שם הכותב: תאריך: 09 אפריל 2013

יישומי מחשב בניהול שיעור 4 – 7.4.2013, מרצה: יוסף רענן

מס פרוגרסיבי –

 • שיעור מס הולך וגדל, במדרגות.
 • עבור כל מדרגה משלמים את המס בשיעור שנקבע עבורה.

לדוגמה :

 1. עבור שכר נמוך או שווה ל-1500 ₪ – מס בשיעור 10%
 2. עבור שכר נמוך או שווה ל-3500 ₪ – מס בשיעור 15%
 3. עבור שכר נמוך או שווה ל-7500 ₪ – מס בשיעור 25%
 4. שכר יותר גבוה מ-7500 ₪ – מס בשיעור 35%

נבנה תאים אשר יהיו מקובעים בנוסחה שלנו –

A

B

1

שכר

מס ב%

2

1500

10%

3

3500

15%

4

7500

25%

5

35%

שלב ראשון – מבחן לוגי Q5<=A$2$  אם השכר קטן/שווה ל-1500

אם זה נכון – Q5*B$2$ השכר כפול שיעור המס

אם זה לא נכון – IF  שני

שלב שני – מבחן לוגי Q5<=A$3$ -אם השכר קטן/שווה ל-3500

אם זה נכון – מדרגה ראשונה של השכר + מה שנותר מהשכר כפול המס עבור מדרגה שנייה

A$2$*B$2$ +(Q5-A$2$)*B$3$

אם זה לא נכון –מבחן IF  שלישי

שלב שלישי – מבחן לוגי  – Q5<=A$4$  אם השכר קטן/שווה ל-7500

אם זה נכון – 2 המדרגות הראשונות כפול המס המתאים + מה שנותר כפול המדרגה השלישית

A$2$*B$2$ + (A$3$-A$2$)*B$3$ + (Q5-A$3$)*B$4$

אם זה לא נכון – שכר גבוה מ-7500

A$2$*B$2$ + (A$3$-A$2$)*B$3$ + (A$4$-A$3$)*B$4$ + (Q5-A$4$)*B$5$

חישוב מס פרוגרסיבי –

 1. מוצאים את המס שהצטבר בגין המדרגות שמוצו במלואן.
 2. מחשבים את יתרת השכר שלא מוצה.
 3. מוצאים את המס השולי במדרגה בה נמצא השכר.
 4. סך המס.

סך המס בשקלים שהצטבר לפני המדרגה = המס שהצטבר:

 1.  לפני המדרגה הראשונה = 0
 2.  אחרי המדרגה הראשונה = 0+1500*10%=150
 3.  אחרי המדרגה השנייה = 0+150+(3500-1500)*15%=450
 4. אחרי המדרגה השלישית = 0+150+450+(7500-3500)*25%=1450

מיון בסיסי נתונים –

 1.   רשימה
 2.   מפתח מיון
 3.  סדר  – עולה או יורד

כאשר לוחצים בסרגל כלים "נתונים" –> מיון–> נפתח לנו חלון מיון

מיון מא' עד ת', מהקטן לגדול A-Z

מיון מת' עד א', מהגדול לקטן Z-A

נוכל לבחור גם –  מיון לפי עמודה (נראה את שמות העמודות/מספרי העמודות).שמונה + 9 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים