שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2015

הכרת שוק ההון ושיטות מסחר

מבנה שוק ההון

ישנו צד הלווים וצד החוסכים כאשר באמצע יש את הגופים המקשרים – הבורסה לני"ע (שוק ראשוני ומשני, ומתווכים פיננסים (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, קרן נאמנות).

הבורסה לניירות ערך בת"א

מקום מפגש בין קונים למוכרים ( בין חוסכים ללווים).

הבורסה היא חברה פרטית – בבעלות חברי הבורסה – כיום מונה 26 חברי בורסה (15 בנקים, מהם 3 זרים, ו-11 ברוקרים).

דרך הבורסה עושים הפרטות ממשלתיות.

עבור הסקטור העסקי – הכספים מהווים מקור למימון מו"פ

עבור הממשלה – כלי לניהול המדיניות המוניטרית והפיסקלית.

השחקנים – משקיעים פרטיים, משקיעים מוסדיים, משקיעים זרים.

המסחר בבורסה מתנהל בשני שווקים שונים – שוק ראשוני ושוק משני –

שוק ראשוני – שוק ההנפקות – הנפקה של כל ני"ע, כל הנפקה מבוצעת ע"י חתם (מתווך שמטפל בעסקה וגוזר עמלה), לצורך ההנפקה נדרש להכין תשקיף. קריטריונים להנפקה – הון עצמי מינימלי מסוים, החברה חייבת להיות פעילה שנה אחת, לפחות 20% ממניותה מונפקות לציבור.

הון רשום – מה שהחברה יכולה להנפיק, הגג, ניתן להגדיל את ההון הרשום ע"י אישור האסיפה הכללית.

הון מונפק – מה שהוקצה לציבור, הנפקת הון נוסף צריכה אישור של הדירקטוריון.

הון מונפק ונפרע – המניות עליהם התקבלה תמורה כספית – משקף את השווי של החברה.

מדד ת"א 25, מדד ת"א 75, מדד ת"א 100 – מניות שיש להן סחירות הרבה יותר גבוהה והרבה יותר פעילות. המניות שנמצאת ביתר – מעל ה-100 – הן פחות סחירות.

השוק המשני – השוק בו מתנהל המסחר בפועל בבורסה ( קניה ומכירה של ני"ע שונים).

 

שיטות המסחר בבורסה = "רצף " = שיטת מסחר אחת בכל סוגי ניירות הערך

עקרונות המסחר

מסחר ממוחשב ללא זירת מסחר פיזית

נגישה לכל המשקיעים (גדולים וקטנים) בצורה שווה

ספר פקודות פתוח לציבור – מסך שמראה את כל הפקודות קנייה והמכירה, היצע וביקוש, שעדיין לא בוצעו.

המסחר מתנהל בשני מצבים – רב צדדי – מסחר במחזור הפתיחה ומחזור הנעילה, כלומר כולם מגישים פקודות, עושים שקלול ונקבע שער. -> קורה בהתחלה ובסוף. דו צדדי – קורה במשך כל היום – מול שני צדדים.

כל מפגש בין פקודות זוכה לביצוע מידי.

עדיפות הביצוע לפי מחיר ולאחר מכן לפי זמן – כלומר מי שהציע מחיר יותר טוב יקנה ראשון.

דוגמא באתר גלובס

שער אחרון – השער של העסקה האחרונה שנעשתה

שער בסיס – השער סגירה של אתמול.

שער פתיחה – נקבע במחזור הפתיחה היום (במצב הרב צדדי)

שינוי – מראה את הירידה או עליה משער הפתיחה לשער האחרון.

היצע/ביקוש – ספר הפקודות – רואים את ההיצע של אנשים שהציעו היום למכור, ורואים את הביקוש של אנשים שרוצים לקנות היום, אם יש מפגש בין המחיר שמציעים למחיר שמוכנים לקנות תהיה עסקה.

 

קיימים 5 שלבים במסחר בבורסה

טרום פתיחה – רב צדדי

פתיחה – רב צדדי

רציף – דו צדדי

טרום נעילה – רב צדדי

נעילה – רב צדדי

 

9:00 – תחילת מסחר

9:10 – שער "תיאורטי" – השער של המניה שיהיה על סמך הפקודות שהוזרמו עד לעכשיו

9:45-9:46 – מסחר פתיחה– בדקה זו נקבע המחזור פתיחה האמתי (הכמות של הכסף שהוזרמה בפקודות) ושער הפתיחה של כל מניה.

