שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

חשבונאות פיננסים – שיעור שלישי

תאריך – 29.9.2013
מרצה: אייל הורוביץ

תוכן השיעור-

השיעור השבוע פחות התקדם בחומר, ויותר חזר על החומר שלמדנו בשבוע שעבר:
רישום פקודות יומן.

יש פה סריקה של החומר הבא:

א. תרגיל 5 בחוברת התרגול.

ב. פתרונות והסברים לתרגיל 5.

ג. רישום כרטיס T ( או כרטיס קמץ).

פיננסים.שיעור3.חלק.א.

סדר רישום:
לאחר שקיבלנו מסמך עם פירוט על פעולות כלכליות של עסק כפי שמופיעים בתרגיל  5 למשל ( מצורף בדף סרוק קובץ PDF),
ישנו סדר רישום מסויים שאנחנו צריכים לבצע כדי לבצע את העבודה החשבונאית:

1. תחילה יש לנו את המסמך אותו קיבלנו ובו הפירוט (תאריך, ותיאור הפעולה – רכישה או קנייה למשל, תשלום שכ"ד וכו').
2. פקודות יומן – זוהי למעשה הפעולה הראשונה שאנו עושים במסמך, בו אנו מפרקים כל פעולה שנעשתה למאזן החובה והזכות.
3. כרטיס T – כרטיס זה למעשה לוקח את כל רישומי החובה והזכות שביצענו קודם, ומציב אותם בטבלאות לפי נושא.
לדוגמה :

כרטיס T, שם הכרטיס : ספקים (נלקח מתרגיל 5).

חובה

זכות

 

(12,500)

 

(25,000)

10,000

 

12,500

 

 

סך הכל: (15,000)

 הסבר:

כל החובות שנרשמו ל"ספק", קוטלגו בכרטיסיית ה-T שנמצאת למעלה מצד ימין.
במקביל, כל הזכויות שנרשמו ל"ספק", קוטלגו בצד הזכות.
יש לשים לב שמספרים שליליים, שנכנסים תחת זכות, נהוגים להיות מוקפים בסוגריים ( X ) על מנת להמחיש שהם למעשה סכומים שאנו חייבים לחוץ הארגון, כלומר שליליים.
בנוסף, בתחתית הטבלה מסוכם סך כל החובות בחיסור עם סך כל הזכויות.
יש לשים לב: אם סך התוצאה הינה חיובית, היא תרשם בצד החובה. במקרה שלנו סך התוצאה הינו שלילי, כלומר מינוס, ולכן יופיע בצד הטבלה של הזכות.

מאזן בוחן:

מאזן זה למעשה לוקח את הסך הכולל של כל קופה, ומכניס אותם לטבלה מסכמת של כל כרטיסיות הקמץ.

דוגמה:

שם הקופה

חובה

זכות

קופה

87,500

ספקים

12,500

הוצאות שכ"ד

5,000

בסוף השיעור חזרנו אחורה לפקודות יומן שטרם למדנו.

הנחה ללקוח והחזרה לספק.
נניח שמכרנו ללקוח סחורה ב1000 ₪.

נרשום כפי שלמדנו:

חובה – קופה – 1000

    זכות- הכנסות ממכירות – 1000

כעת החלטנו שיש ללקוח הנחה של 100 ₪.

פקודת יומן תהיה-

חובה- הנחות ללקוחות – 100 ₪. (תוצאתי).
זכות – לקוח- 100 ₪.

כך יופיע בדו"ח רווח והפסד:
מכירות – 1,000 ₪.
בניכוי הנחה ללקוח – (100 ₪ ).

מכירות נטו : 900

—-

כנ"ל לגבי החזרת סחורה:

רישום פקודה
חובה – החזרות מלקוחות – 100 ₪
זכות – לקוחות – 100 ₪

דו"ח רווח הפסד:

קניות – 1,000 ₪.
הנחות מספקים – (100 ₪)
קניות נטו : 900 ₪.

שימו לב: כאשר מציינים הנחה ללקוח, הנחה מספק, החזרה מלקוח, החזרה לספק:
נדאג שתהיה כרטיסיית  Tמתאימה, ובה נשבץ את הנתונים לאחר מכן.

 

לצילום השיעורשמונה − 4 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים