שם הכותב: תאריך: 16 מרץ 2015

סטטיסטיקה 2 – שיעור 3

 

בדיקת השערות-

שלבי עבודה-

1. כתיבת הנחות (הדרישות שחייבות להתקיים כדי שהמדגם הסטטיסטי יהיה רלוונטי)-

  • ההתפלגות נורמלית- גודל המדגם גדול מ30 או שגודל המדגם קטן מ30 אבל נתון כי ההתפלגות נורמלית (כגודל המדגם קטן מ30 ולא נתון שההתפלגות נורמלית יש מבחן סטטיסטי שבודק זאת).
  • המדגם הינו מקרי ומייצג (אומד חסר הטייה).

2. כתיבת נתוני השאלה.

α- רמת המובהקות.

3. כתיבת סוגי השערות-

H0 השערת מצב עולם (המצב הקיים לפני טענתו של החוקר).

H1 השערת החוקר (ההשערה/הטענה הנגדית).

* במחקר יכולה להיות אחת מההשערות הבאות:

  • השערה חד צדדית חיובית- החוקר טוען טענת גדול, כלומר טענתו גדולה מהתוחלת הנתונה.
  • השערה חד צדדית שלילית- החוקר טוען טענת קטן, כלומר טענתו קטנה מהתוחלת הנתונה.
  • השערה דו צדדית- החוקר טוען טענה שונה, כלומר הוא לא יודע לקבוע את הכיוון ולכן לא יודע אם מדובר בגדול או קטן והוא קובע שני איזורי דחייה (לדוג': בדיקה של יש או אין).

4. תיאור התפלגות הדגימה תחת נכונות H0

כתיבת נוסחת התפלגות הדגימה של ממוצע והצבת נתוני השאלה בתוכה:


5. איזור דחייה וקבלה-

איזור דחייה- איזור בו הטענה לא נמצאת ולכן ניתן לדחות אותה.

איזור קבלה (אי דחייה)- איזור בו הטענה נמצאת ולכן יש לקבל אותה.

* איזורי דחייה וקבלה בהתאם להשערות:

  • השערה חד צדדית חיובית- דחייה: z˃z(α), קבלה: z≤z(α)
  • השערה חד צדדית שלילית- דחייה: z˂-z(α), קבלה: z≥-z(α)
  • השערה דו צדדית- דחייה: z()<z וגם -z()>z, קבלה:

6. חישוב הסטטיסטי-

הצבת נתוני השאלה בנוסחת ציון התקן של ממוצעים כדי למצוא את Z:


7. מסקנה-

משווים בין Z שהתקבל בסעיף 6 לבין z(α) ובודקים בהתאם האם ניתן לדחות את הטענה או לקבל אותה.

דרך נוספת להגיע להשוואה היא ע'י α מינימאלית (Pvalue)-

בהשערה חד כיוונית => α מינימאלית היא ההסתברות של חישוב הסטטיסטי.

בהשערה דו כיוונית => α מינימאלית היא ההסתברות של חישוב הסטטיסטי כפול 2.


 



5 × חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים