שם הכותב: תאריך: 15 נובמבר 2014

מדדי ביצוע של המשק הישראלי

 

הערך הכספי של כל המוצרים והשירותים הסופיים שהמשק מייצר בשנה הקודמת.

הפרסומים על התוצר הם חודששים, רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים.

התוצר הוא המושג שמבטא הכנסה למשק. התוצר הלאומי הגולמי (תל״ג) מבטא את ההכנסה הלאומית הגולמית מבחינת הOECD. באנגלית נקרא GNPGross National Product. התל״ג מחושב יחד עם הפחת, תוצר ללא פחת נקרא תל״ן (NNP). אחת השיטות המקובלות למדוד את התוצר היא השיטה השימושית: התוצר מהווה מקור הכנסה אבל אנו נעשה בו שימושים שונים. אם נסכם את כל השימושים שלו נקבל את התוצר עצמו.

GNP=C+GI+G+EX-IM

C:

צריכה של מוצרים מתכלים; מזון, ביגוד ומוצרים שאורך החיים שלהם קצר.

צריכה של מוצרים ברי קיימא; מוצרי חשמל, ריהוט ועוד.

57% מהתוצר הוא משקל הצריכה הפרטית. ברגע שהצריכה הפרטית יורדת מסתמן שהכלכלה בדרך להאטה במשק, לירידה ברמת החיים וירידה בבורסה למניות. הרגישות למשתנה זה היא גבוהה ביותר ומשקלו הכי גבוה.

GI:

Gross Investment. המשתנה שכולל את הנכסים שיש להם פחת, למשל: מבנים, מכונות, ציוד תשתית וכד׳. ערכם מבטא את ההשקעה הגולמית במשק. משק שאין בו השקעות הוא משק מת, משק שיש בו מיתון. משקים שבהם לא רואים גידול בהשקעות במשך שנים הם משקים שיש בהם האטה כלכלית. תוצרי ההשקעה אלה הם מחוללי צמיחה. בארץ הוא עומד על קצת פחות מ20%, ניתן לראות שהגידול בהשקעות בשנתיים האחרונות היה קטן ביותר. אחת הסיבות שישראל במגמת האטה כלכלית היא בגלל הקיטון בהשקעות. בOECD הממוצע עומד על 22%. ההשקעות מגיעות מממשלה שמשקיעה בתשתיות ומהגורמים הפרטיים, הפירמות.

ההשקעות תלויות בציפיות ובסנטימנטים:

ברגע שהציפיות הם למצב כלכלי רע יותר תהיה ירידה בהשקעה. סנטימנט שלילי גורם להשקיע פחות ואז המצב הכלכלי והביקוש יורד.

G:

צריכה ציבוריתמהווה כ23% מהתוצר. לא רק צריכה של הממשלה אך ברובה כן. כיום כולל את הרשויות המקומיות, המשרדים הממשלתיים וכו׳. שכר העבודה היא גם צריכה של הממשלה כי היא צורכת את שירותינו.

EX-IM

ברגע שהייצוא גדול מהייבוא. עודף יצוא נחשב שימוש. מדינת ישראל היא מדינה מאוד רגישה לסחר בינ״ל. נכון לשנת 2014 הייצוא והייבוא יהיו בערך באותו משקל-34% אחוז לערך. אם מחברים אותם יחד הם שני שליש מהתוצר. קיים מדד שלוקח את עודף הייבוא ושואל כמה הוא מקבל מהתוצר: IM-EX/GNP

עודף ייבוא הוא לא בהכרח רע. יש לבדוק ממה הוא מורכבאם זה מחומרי השקעה אז מייבאים מוצרים שמשתמשים בהם כדי להגיע לצמיחה כלכלית. כמו כן יש לבדוק מה היקף עודף הייבוא ואיך מממנים את עודף היבואמהלוואות טוו״ק או טוו״א, עם סיכון או בלי סיכון.

 

תוצר מקומי גולמי

כשמסתכלים על הדו״חות של הלמ״ס יופיע מושג שנקרא תוצר מקומי גולמיתמ״ג GDP. כשמסתכלים על התל״ג רואים את התוצר שנוצר ע״י כל גורמי הייצור ששייכים למשק (כולל עובדים ישראלים שעובדים בחו״ל), אבל תמ״ג זהו התוצר שמיוצר ע״י גורמי ייצור במקום מסויים (כולל גורמי ייצור זרים במשק המקומי).

יש כמה צורות להציג את התוצר:

  1. תוצר נומינאליתוצר במחירים שוטפים. כלומר, תוצר שמיוצר לפי מחירי השנה השוטפת לגביה מתבצעת המדידה. למשל, התוצר הנומינאלי של 2014 במחירים שוטפים מוערך ב1,084,000,000 מיליארד שקלים. התוצר של 2013 במחירים שוטפים עמד על 1,049,000,000. התוצר הנומינאלי עלה בשנה האחרונה ב3%, והעלייה באוכלוסיית ישראל עומדת על 1.9%. מחלקים אחד בשני כדי להגיע לשינוי בגידול הנומינאלי בתוצר לנפש: 1.03/1.019=1.0107.
  2. הצגת תוצר ריאליתוצר נומינאלי מנוכה אינפלציה, כלומר התוצר של 2014 בהשוואה לשנת בסיס (כיום 2010).
  3. הצגת תוצר במונחים של שיווי כוח הקנייה (PPP)
שייך לנושאים: כלכלת ישראל


× שתיים = 14

תואר ראשון
תואר שני
מרצים