שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

שיעור 3 – 27/10/13

פתרון תרגיל כיתה:

כאשר מכניסים את ה-DATABASE למערכת מחדש, יש להוריד את המקפים לפני שורת Create DATABASE, לסמן אותה ואז ללחוץ F5. לאחר מכן, נסמן את המקפים שוב ונעדכן את הטבלאות באמצעות F5.

הוספת שדה ADD Column:

שיוך לטבלה – ALTER TABLE ולאחריו את שם הטבלה הרלוונטית

הוספת שדה – add ולאחריו את שמו ואת סוג הנתון שיוזן בו

דוגמה:

use ClassLesson
alter table TableName
ADD ColumnName DataType

מחיקת שדה DROP Column:

שיוך לטבלה – ALTER TABLE ולאחריו את שם הטבלה הרלוונטית

מחיקת שדה – drop ולאחריו את שמו

דוגמה:

use ClassLesson
alter table TableName
DROP Column ColumnName

ההבדל בין DROP ל-TRUNCATE:

אם נרצה למחוק את הנתונים ולא את הטבלה פיזית, נשתמש ב-TRUNCATE אשר מוחק את הנתונים מהטבלה אך שומר על המבנה שלה. (למשל במקרה של רבעונים).

שפת SQL בעולם שליפת נתונים

כדי לשלוף נתונים יש להשתמש ב-2 הפסוקיות:

SELECT

FROM

ה- FROM תפקידו העלאת הטבלה או הטבלאות לזיכרון המחשב לצורך שליפת המידע.

ה- SELECT תפקידו להציג את העמודות או השדות הרלוונטיים לפתרון השאלה.

שלבים:
רושמים SELECT ויורדים שורה

 1. רושמים FROM ואת שם הטבלה
 2. חוזרים לשורה של SELECT ורושמים * (אשר תפקידה להציג את כלל השדות)

כללי עבודה:
כל שאילתה חיה בנפרד ולא מכירה את השאילתות האחרות.

 1. רק פסיק (,) מפריד בין שדות.
 2. רק גרש עליון (') משמש לכתיבת טקסט.
 3. פלוס (+) משמש לשרשור (חיבור מחרוזות, למשל שם פרטי + שם משפחה).

  למשל: שם פרטי + '_' + שם משפחה

 4. לכתוב באותיות גדולות את המילים השמורות בשפה (מומלץ לצורך עבודה נוחה).
 5. חובה לכתוב USE ושם מסד הנתונים בתחילת כל עמוד חדש.
 6. שדה שאינו מופיע במסד הנתונים הוא שדה מחושב, לדוגמה : שם מלא.
 7. שדה מחושב מחייב כותרת – משתמשים במילה השמורה AS.

  למשל: FirstName+'_'+LastName AS FullName

 8. כאשר יש סט של שאילתות וכולן תקינות, ברגע שנלחץ F5 כל השאילתות ייפתחו למטה. אם נרצה להריץ שאילתה ספציפית, נסמן אותה ואז נלחץ F5.

כינוי לטבלה Nick Name
במקום לרשום את שמות הטבלה המלאים:

 1. רושמים SELECT יורדים שורה
 2. רושמים FROM ולאחריו את שם הטבלה, AS ואז אות כשם קיצור
 3. חוזרים ל-SELECT ורושמים את אותה האות ולאחריה נקודה ולא פסיק
 4. נפתחת רשימה של כל השדות שבתוך אותה טבלה בלבד

פונקציות לשדה מחושב:
דוגמה מעבודת כיתה –
הצג מטבלת עובדים שם מלא, גיל בשנים ותאריך גיוס.

SELECT

e.FirstName+'_'+e.LastName AS FullName,

DateDIFF(YEAR,e.BirthDate,e.GETDATE()) AS Age,

e.HireDate

FROM Employees AS E

דוגמה נוספת –
הצג לכל הזמנה את מספר ההזמנה ואת מספר הימים שעברו בין תאריך המשלוח ותאריך האספקה.

SELECT

O.OrdersID,

DateDIFF(DAY,o.OrderDate,o.ShippedDate) AS DAYS,

FROM Orders AS O

הפסוקית השלישית נקראת WHERE ותפקידה לצמצם רשומות על פי קריטריון. WHERE מתחלק ל-2 חלקים מרכזיים – עולם הטקסט ועולם המספרים:

מספרים

טקסט

=

LIKE

<

NOT LIKE

>

' '

=<

>=

<>

בעולם הטקסט יש מגוון קומבינציות לשליפת מידע –

 1. אחוז % מעלים את שאר חלקי המילה

מתחיל ב-A

'A%'

באמצע A

'%A%'

מסתיים ב-A

'%A'

 1. קו תחתי _ מחליף תו בודד

'_A%' כך יישלפו מילים עם אות שנייה A

שאלות + פתרון:

 1. הצג את כל העובדים שגרים בעיר שמתחילה באות S.

  SELECT e.*

  FROM Employees AS e

  WHERE e.Country like 'S%'

 2. הצג את כל העובדים שהארץ שלהם מסתיימת באות A.

  SELECET e.*

  FROM Employees AS e

  WHERE e.Country like '%A'

 3. הצג את כל ההזמנות שעלות המשלוח שלהם (Freight) גדול מ-790.

  SELECET o.*

  FROM Orders AS o

  WHERE o.Freight > '790'

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים


אחד + = 5

תואר ראשון
תואר שני
מרצים