17:15 – טרום נעילה – בשלב זה אין עסקאות, מוצג שער נעילה "תיאורטי"

17:25-17:26 – שער הנעילה – נקבע שער הנעילה של כל מניה שיהיה שער הבסיס מחר

 

סוגי הפקודות שיש בבורסה

פקודת שער LMT – פקודת קניה ומכירה המוגבלת בשער כלשהו, כלומר אומרים את המכיר המקסימלי לתשלום או את המחיר המינימלי למכירה. אם היא לא מבוצעת בפתיחה אז היא עוברת לשלב הרציף עד שימצע מוכר/קונה מתאים. אם ניקנו חלק מהמניות בפקודה, אז השאר ממשיכות לשלבים אחרים עד שיהיו עוד קונים/מוכרים

פקודת שער LMO – ניתנת רק בשלב הפתיחה ואם הפקודה לא מבוצעת היא מבוטלת לגמרי.

MKT – פקודת קנייה ומכירה שאינה מוגבלת בשער

FOK – ניתנת פקודת "שער" לביצוע מידי ומלא, אם היא לא מבוצעת היא מבוטלת. למשל יש פקודה של 200 יחידות, אם מציעים לי רק 198 היא לא מבוצעת.

IOC – פקודת "שער לביצוע מידי ואף חלקי. ניתנה פקודה ל-200 מניות, אם ניתנו 100, מה שלא בוצע מבוטל.

 

שלב 1 – שלב טרום פתיחה

החל מ9:00 – מועברות פקודות אבל אין עסקאות, כל פקודה נבדקת והולכת לספר הפקודות לפי עדיפות של שער ולאחר מכן של זמן.

יש מגבלה של מינימום יחידה אחת של מניה. החל משעה 9:10 מחשבים שער פתיחה תאורטי לפי חישב של חיתוך בין היצע לביקוש של פקודות שניתנו עד עכשיו. ניתן לבטל פקודות ולשים אחרות, כל פעם שיש שינוי מחושב שער פתיחה תאורטי ומחזור פתיחה תאורטי חדש. בספר הפקודות נראה את כל הפקודות שניתנו, לא נראה עסקאות.

שלב 2 – מסחר פתיחה

שלב של דקה – בין 9:45-9:46 – כל מניה נמצאת בסדר מסוים, שמשתנה כל יום, כדי שלא ידעו מה הסדר, במהלכו נקבע שער הפתיחה, כאשר המסחר מתבצע בנפרד לכל ני"ע לפי סדר אקראי.

בפקודות מכירה – יש עדיפות לשער נמוך על שער גבוה – העדיפות לשער נמוך היא בגלל שאם יש קונה הוא יעדיף לקנות מול מוכר עם שער נמוך יותר. כלומר מסתכלים מה עדיף מנקודת הקונה.

בפקודת קנייה – שער גבוה עדיף על שער נמוך – כי מוכר יעדיף לקחת מישהו עם שער קנייה גבוה יותר, כלומר שמציע לו יותר. כלומר מסתכלים מה עדיף מנקודת המוכר.

לפקודות בעלות אותו הגבלת שער, כלומר אותו מחיר , ניתנת עדיפות לפי סדר קבלתן.

לאחר חישוב שער הפתיחה לכל ני"ע, מתבצעות כל הפקודות שניתן לביצוע בשער זה – מסחר רב צדדי.

מי שנתן פקודת שער בשלב הפתיחה שנמוכה מהחישוב של שער הפתיחה, הפקודה שלו לא תבוצע.

שער הפתיחה נקבע כשער שבו נחתכות עקומות ההיצע(פקודות מכירה) והביקוש (פקודות קניה) ואשר מושג בו המחזור הגדול יותר (מחזור כספי) –

כאשר לא נמצא שער בו מתקיים מפגש בי היצע לביקוש – במקרה זה שער הפתיחה יהיה לפי שער הבסיס ומחזור הפתיחה יהיה 0.

 

דוגמא לחישוב שער הפתיחה ומחזור הפתיחה –

כמות היצע הגבלת שער כמות ביקוש
800 520 300
100 510 300
150 510 300
100 490 100
50 480 2000

 

שער הבסיס – 500

נחשב את הכמות המצטברת מצד ההיצע ומצד הביקוש –

מי שרוצה למכור ב-480 יהיה מוכן למכור גם ב-520 -> כלומר עושים חישוב מצטבר להיצע – מהמחיר הנמוך ביותר לגבוה ביותר

מי שרוצה לקנות ב-520 יהיה מוכן לקנות גם ב-480 -> כלומר עושים חישוב מצטבר לביקוש- מהמחיר הגבוה ביותר לנמוך ביותר

בכל מחיר בודקים כמה מניות יש בהיצע וכמה שיש בביקוש -> המחזור יהיה לפי מספר המניות הנמוך יותר, נגיד למחיר 480 יש היצע של 50 וביקוש של 2000, המחזור יהיה 50 כי זה החיתוך בין ההיצע לביקוש.

