שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

בס"ד, יום ראשון כ"ג בחשוון תשע"ד, 27.10.13

שיעור שלישי
אנחנו ממשיכים את הנושא של הגדלת עקומת התמורה:

דוג' לשיפורים טכנולוגיים:
משק מייצר ביעילות כמויות חיוביות של X ו-Y באמצעות עובדים בלבד. חל שיפור בטכנולוגי בייצור מוצר X, כך שכעת כל עובד יכול לייצר כמות כפולה של מוצר X ביחס למצב המוצא.

  1. הנח שהמשק מעוניין לייצר את אותה הכמות של X כמו במצב המוצא. מה יקרה להקצאת העובדים במשק ומה יקרה לעלויות האלטרנטיביות של שני המוצרים.

 

התשובה היא שעכשיו אני צריך פחות עובדים כדי לייצר את X, מכיוון שחל שיפור טכנולוגי, ולכן ייצור ה-Y יעלה. הנקודה B בגרף הראשון נמצאת בדיוק מעל ערך ה-X שלפני השיפור הטכנולוגי, והיא מייצגת את כמות הייצור החדשה: ערך ה-X נשאר אותו דבר, ואילו ערך ה-Y עלה אל מחוץ לעקומת התמורה. מכאן אנחנו למדים שהעלות האלטרנטיבית של Y גדלה (שהרי כל Y "עולה" לי ביותר X), ואילו העלות האלטרנטיבית של X ירדה.

במצב המוצא המשק היה בנקודה A, והוא עבר לנקודה B. אנו יודעים שהמשק מייצר אותה הכמות של X כמו במצב המוצא, אבל מכיוון שחל שיפור טכנולוגי בייצור X, הוא צריך כעת פחות עובדים ל-X, ולכן נשארים לו יותר עובדים לייצור Y.

  1. הנח שהמשק מעוניין לייצר את אותה כמות של Y שהוא ייצר בנקודת המוצא. מה יקרה להקצאת העובדים במשק, ולעלויות האלטרנטיביות?התשובה היא שלא יהיה שינוי במצבת העובדים: ב-Y אין שיפור טכנולוגי, ולכן הוא יצטרך להעסיק את אותו מספר עובדים, ומכאן נובע שגם במוצר X יהיו אותו מספר עובדים.המשק ימשיך לייצר את אותה הכמות של Y, ואילו כמות ה-X תגדל.

בנוסף להגדלת כמות העובדים ושיפורים טכנולוגיים, ישנה דרך נוספת להגדלת עקומת התמורה:
ויתור על צריכה בהווה, לצורך צמיחה בעתיד.
אנחנו נחלק את כל המוצרים בעולם לשני סוגים: מוצרי צריכה ומוצרי הון.

חלק מהמוצרים שהמשק מייצר הם מוצרי הון, כגון מכונות וציוד, שיאפשרו למשק בעתיד לייצר יותר מוצרים (ככל שלמשק יש יותר מוצרי הון, כך עקומת התמורה שלו תהיה יותר גבוהה – כלומר יהיו פחות מוצרי צריכה). ככל שעכשיו נייצר יותר מוצרי הון – כל רמת החיים בטווח המיידי תרד. גם במשק בית כלל זה נכון: אם אני רוצה לקנות עכשיו בית, אני אצטרך להצטמצם במוצרי הצריכה שלי כדי להגדיל את ההון שלי. מצד שני, בשנה הבאה עקומת התמורה שלי תעלה, שכן המשק מגדיל את מוצרי ההשקעה שברשותו.
עקומת התמורה של המשק תעלה גם אם המשק מייצר השנה בנקודה A (הקרובה לנקודת מוצרי ההון), והיא תעלה ביותר מאשר אם הוא בנקודה B (הקרובה למוצרי הצריכה), שכן בנקודה A הוא מייצר יותר מוצרי הון ולכן הוא יכנס לשנה הבאה עם יותר מוצרי הון.

משק מייצר שני מוצרים: מוצרי צריכה Y ומוצרי הון X. ידוע שבכל שנה ישנו בלאי של 10 מכונות. סמן את נקודת הייצור של המשק, אם ידוע שהמשק רוצה שגבול אפשרויות הייצור שלו בשנה הבאה לא ירד.

תשובה: הנקודה תהיה X=10, ואז כמות המכונות ברשותו תישאר ללא שינוי, ולכן גם עקומת התמורה תישאר ללא שינוי.

פונקציית הייצור:

עכשיו נלמד על הקשר בין כמות גורמי הייצור לבין התפוקה.
אנחנו מניחים שכל יצרן מעוניין להשיג רווח מקסימלי, ומתחרה בכל היצרנים האחרים.

נניח שהחלטתי לפתוח בית קפה: לשם כך סחרתי מקום לשנתיים הקרובות. הטווח הקצר הינו פרק הזמן שבו היצרן יכול לשנות את הכמויות של חלק מגורמי הייצור. הטווח הארוך הינו פרק הזמן שבו היצרן יכול לשנות את הכמויות של כל גורמי הייצור.
הטווח הקצר הוא עד שנתיים, ואילו הטווח הארוך הוא לאחר שנתיים (מכיוון שלא אוכל לשנות את כל גורמי הייצור, שהרי את המבנה שכרתי לשנתיים).

גורמי ייצור משתנים הם גורמי ייצור שניתן לשנות את כמותם תמיד (גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך).

גורמי ייצור קבועים הם גורמי ייצור שלא ניתן לשנות את כמותם בטווח הקצר, אלא בטווח הארוך בלבד.

פונקציית הייצור מראה את הקשר בין כמות גורמי הייצור לבין התפוקה.

תפוקה ממוצעת של גורם ייצור a, AP, Average product, היא סך התפוקה המתקבלת בתהליך הייצור חלקי הכמות של גורם ייצור a.

תפוקה שולית של גורם ייצור a, MP, Marginal product, היא התוספת לתפוקה שמתקבלת כאשר מגדילים את גורם ייצור a ביחידה אחת, ומשאירים את הכמות של גורמי הייצור האחרים קבועה.

חוק התפוקה השולית הפוחתת: לעולם, תמיד, בשלב מסוים התפוקה השולית תלך ותרד.

דוג':

נתאר פונקציית ייצור של חיטה, כאשר גורמי הייצור הם שדה (קבוע) ועובדים (משתנה).

מספר עובדים L תפוקה כוללת TP תפוקה שולית MP תפוקה ממוצעת AP
0 0
1 90 90 90/1=90
2 220 130 220/2=110
3 360 140 120
4 480 120 120
5 580 100 116
6 660 80 110
7 700 40 100
8 700 0 87.5
9 690 10- 76.7

נניח שבמפעל מסוים ידוע ש-10 עובדים + 2 מכונות נותנים תפוקה של 17 שולחנות. 9 עובדים + 2 שולחנות נותנים תפוקה של 15 שולחנות. מכאן אנחנו מבינים שהתפוקה השולית של העובד העשירי היא 2 שולחנות (שהרי את גורם הייצור השני לא שינינו).

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, משה יניב


+ 7 = חמש עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים