שם הכותב: תאריך: 14 אפריל 2015

כלכלה מאקרו – שיעור 4

פונקציית הביקוש להשקעה

 

השקעה ריאלית- כל מה שיכול להגדיל את כושר הייצור של המשק (מכונות, תשתיות).

ביקוש להשקעה- סך כל הביקוש להשקעה של היזמים הבודדים ושל המגזר הציבורי.

המשתנים המשפיעים על הביקוש להשקעה-

 1. תוצר לאומי (Y)- בין התוצר הלאומי להשקעה יש קשר חיובי. למעשה, התוצר הלאומי מייצג את הציפיות של הפירמות בהתאם למכירות העתידיות (כלומר, תוצר לאומי עולה = ציפיות עולות).
 2. שער הריבית (r)- בין שער הריבית להשקעה יש קשר שלילי. עלייה בשער הריבית תקטין את כדאיות ההשקעה ולכן סך ההשקעה במשק יקטן.

  * מכיוון שישנם 2 משתנים, התוצר הלאומי (Y) יהיה המשתנה האנדוגני (שינוי על העקומה עצמה) ושער הריבית (r) יהיה המשתנה האקסוגני (שינוי של כל העקומה, תזוזת העקומה).

  * אם נקבעת ריבית אז היא קבועה לאורך כל העקומה.

  נטייה שולית להשקיע (MPI)-

  מודדת את השינוי בהשקעה כתוצאה משינוי ביחידת תוצר: MPI=∆I/∆Y

  *הנטייה השולית להשקיע היא השיפוע של הפונקציה.

   

  הביקוש המצרפי במשק סגור ומודל קיינס

   

  הנחות-

  כל הרווחים מחולקים (אין חיסכון עסקי -> Sb=0), המיסים ישירים ומוטלים על הפרטים בלבד.

  נטייה שולית להוציא- הסכום של הנטייה השולית לצרוך והנטייה השולית להשקיע: MPe = MPC + MPI

  פונקציית הביקוש המצרפי (AD)- מורכבת מפונקציית התצרוכת ופונקציית ההשקעה. את שתי הפונקציות לא ניתן לחבר לגודל מצרפי אחד שכן הצריכה הפרטית (C) היא פונקציה של Yd וההשקעה (I) היא פונקציה של Y.

  * במשק ללא ממשלה Y = Yd מכיוון שאין מיסים (Yd = Y – T -> T = 0 -> Y = Yd).

  השוואת הביקוש המצרפי עם קו 45 (AD=Y)-

  AD>Y- עודף ביקוש

  AD<Y- עודף היצע

  AD=Y- נקודת שיווי משקל

  * קו 45 הוא קן עזר גיאומטרי שאינו מבטא את צד ההיצע ולכן לא ניתן לדעת האם תוצר שיווי המשקל שקיבלנו (Y*) אפשרי מבחינת כושר הייצור/ניתן לייצר יותר ממנו ובפועל מייצרים פחות (כמו המקרים השונים שיכולים להיות בנושא של עקומת התמורה ממיקרו).

  תוצר תעסוקה מלאה (Yf)-

  התוצר המקסימלי שניתן לייצר תחת מגבלות גורמי הייצור והתנאים הקיימים במשק.

  * אבטלה טבעית- נורמלי שבמשק מסוים לא כולם יהיו מועסקים (נשאר פתח לאבטלה):

  1. אבטלה חיכוכית- נוצרת כשנמצאים בזמן חיפוש בין עבודה אחת לעבודה אחרת ובזמן זה נשארים מובטלים וחסרי עבודה (לדוג': מישהו שהתפטר ונמצא בשלבים של חיפוש עבודה אחרת).

  2. אבטלה מבנית- חוסר התאמה בין עלייה/ירידה של מובטלים ומשרות (לדוג': בטקסטיל יש מפוטרים רבים ובהייטק מציעים הרבה משרות חדשות אך יש חוסר התאמה מבנית בין התפקיד לכישורים).

  פער התוצר- ההפרש בין תוצר תעסוקה מלאה לתוצר שיווי משקל: ∆Y = Yf – Y*

  פער דפלציוני-
  ההפרש בין תוצר תעסוקה מלאה לרמת הביקוש המצרפי המתאימה: ∆AD = Yf – AD(Yf)

  שיווי משקל באבטלה-

  כאשר המשק מייצר פחות מכושר הייצור המקסימלי שלו (Y*<Yf) הוא לא מנצל את כל גורמי הייצור שבאפשרותו להעסיק.

  קיים מצב נוסף לפיו המשק ייצר בהתאם לכושר הייצור המקסימלי אך הביקוש המצרפי היה קטן יותר, כלומר הפירמות "נתקעו" עם מלאי לא מתוכנן. מודל קיינס מניח כי ישנה קשיחות מחירים כלפי מטה (המחירים לא יורדים בקלות) ולכן על הפירמות לבצע במצב שכזה התאמה בין רמת הייצור לרמת הביקוש (= לפטר עובדים/גורמי ייצור).

שייך לנושאים: כלכלה מאקרו, רונית לוין


שתיים + = 8

תואר ראשון
תואר שני
מרצים