בודקים באיזה מחיר של מניה יש הכי הרבה מניות שנמכרות, כלומר המחזור הגדול ביותר בחיתוך בין ההיצע לביקוש – זה יהיה מחיר המניה שהוא יהיה שער הפתיחה

לאחר שנקבע מחזור פתיחה –נגיד שנקבע מחזור פתיחה של 400 מניות במחיר של 510, מי שהציע לקנות במחיר גבוה יותר ממחזור הפתיחה, הוא יהיה הראשון שיקנה, נניח שהציעו 300 במחיר של 520, הם יהיו הראשונים שיקנו מתוך המחזור של ה-400, לאחר מכן העדיפות תהיה לשער הבא בתור- נניח שהשער הבא הוא 510, כלומר כמו השער הפתיחה, המחזור הוא 400, אבל רק 100 יוכלו לקנות כי נותר מתוך מחזור הפתיחה 100 לאחר שקנו ה-300 הראשונות, אותם 100 שיקנו יהיו לפי עדיפות של זמן, כלומר ה-100 הראשונים שהציעו את המחיר של 510.

לגבי ההיצע, המוכר שהציע את המחיר הנמוך ביותר יהיה הראשון שימכור, אחריו לפי סדר של מחיר המניה שנתנו מהמחיר הנמוך ביותר לגבוה ביותר. כי יש עדיפות למוכר שימכור במחיר הנמוך יותר, עד שמגיעים לסך המחזור הנתון.

מי שלא הצליח למכור או לקנות בגלל שלא נכנסו בתוך מחזור המכירה – עוברים לרציף אם מדובר בשער LMT .

דוגמא נוספת –

כמות היצע (מכירה) הגבלת שער כמות ביקוש (קניה)
150 202 1000
100 201 300
800 200 300

 

מצטבר

כמות היצע (מכירה)

הגבלת שער

כמות ביקוש (קניה)

מחזור

1050 = 900+150 202 1000 1000
900 = 800+100 201 1300 900
800 200 1600 800

 

שער הפתיחה – 202, המחזור הוא 1000

הפקודות שנמכרות –

מי שביקש לקנות ב-202 -> 1000 יקנו , כל האחרים יעברו לרציף אם זה LMT

מי שביקש למכור ב-200 -> 800 יקנו, מי שביקש למכור ב-201 -> 100 יקנו, מי שביקש למכור -202 => רק 100 יקנו כי זה מגיע ביחד למחזור של 1000, כלומר 50 יעברו לרציף אם הם LMT .

 

אם מצאנו שני מחזורים זהים בחישוב המצטבר – שער הפתיחה יהיה לפי שער הבסיס, כי לא ניתן לבחור שער ספציפי מבין המחזורים הזהים, והמחזור יהיה המחזורים הזהים שמצאנו.

שלב 3 – שלב המסחר הרציף

אחרי שחושב מחזור פתיחה ושער פתיחה, בשלב זה מתקיים מסחר דו-צדדי, שער העסקה נקבע על פי הפקודה הקיימת בספר הפקודות, כלומר הפקודות שניתנות קובעות את שער המניה. תנודת השערים היא בלתי מוגבלת אך בכפוף למנגנון "ממתן התנודות" שמטרתו למנוע מניפולציות בניירות ערך ולמנוע טעויות, למשל לא ניתן לתת פקודה שתהיה מעל 4% מהשער שכרגע יש, המנגנון עושה השהייה, למשל מישהו שרושם במקום שער של 100, שער של 1000 בטעות, כדי למנוע טעויות כאלה זה עושה מנגנון של השהייה. בספר הפקודות רואים את כל הפקודות שטרם בוצעו או בוצעו בחלקן.

פקודת MKT – קיימת רק בשלב הרציף ואינה מוגבלת בשער, ניתן להפגישה עם כל פקודה בספר הפקודות עד למילוי כל הכמות המבוקשת. אם לא מתקיימת פגישה, היא נרשמת בספר הפקודות כפקודת "שער" לפי שער העסקה האחרונה.

גודל מזערי של פקודה לשלב הרציף –

מניות ת"א 25 – לא ניתן לתת פקודה של פחות מ-5000 ₪ לסך כל הפקודה.

יתר מניות והמירים – לא ניתן לתת פקודה של פחות מ-2000 לסך כל הפקודה.

 

דוגמא 2 –

העסקאות יכלו להתבצע רק כאשר משקיע 3 יגיש את הפקודה, במקרה זה תתבצע מכירה בין משקיע 3 של 600 יחידות מול משקיע 1 , הפקודה של משקיע 1 תוסר. עם הגשת הפקודה ע"י משקיע 4, הוא יקנה את ה-400 יח' שנותרו ממשקיע 3 כי הוא מציע מחיר נמוך יותר ומה שנותר – 300 הוא יקנה ממשקיע 2. למשקיע 2 יוותרו 500 מניות. משקיעים 1,3,4 יורדים מספר הפקודות ומשקיע 2 יחכה לפקודות אחרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 × = ארבעים שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים