שם הכותב: תאריך: 10 דצמבר 2014

 

תלוש שכר

 • תעסוקה ושכר
  • תכנון קריירה
  • תהליך מציאת עבודה – קו"ח, ראיונות, מו"מ, חוזה
  • שיקולים כספיים – שכר ועלויות נלוות ליציאה לעבודה (מטפלת למשל)
  • זכויות והטבות, חוקי העבודה ואכיפתם
  • מיסוי שונה על שכירים/ עצמאיים

   

 • קורות חיים (cv)
  • הכנה בהתאם לכללים המקובלים
  • הצגת המידע באופן רלוונטי לתפקיד המוצע
  • השכלה: מוסדות לימוד, התמחות/ מקצועות עיקריים, תעודות, מיקום, תאריכים…
  • ניסיון תעסוקתי: תפקיד, ארגון, תאריכים, תחומי אחריות…
  • ניסיון אחר (התנדבות, פעילות קהילתית): תפקיד, ארגון, תאריכים, תחומי אחריות…
  • פרסים ותארים: מטעם מי, בזכות מה…
  • מכתב מלווה

    

 • זכויות עובדים
  • שכר המינימום: עומד על 4,300 ₪ לחודש למבוגר (23.12 ₪ לשעה). מחושב כל שנה, מהווה 47.5% מהשכר הממוצע כפי שהוא ב- 1 באפריל.
  • דמי נסיעות: ע"ב תחבורה ציבורית, תקרה: 24.4 ₪ ליום.
  • גמול שעות נוספות: 125% משכרו הרגיל של העובד עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו- 150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך.
  • דמי חגים: עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג, עובד בשכר יומי (או קבלני או לפי שעה) שעבד 3 חודשים במקום עבודתו זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג. שכר עבודה בחגים ושבתות – 150%.
  • חופשה שנתית: ב- 4 שנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד ל- 12 ימי חופשה בשנה, בשבוע עבודה בן 6 ימים, או 10 ימי חופשה אם עובדים 5 ימים בשבוע. בעד השנה החמישית העובד זכאי ל- 16 ימי חופשה קלנדריים; 18 בעד השנה השישית, 21 יום בעד השנה השביעית, ויום נוסף בעד כל שנה עד למקסימום של 28 ימים קלנדריים (ארבעה שבועות).
  • דמי הבראה: עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות. גובה דמי הבראה ליום הוא 371 .₪ 5 ימים בעד השנה הראשונה; 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית, 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית (הרשימה נמשכת).
  • דמי מחלה: עובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום. בעד היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לתשלום, בעד היום השני והשלישי העובד זכאי ל- 50% משכרו היומי, בעד היום הרביעי למחלה ואילך העובד זכאי למלוא שכרו היומי.
  • הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: עובד משכורת: עד 6 חודשי עבודה – יום בעד כל חודש, 7-12 חודשים – 6 ימים ועוד יומיים וחצי בעד כל חודש. לאחר שנה – הודעה מוקדמת של חודש.

   עובד שעתי או יומי: במהלך השנה הראשונה – יום לכל חודש עבודה, בשנה השנייה – 14 ימים + יום לכל חודש עבודה בשנה השנייה, השנה השלישית- 21 ימים+ יום לכל שני חודשי עבודה בשנה השלישית. לאחר שלוש שנים – הודעה מוקדמת של חודש.

  • פיצויי פיטורים: עובד שפוטר לאחר שנה ויותר זכאי לפיצויי פיטורים. שעור הפיצויים הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבור חלק משנה. עובדים על בסיס שעתי או יומי זכאים לפיצויי פיטורין של שבועיים לכל שנת עבודה.

    

 • תלוש משכורת

  כל מקום עבודה מחויב לשלם שכר עבודה ולהפיק תלוש שכר לעובד עד 9 בחודש. התלוש מפרט את פרטי השכר ששולם לעובד לחשבון הבנק.

  מבנה התלוש:

  • סכום ברוטו: המשכורת הראשונית של העובד לפני הורדת ניכויים.
  • ניכויי חובה: ניכויים אותם מחויב כל מעסיק לנכות משכר עובדו (ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס בריאות, פנסיה).
  • ניכויי רשות: ניכויים אותם בוחר העובד לנכות משכרו לטובתו האישית (שי לחג, הלוואות, ביטוחים).
  • סכום נטו: הסכום הסופי אותו מקבל העובד לחשבון הבנק.

    

 • מס הכנסה

  מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד או אדם פרטי. שיעור המס גדל עם הגידול בהכנסה.

  מדרגות המס (2013)

   

   

  • מס שולי – שיעור המס על ה"שקל האחרון" בשכר.
  • מס הכנסה שלילי – נועד לעודד יציאה לעבודה, גם בשכר נמוך.
  • תיאום מס – חישוב שנתי לעצמאים / בעלי יותר מעבודה אחת.
  • החזר מס – במקרים בהם ניכוי מס הכנסה השנתי גבוה מהסכום שיש לשלם ע"פ החוק (מקרים בהם לא הוגשו בקשות להקלות בחישוב המס, עבודה במספר מקומות ללא תאום מס, הפרשת סכומים באופן

   עצמאי לקרנות פנסיה המזכים בהקלות מס ועוד).

  • ט' 106 – סיכום שנתי של כל הנתונים המצטברים מתלוש השכר.
  • שווי שימוש – השווי לצורך מס של הטבות בשווה כסף שניתנו לעובד, כגון ארוחות, רכב צמוד וטלפון סלולרי.
  • מדרגות מס – עבור כל מדרגה מחשבים בנפרד את גובה המס (לפי שיעור המס של אותה מדרגה), ולבסוף מחברים.
  • נקודות זיכוי – מפחיתות את סכום מס ההכנסה לעובדים שהממשלה מבקשת לעודד יציאתם לעבודה, שווי כל

   נקודת זיכוי 218₪ (2013).

    

 • ביטוח לאומי ומס בריאות
  • חובת תשלום על כל אזרח, עובד ושאיננו עובד
  • ביטוח לאומי ומס בריאות לשכיר: עד 60% מהשכר הממוצע (5,297 ₪ ב- 2013) 3.5% מהשכר, מעל 60% מהשכר הממוצע – 12% מיתרת השכר (עד לתקרה של 42,435₪).
  • מעסיקים חייבים בתשלום נוסף עבור העובד
  • ביטוח לאומי ומס בריאות למי שאינו עובד ואין לו הכנסות: 162₪ לחודש.

    

 • הפקדות לפנסיה
 1. פיצויים (מעסיק): 6% – 8.33%
 2. ניכויים (מעסיק – חלק המעסיק עד לתקרה, אינו חייב במס הכנסה): 6% – 7.5%

  ניכויים (עובד) 5.5% – 7%

 3. קרן השתלמות (בהתאם להסכם העבודה)

  מעסיק (חלק המעסיק עד לתקרה, אינו חייב במס הכנסה) – עד 7.5%

  עובד – עד 2.5%

*הנתונים נכונים לינואר 2014.

 

 

 

 • סיכום תעסוקה ושכר
  • תכנון קריירה משפיע על קביעת יעדים פיננסיים
  • תלוש השכר הוא מסמך כלכלי משפטי
  • באחריות העובד לעמוד על זכויותיו
  • קיימים מקורות מידע רבים בנוגע לזכויות עובדים ולחישוב שכר
  • אכיפת זכויות עובדים באמצעות משרד התמ"ת, ביהמ"ש לענייני עבודה וארגונים לזכויות עובדים.


חמש × = 25

תואר ראשון
תואר שני
מרצים