שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שוק ההון בישראל-שיעור 3

המשך מצגת 2:

קרנות נאמנות

כלי השקעה המאפשר להרבה אנשים להשקיע בנכס מסוים. קונים בצעם קרן השתתפות אחת שמשקיעה בהרבה מניות אחרות, מתאימה למשקיע גדול או קטן, יש לה שיערוך בשער יומיים.

יתרונות

 • ניהול מקצועי- בדמי ניהול נמוכים יחסית
 • פיזור – אין תלות במניה אחת וכך הסיכון קטן יותר (פיזור גדול)
 • הטבות – פתור מעמלות קניה ומכירה, דחיית מס (כל עוד לא מוכרים את הקרן לא ישולם מס)

חסרונות

 • מבחר גדול – קשה מאוד לבחור, וקשה לדעת אם הקרן תשיג ביצועים טובים גם בעתיד.
 • דמי ניהול – לא גבוהים אך עדיין משולמים.

 

תעודות סל

נייר ערך הנסחר כמניה לכל דבר ומחקה את מדד ניירות ערך אחריו עוקב-בעצם נצמד למדד מסוים בדיוק באותו המשקל שיש לחברה מסוימת במדד.

יתרונות

 • עמלות- יחסית נמוכות וגם דמי הניהול
 • מינימום השקעה- לא צריך הרבה כדי להשקיע.
 • שקיפות- כולם יודעים מהו המדד.

חסרונות

 • אין התאמה לתמורות בשווקים- גם אם חושבים שהשוק הולך לרדת לא יכולים לצאת וחייבים להשקיע במדד אחד לאחד.
 • אין התאמה לאירועים- לא ניתן לכמת את רמת הסיכון לסיכון שאוהב המשקיע- תמיד לפי המדד
 • כפוף לחוקי המדד

 

פיקדונות-חלופת השקעה

מכשיר השקעה של הבנקים המאפשר לקבל תשואה מאוד סולידית ללא סיכון ובתנאים שונים (פיקדון יומי/חודשי/שנתי)

 • יתרון- תשואה מובטחת וללא סיכון
 • חיסרון- תשואה נמוכה יחסית וחוסר נזילות (אי אפשר למשוך פיקדון שלא לפי כללי הפיקדון)

 

מקורות מידע

מידע לגביי מניות ואופציות ניתן לקבל באתר משרד האוצר, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה,מאזנים, תשקיפים, פרסומים קטעי עיתונות ועוד.

שיעור 3 (מצגת 3)

שירותי הבורסה: הבורסה מספקת שירותי מסחר בני"ע שונים כגון: מניות, יחידות השתתפות, אג"ח, אופציות ועוד. המסחר מתנהל אך ורק ע"י חברי בורסה (בנק הוא חבר בורסה) שאר ציבור המשקיעים סוחר בבורסה דרך חברי הבורסה. נתוני המסחר בבורסה מתפרסמים באתר הבורסה ונותנים בעצם את המחיר של כל מניה, שירותי סליקה, פרסום הודעות במערכת מאי"ה ושמירת תקנות ופיקוח ע"י הטלת סנקציות ועוד.

פיקוח הרשות לניירות ערך:הרשות אחראית לפיקוח וניהול תקין והוגן של הבורסה, רשאית לקבוע תקנות שעל פיהן יש לפעול ולהורות על דרך פעילות ראויה.

ליברליזציה בבורסה של תל אביב

עמדות יסוד של הבורסה:

 • דגש על מסחר תקין והוגן,שמירה על אמינות ושקיפות.
 • אי התערבות בניהול החברות הרשומות למסחר-לא מייעצת או מתערבת בצורת הניהול אלא מתערבת במידה ואין דיווחים כמו שצריך למשל.
 • גלובליזציה,קירוב כללי הרישום למקובל בעולם-מיישמים כללי אתיקה ופעילות כדי לישר קו, כדי לעמוד בסטנדרטים גבוהים ולמשוך משקיעים מהעולם ע"י שפה המוכרת להם.
 • רישום כפול- מאפשרת לחברות הרשומות למסחר בחו"ל להירשם גם בארץ בתנאים נוחים ובכך להגדיל ולעודד מסחר בארץ.
 • הרבה אפיקי השקעה-ישנם כלי השקעה רבים ומגוונים.

