שם הכותב: תאריך: 14 נובמבר 2014

כלכלה מיקרו – שיעור 3

 

 

נקודת ייצור ונקודת צריכה-

 • לפני המסחר- נקודת הייצור ונקודת הצריכה של המשק יהיו זהות.
 • לאחר המסחר- נקודת הייצור תהיה הנקודה בה המשק נמצא בהתמחות מלאה בעוד שנקודת הצריכה תהיה מעל עקומת התמורה שכן המשק שיפר את מצבו מעבר ליכולות שלו (ללא המסחר לא היה יכול להגיע לנקודת צריכה זו כי אין לו מספיק גורמי ייצור לכך).

   

  צמיחה כלכלית-

  מצב בו כושר הייצור של המשק גדל. במקרה זה יחול שינוי של כל עקומת התמורה והיא תנוע מעלה וימינה.

  הגורמים לצמיחה כלכלית:

 1. הגדלת כמויות גורמי הייצור- תוספת כזו יכולה להגדיל את כושר הייצור של המשק אך לא בכל מצב (למשל במקרים שבהם כדי לייצר מוצר מסוים יש צורך בשילוב של מס' גורמי ייצור).
 2. שיפורים טכנולוגיים- מצב שבו אותה כמות של גורמי ייצור יכולה לייצר יותר יחידות.
 3. ויתור על צריכה בהווה לצורך צמיחה בעתיד- תחת ההנחה שבמשק ניתן לייצר רק שני מוצרים (מוצרי צריכה והשקעה), ויתור בהווה על ייצור מוצרי צריכה לצורך ייצור מוצרי השקעה יכול להביא לצמיחה כלכלית בעתיד.

 

 

פונקציית הייצור

 

 

פונקציית הייצור-
מתארת את הקשר בין גורמי הייצור לתפוקה המקסימלית.

 

גורמי ייצור משתנים- גורמי ייצור שניתן לשנות אותם בטווח הקצר.

גורמי ייצור קבועים- גורמי ייצור שניתן לשנות אותם בטווח הארוך.

טווח קצר- פרק זמן בו ניתן לשנות רק חלק מגורמי הייצור (המשתנים).

טווח ארוך- פרק הזמן בו ניתן לשנות את כל גורמי הייצור (אין גורמי ייצור קבועים, הכל ניתן לשינוי).

 

תפוקה כוללת (TP)- סל כל התפוקה המצטברת.

 

תפוקה שולית (MP)-

מודדת את השינוי בתפוקה שנובע כתוצאה משינוי בגורם ייצור משתנה אחד כשכל יתר גורמי הייצור נשארים קבועים.

 

חוק התפוקה השולית הפוחתת-

מצב בו התפוקה של גורם הייצור המשתנה תלך ותפחת כשכל יתר גורמי הייצור נשארים קבועים.

חשוב לציין שמדובר בגורמי ייצור זהים והתפוקה השולית פוחתת לא בגלל הבדלים בכישרון אלא בגלל סדר הופעתם ובגלל שינוי ביחסים האופטימליים בין גורמי הייצור המשתנים לקבועים.

 

תפוקה ממוצעת (AP)-

חישוב התפוקה הממוצעת יעשה ע'י חילוק סה"כ התפוקה (TP) במס' העובדים (L).

תפוקה זו אף פעם לא תוכל להיות שלילית.

 

הקשר בין התפוקה השולית לתפוקה הממוצעת-

 • בתחום שבו התפוקה הממוצעת עולה, התפוקה השולית נמצאת מעליה (בין אם היא עולה או יורדת).
 • כשהתפוקה הממוצעת מגיעה לנקודת המקסימום שלה, היא משתווה לתפוקה השולית.
 • בתחום שבו התפוקה הממוצעת יורדת, התפוקה השולית נמצאת מתחתיה.

   

  * לתפוקה הממוצעת יהיו שינויים הדומים לתפוקה השולית אך קטנים יותר כי היא לוקחת בחשבון גם את מה שהיה לפני (לדוג': אם התפוקה השולית ירדה ב50 אז התפוקה הממוצעת תרד בפחות).

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


שמונה + 9 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים