים על פיו מוחזרת ההלוואה – קרן וריבית.

קביעת סך ההחזר בכל תקופת הזמן – לתכנון תזרים המזומנים והתקציב של הלווה.

הבחנה בין תשלומי קרן לתשלומי ריבית – חשובה לשיקולי פירעון מוקדם של ההלוואה.

לוחות שפיצר סילוקין מקובלים:

 • החזר קבוע: קרן בסכום הולך וגדל וריבית פוחתת
 • "קרן שווה": סך ההחזר יורד לאורך זמן. ההחזר כולל קרן בסכום קבוע וריבית על יתרת הקרן שעדיין לא נפרעה
 • הלוואה עומדת (בלו): החזרי ריבית שוטפים והחזר הקרן רק בסוף התקופה.

   

 • לקנות או לשכור
  • החלטה פיננסית חשובה ומשפיעה לאורך שנים (ילדים, אבטלה, מעבר עבודה).
  • התאמת הפתרון למצב האישי והמשפחתי (קירבה למשפחה, מספר חדרים).
  • ההוצאה על דיור (שכ"ד/משכנתא) היא חלק מהתקציב (עד 30% מההכנסה של התא המשפחתי).
  • קריטריונים:

   • שיעור ההוצאה השוטפת מההכנסות הפנויות

   • מחיר, כולל הריבית על המשכנתא (פי 2)

   • שטח: גודל המשפחה בהווה ובעתיד

   • מיקום: תעסוקה, תחבורה, שכנים, מערכת חינוך

   • מצב פיזי של הדירה ושל הבניין: תחזוקה, תאורה, כיווני אויר, מרחב

   • הוצאות צפויות: שיפוץ קטן/גדול, הרחבה

   • הוצאות נלוות: ארנונה, ועד בית, חימום/קירור, גינה, ניקיון

    

 • קנייה במימון משכנתא
  • "מחיר קנייה" לא שווה "מחיר מכירה"
  • מי שקנה דירה ומחירה עלה, ימכור ויקנה דירה שגם מחירה עלה (עלייה כללית במחירים, שדרוג רמת החיים)
  • עלות אמיתית = תשלום ראשוני (הון עצמי) + תשלומי קרן וריבית + מיסים + שיפוצים + עו"ד + ביטוח חיים ודירה + עלויות פתיחת משכנתא).
  • כלל אצבע: " 1 ₪ משכנתא ל- 25 שנה = 2 ₪ החזר קרן וריבית".
  • סוגי משכנתאות: ריבית, אורך, הצמדה, שיטת פירעון
  • דרישות בנק למשכנתאות: הון עצמי, יכולת פירעון, שיעבוד
  • השוואת משכנתאות: צרכנות נבונה
  • מחזור משכנתא: בדיקה תקופתית לשיפור התנאים
  • הגדלת/הארכת משכנתא: מקור מימון זול יחסית לחוב אחר

    

 • סוגי משכנתאות

  קרן צמודה למדד (מדד המחירים לצרכן או מדד מחירי הנדל"ן)

  • בריבית קבועה
  • בריבית משתנה

  קרן לא צמודה למדד

  • בריבית קבועה
  • בריבית משתנה

  צמוד מט"ח + ריבית משתנה

  • דולר
  • יורו

    

 • השוואת סוגי משכנתאות

 • קשיי תשלום
  • חשוב למנוע מצבים של אי-עמידה בתשלומים ובהחזרי הלוואות.
  • יש להגיע עם בעלי החוב להסדר לפני שהחיובים לא מכובדים על ידי הבנק.
  • הסדר חוב – הפחתה ו/או דחיה של תשלומי החוב, לעיתים בתמורה להעלאת ריבית.

   

 • ניהול האשראי האישי והמשפחתי
  • כמה אפשר ללוות? כלל 20-10

   – סך החוב לא יעלה על 20% מההכנסה השנתית נטו

   – גובה התשלום החודשי לא יעלה על 10% מההכנסה החודשית נטו

   – הכלל איננו כולל משכנתא

  • הארכת/הגדלת משכנתא כמקור מימון זול יחסית

    

 • הלוואות – סיכום

  יתרונות:

  • אמצעי למימון תשלום בהווה כשאין מקור אחר.
  • אפשרות לקנות בהווה מוצרים ושירותים יקרים המשרתים אותנו זמן רב ולשלם תמורתם במשך תקופה ארוכה.
  • אפשרות לשלם בהווה עבור מוצר או שירות שישפר את המצב הכלכלי בעתיד (השכלה, מקצוע).

חסרונות:

 • הלוואה יש להחזיר בעתיד. פיגורים עלולים לפגוע בקבלת הלוואות בעתיד.
 • תשלומי הריבית מייקרים כל מוצר או שירות בהשוואה למחירו במזומן.
 • הלוואה עלולה לפתות לקנות מוצרים ושירותים לא מתוכננים שלעתים אין בהם צורך או שאין בסיס כלכלי מתאים לקנייתם.
 • החזרי הלוואות עלולים לפגוע בגמישות ניהול התקציב השוטף במקרה של שינוי לא מתוכנן בהכנסות ו/או בהוצאות.


שמונה × = 64

תואר ראשון
תואר שני
מרצים