רצף:מפגש בין קונים ומוכרים של מניות

זוהי המערכת בבורסה המפגישה בין קונים ומוכרים, היא פועל יוצא של שווי משקל בין הביקוש וההיצע ברגע ביצוע עסקה. (כמות ומחיר)

סליקה

סליקה היא בעצם העברת ניירות הערך והתמורה עבורם מהמוכר לקונה ולהפך.

 1. מסלקת הבורסה:
 • סליקת כל העסקאות בני"ע בבורסה ומחוצה לה- מסחר מחוץ לבורסה הוא בד"כ מסחר בעסקה מאוד גדולה וחוקית כמובן, אך גם היא מדווחת ומועברת בבורסה (לא דרך מערכות המסחר הרגילות)
 • שירותים ויצירה ופדיון של קרנות נאמנות.
 • משמורת ני"ע- הבורסה שומרת היסטוריה וזוכרת פעולות עבר. (משלמים על שמירה הזו כסף)
 • ביצוע תשלומי חברות כמו: דיבידנד, ריבית, מימוש המירים וזכויות, בידי הבורסה המידע למי מגיע מה וכמה. למשל בחלוקת דיבידנד מעבירה לפי יתרות ני"ע והאחוז לחבר הבורסה.
 • שירותי סליקה למניות דואליות- כאשר יש רישום כפול אפשרות לקנות נייר ערך שנסחר בארץ ולהמיר אותו ליחידה שנסחרת בארה"ב למשל.
 1. מסלקת מעו"ף: סולקת אופציות וחוזים עתידיים. (מדד מעו"ף: ת"א 25)
 2. יחידת סליקה בינלאומית:שירותי סליקה משמורת לני"ע זרים

   

  המסחר בבורסה מתנהל ב 5 שלבים:

   

  1. טרום פתיחה:9:00ßבשעה 9:00 מתחילות לזרום לרצף כל ההוראות שהתקבלו יום קודם בסיום המסחר. מדובר במצב שבו עוד לא התחיל המסחר אבל הנתונים שזורמים מאמש נותנים אינדיקציה וכיוון. (למשל אם היה בלילה אירוע שלילי, הדבר יגרום לאנשים לבצע פעולות רבות של מכירה.)

   9:30ß מחשב המסחר חושף את חישוב השערים והמדד כאילו נפתח באמת המסחר. מדובר בחישוב תיאורטי, כלומר אם היה מסחר מה היו השערים.

  2. פתיחה: 9:45-9:50ß 5 ד' שבהן המסחר מתחיל בזמן כלשהו באופן אקראי, כדי למנוע מניפולציות על השערים.
  3. מסחר רציף: רוב שעות היום, במסגרתו נסחרים ני"ע בבורסה.
  4. טרום נעילה: 17:15-17:23ß אותו עיקרון כמו טרום פתיחה, 8 ד' שבהן עדיין מוזרמות ההוראות האחרונות.
  5. נעילה: 17:23-17:28ß אותו עיקרון כמו פתיחה,מועד רנדומאלי שבו נפסק המסחר בבורסה.
 • ביום ראשון הבורסה נסגרת עד שעה 16:30, כיוון שאין מסחר בחו"ל.

   

  למה צריך מסחר פתיחה ונעילה?

  • כדי לחשב את שער הפתיחה והנעילה בהתסבסס על מגוון פקודות ולא רק על האחרונה/ראשונה.
  • בשלב המסחר הרציף המחיר יכול להשתנות במהירות ולעיתים קשה לבצע עסקה. שלבי מסחר הפתיחה והסגירה מאפשרים לעסקות רבות להתבצע בו זמנית לפי שווי ביניים. הרבה פעמים אנשים שלא עומדים בקצב שינויי המחירים פשוט אומרים תקנה לי ב"פתיחה" בלי לחץ אחריי המחיר. (לטוב ולרע)
  • כדי לאפשר פקודות בהיקפים קטנים-בפתיחה ונעילה אפשר לקנות בכל סכום.

    

   שיטות מסחר

  • מסחר רב צדדי: נקבע מחיר אחיד שבו מתבצעות מספר רב של עסקאות, כלומר יש הרבה צדדים לעסקה כזו ונקבע שער אחד כעקומה של ביקוש והיצע. בשיטה זו משתמשים בד"כ לקביעת מסחר בשערי פתיחה ונעילה.
  • מסחר דו צדדי: צורת סחר המאופיינת במהלך יום המסחר,יש מפגש בין שני צדדים- קונה ומוכר. כך שבכל עת מוצגות הוראות הקנייה בשעה הגבוה ביותר ואילו הוראות מכירה בשער הנמוך ביותר. ברגע שיש הוראת קניה המתאימה למחיר המכירה מתבצעת עסקה במחיר זה בין הצדדים.

    

   סוגי הפקודות שניתן להעביר לבורסה

   מדובר בעצם בסוגים שונים של הוראות שמוכרים וקונים יכולים להעביר בעודם סוחרים בני"ע.

   דגשים:

   LIMIT- מעבירים הוראה עם מחיר שיודעים מהו, כלומר קובעים מחיר מראש שבו נסכים לעשות "עסקה".(גם מכירה וגם קניה)

   MARKET- נותנים בעצם הוראת קניה או מכירה בכל מחיר, העיקר לקנות/למכור.

   LMO- פקודה שאם לא התבצעה בפתיחה אז מוגבלת. לא תתבצע כלל, כלומר רק במחיר שרוצים ובשער הפתיחה.

    

   ספר הפקודות

   דגשים:

 1. יש עדיפות בשער למי שנתן את המחיר הכי גבוה והכי נמוך
 2. עדיפות בזמן למי שעשקה קודם את הפקודה.
 3. תמיד יש קדימות למחיר-אם זה אותו המחיר יש קדימות לשעה.

   

אפיוני מסחר –לא צריך

מנתקי זרם

מטרתם של מנתקי הזרם היא להגן על הציבור (גם בהפסדים וגם ברווחים)

מנתקי הזרם עוצרים את המסחר בבוקרה במקרה של אירוע חריג. בד"כ במקרה של תנודה גדולה יחסית במדד ת"א 25.

מנתקי זרם בטרום פתיחה:

פתיחה אנגלית-תנודה של 2.5% או יותר בין המדד התיאורטי לבסיס.

פתיחת הבורסה נידחת בין 3 ל5 ד' . (תהליך שיכול להתבצע פעמיים.)

מנתק זרם ראשון- מופעל אם אחריי שתי פתיחות אנגליות יש פער בין המדד התיאורטי לבסיס של 5% או יותר. המנתק דוחה את מסחר הפתיחה למשך 45-50 ד'.

 • סה"כ עד כה דחייה כוללת של שעה.

מנתק זרם שני- אם לקראת סוך מנתק הזרם הראשון התנודה היא של 12% או יותר מופסק כל המחסר בבורסה עד להחלטה של שמנכ"ל הבורסה שנדרש להפעיל שיקול דעת. (בנפילת התאומים הבורסה הפסיקה מסחר ל 3 ימים)

מנתקי זרם במהלך היום- תנודה של 8% (ביחס לשער הבסיס) עוצרת המסחר אוטומטית ל 45 ד'. תנודה של 12% עוצרת המסחר עד סוף היום.

 • חשוב לדעת- מסחר בנגזרים ואפוציות מתחיל ב 9:30 ונסחר בנפרד מהמסחר בבורסה (לא מדובר במניות) חלים עליו רק מנתקי זרם ולא פתיחות אנגליות.

   

  הפסקת מסחר קצובה

  פרסום מידע מהותי (דו"ח כספי, פרסום על עסקה חשובה, התפטרות משמעותית, מעילה) יגרום להפסקת המסחר של אותו נייר ספציפי ל 45 ד'. במידת הצורך ניתן להאריך את הפסקת המסחר.

  • הדבר נועד כדי לתת למשקיעים זמן לשקול את פעולותיהם
  • במהלך 15 הד' הראשונות לא מתקבלות פקודות כלל והמערכת דוחה קבלת פקודות.
  • בחצי השעה שנותרת יש מסחר תיאורטי
  • בזיום המסחר מתחיל עם השער שנקבע, בעצם יש מעין מסחר בפתיחה באמצע היום.

   

  רישום כפול- לדעת מהמצגת באופן כללי.

  באופן כללי למשקיעים במניות דואליות יש הקלות באגרות ובדמי רישום, יכולים לדווח לפי מדינת המוצא שבה נרשמו במקור, החברה מחויבת לכללים אמריקאים.

   

מיסוי המסחר בבורסה

קיימים שלושה מודלים למיסוי הבורסה:

מס מחזור-(לא קיים היום) עד שנת 2033 היה פטור ממס בבורסה במטרה לעודד השקעות. זהו מס המוטל על היקף הפעילות בבורסה (קונים מוכרים קונים מוכרים.. ועל הסה"כ של זה ממסים % מסוים) מס זה נחשב מס "לא הוגן" שכן הוא קונס את המרבים לבצע פעולות, ללא כל התחשבות ברווח ובהפסד וקיזוזים.

מס רווחי הון- מס אשר מוטל על רווח ממשי שנוצר במסחר בכל פרק זמן (בדרך כלל כשנה). ניתן לקזז מהרווחים שנעשו בעסקאות, הפסדים שנעשו בעסקאות אחרות.

מס הכנסה- במסגרת חובת דיווח – עבור גופים או מדינות בעלי חובת דיווח, ניתן להכניס את הרווחים מהמסחר בבורסה כחלק מהמאזן הרווחים הכללים, ולשלם מס במסגרת חוקי מס ההכנסה הרגילים.

 

מניות

מניה היא תעודת השתתפות כספית בהונה של החברה ובזכויות ההצבעה בה.

הזכויות המרכזיות של מחזיק המניה:

 • זכות ההצבעה: זכות להשתתף בחלק מתהליך קבלת ההחלטות בחברה (אסיפות כלליות).
 • זכות לדיבידנד: זכות לקבל חלק יחסי מרווחי החברה.
 • משקיע יכול (תיאורטית) לקנות ולמכור מניה בכל יום מסחר וכן מס' פעמים במהלך אותו יום מסחר.

מושגים

 • היום הקובע (יום ה COM) – יום המסחר שבסופו מי שמחזיק בני"ע זכאי לקבל את ההטבה שנקבעה. ההטבה עשויה להיות ריבית, דיבידנד, חלוקת זכויות או מניות הטבה.
 • יום האקס (EX ) – היום שלאחר היום הקובע ובו שער ני"ע ירד בגובה הריבית או הדיבידנד שישולמו.
 • יום התשלום – היום שבו מתקבל התשלום עבור הדיבידנד המבוצע לאחר כמה ימים ועד שבועיים מהיום הקובע.
 • ארביטראז' – הפקת רווח ללא סיכון. ניתן להשיג ארביטראז' בפערי מחירים במסחר בנכס הנסחר בשני מקומות שונים או ביצירת נכס סינטטי או בהשקעה במכשירים נגזרים כך שבסופו של דבר משיגים תזרים חיובי ללא סיכון.

מכירה בחסר

בעצם לוקחים מניה שואלים אותה לתקופה ובזמן השאילה סוחרים בה. השואל משלם לבעל המניה בפועל % שנקבע בניהם מראש, ומחזיר אותן במועד שנקבע. השואל מבחינתו מקווה למכור את המניות ביוקר ולקנות חזרה במחיר נמוך ומכך להרוויח.

דיווחי חברות נסחרות

 • פרסום דו"חות כספיים (שנתיים ורבעוניים).
 • פרסום דו"ח תקופתי שנתי. (דו"ח ברנע)
 • פרסום דיווח מיידי על התפתחויות בחברה שיש להן השפעה על מחיר המניה.
 • שינויים בהחזקות בעלי ענין.
 • דיווח על כינוס ותוצאות דיונים באסיפה כללית.
 • הקצאות פרטיות.
 • עסקאות עם בעלי ענין.
 • הרכב הנהלת החברה ונושאי משרה בה, לרבות תנאי העיסקה.
 • חלוקת רווחים – דיבידנד, הטבה.
 • גיוס הון.

 

בורסות בעולם- לא עבר בכיתה וציין כי לא יהיה במבחן ויש לדעת באופן כללי.1 + = שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים