שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2014

כלכלה מיקרו – שיעור 4

 

 

סוגי פונקציית ייצור-

 

1. פונקציית ייצור ליניארית שיוצאת מראשית הצירים-

התפוקה השולית קבועה, התפוקה הממוצעת קבועה, התפוקה השולית והממוצעת שוות (MP=AP).

* במקרה כזה אין תפוקה שולית פוחתת.

2. פונקציית ייצור ליניארית שלא יוצאת מראשית הצירים (בעלת חותך)-

התפוקה השולית קבועה, התפוקה הממוצעת יורדת ונמצאת מעל התפוקה השולית.

* גרף התפוקה הממוצעת (AP) לעולם לא יחתוך את גרף התפוקה השולית (MP) אלא ישאף אליו מלמעלה (ככל שהמספר בציר הX יעלה, גרף AP יתקרב וישאף יותר לגרף MP).

3. פונקציית ייצור קעורה-

התפוקה השולית פוחתת, התפוקה הממוצעת יורדת ונמצאת מעל התפוקה השולית.

4. פונקציית ייצור קמורה-

התפוקה השולית עולה, התפוקה הממוצעת עולה ונמצאת מתחת לתפוקה השולית.

 

קביעת היקף העסקה אופטימלי-

 

ערך התפוקה השולית-

השווי הכספי של התפוקה השולית. (לדוג': שווי כספי של עובד, התרומה שלו לפני קיצוץ השכר).

החישוב: VMPL = P * MPL (מחיר המוצר כפול התפוקה השולית)

 

היקף העסקה אופטימלי-

W VMPL (שכר העבודה צריך להיות קטן או שווה לערך התפוקה השולית).

 

כלומר, כל עוד ערך התפוקה השולית גבוה משכר העבודה אז כדאי להעסיק את העובד. היצרן יעצור בעובד שבו השכר משתווה לערך התפוקה השולית (עובד זה יהיה כלול בעובדים שהיצרן מעסיק).

 

רווח היצרן-

ישנן 2 דרכים לחישוב הרווח של היצרן מהיקף ההעסקה האופטימלי:

1. חישוב סכום הרווחים השוליים של כל עובד שמועסק (קיצוץ השכר בערך התפוקה השולית

של העובד).

2. חישוב לפי נוסחה: P*Q – W*L = π (פדיון כפול השכר עבור מס' העובדים שעבדו)

π = רווח, P = מחיר, Q = תפוקה כוללת (סה'כ יחידות ייצור), W = שכר, L = עובדים.

 

 

פונקציית העלויות

 

 

עלויות משתנות (VC)-
עלויות בגין שימוש בגורמי ייצור משתנים. בטווח הקצר היצרן יכול 'לשלוט' רק על העלויות המשתנות.

 

עלויות קבועות (FC)-
עלויות בגין שימוש בגורמי ייצור קבועים. בטווח הארוך היצרן יכול 'לשלוט' גם על העלויות המשתנות וגם על העלויות הקבועות.

 

סה'כ העלויות: TC = VC + FC

 

עלות-

  • חשבונאית- לוקחת בחשבון רק את העלויות שנוצרו בפועל ללא קשר האם מדובר בעלות קבועה או משתנה (מה ששילמתי, מה שיצא ממני).
  • כלכלית- לוקחת בחשבון את העלויות שנוצרו בפועל וגם את העלויות האלטרנטיביות (הויתור). דוגמאות: פרט שהקים עסק בנכס בבעלותו ולא שילם שכ'ד, פרט שעובד בעסק שהקים ולא מושך שכר, פרט שהקים עסק מתוך הון עצמי ולא שילם הוצאות מימון.

     


     

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


אחד + = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים