שם הכותב: תאריך: 25 מרץ 2015

כלכלה מאקרו – שיעור 3

 

פונקציית התצרוכת ופונקציית ההשקעה

 

צריכה פרטית מתוכננת (C)- תלויה בהכנסה פנויה (Yd) ובשער הריבית (r).

* הכנסה פנויה- בעלת קשר חיובי לצריכה הפרטית (אחת עולה => גם השנייה תעלה ולהיפך).

הכנסה זו לא תלויה בסוג המוצר כי מדובר על מאקרו ולא על מיקרו.

* שער ריבית- בעלת קשר שלילי לצריכה הפרטית (עלייה בשער הריבית מעלה את הכדאיות לחיסכון ולכן הצריכה הפרטית תקטן).

* ההנחה היא ששער הריבית הוא אפס ולכן הצריכה הפרטית המתוכננת תלויה רק בהכנסה פנויה.

עקומת פונקציית התצרוכת-

 • ציר הX = Yd (הכנסה פנויה), ציר הY = C (צריכה פרטית).

 • C
  0 רמת הכנסה פנויה אפס => קיים סל צריכה בסיסי בסך C0 שקלים (לכל משפחה יש סל צריכה מינימלי בהתאם להעדפותיה, לא חייב להיות אותו הדבר).
 • קיים קשר חיובי בין ההכנסה הפנויה לצריכה הפרטית (אחת עולה => גם השנייה עולה).

 • קו עזר- קו 45 (שיפוע=1):
  • בתחום שבו עקומת התצרוכת נמצאת מעל קו 45 (C>Yd) => חיסכון שלילי (Sp<0).
  • בנקודה שבה עקומת התצרוכת נפגשת עם קו 45 (C=Yd) => חיסכון שווה אפס (Sp=0).
  • בתחום שבו עקומת התצרוכת נמצאת מתחת קו 45 (C<Yd) => חיסכון חיובי (Sp>0).

  5. נטייה שולית לצרוך מתוך הכנסה פנויה (נש"צ) פוחתת = MPc-

  מודדת את השינוי בצריכה הפרטית הנובע כתוצאה משינוי ביחידת הכנסה פנויה: MPc=∆C/∆Yd

  * נש"צ = שיפוע.

  * ככל שההכנסה הפנויה עולה, כך הצריכה עולה אך האופן שבו היא תגדל (נש"צ) יקטן (כלומר, תחתית העקומה = שיפוע גדול יותר = נש"צ גדול).

  * ככל שאחוז הנש"צ קטן יותר, כך יש יותר חיסכון ופחות צריכה.

   


   

  * חלוקת הכנסות שוויונית (=העברת הכנסות מעשירים לעניים)-

 • במשק בו יש עקומת תצרוכת זהה בעלת נש"צ פוחתת-

  הצריכה הפרטית הכוללת (של העשירים והעניים יחד) תגדל שכן הירידה בצריכה של העשירים (בעלי הנש"צ הנמוך) תהיה נמוכה מהעלייה בצריכה של העניים (בעלי הנש"צ הגבוה).

 • במשק בעל כל מקרה אחר => לא ניתן לדעת ללא נתונים נוספים.

  פונקציית התצרוכת הליניארית-

  C = C0 + MPc*Yd

  בפונקציית תצרוכת ליניארית-

  1. נש"צ- הנש"צ קבועה ושווה לשיפוע העקומה (בגלל שהנש"צ קבועה אז חלוקת הכנסות שוויונית לא תשפיע על הצריכה הפרטית הכוללת, היא תקטין ותגדיל באותו האופן).

  2. 0 < MPc < 1:

  • אם הפונקציה תהיה שווה לאחד לא יהיה איזון, לא יהיה מצב של שיווי משקל בו המשפחה תתאזן ותתחיל לחסוך חיובי (תמיד תהיה מקבילה לקו 45 ואף פעם לא תפגוש אותו).
  • אם היא תהיה שווה לאפס הצריכה תמיד תהיה קבועה.
  • בפונקציה לא ליניארית MPc יכולה להיות בהתחלה שווה ל1 אך היא תרד עד שתגיע למצב שיווי משקל.

  3. חיסכון אישי (Sp) בהתייחס לקו 45-

  • בתחום שבו עקומת התצרוכת נמצאת מעל קו 45 (C>Yd) => חיסכון שלילי (Sp<0).
  • בנקודה שבה עקומת התצרוכת נפגשת עם קו 45 (C=Yd) => חיסכון שווה אפס (Sp=0).
  • בתחום שבו עקומת התצרוכת נמצאת מתחת קו 45 (C<Yd) => חיסכון חיובי (Sp>0).

  נטייה ממוצעת לצרוך (נמ"צ): APc-

  מודדת את חלקה של הצריכה הפרטית מתוך ההכנסה הפנויה:

 • APC = C / Yd

  הנמ"צ אינה קבועה (לעומת הנש"צ) ופוחתת ככל שההכנסה הפנויה עולה מכיוון שהמרכיב האוטונומי (C0) תופס חלק קטן יותר.

 • APc = (C0 / Yd) + MPc

  * הביטוי תמיד יהיה מס' חיובי.

  * MPc, C0 הם מספרים קבועים ולכן כש Yd ישאף לאינסוף אז APc תשאף לMPc (מבחינה גרפית, APc תשאף אל MPC מלמעלה והגרפים לא ייפגשו).

 • נמ"צ בהתייחס לחיסכון האישי (Sp)-

  * Sp<0 => C>Yd => APc>1 (מונה גדול מהמכנה).

  * Sp=0 => C=Yd => APc=1 (מונה שווה למכנה).

  * Sp>0 => C<Yd => APc<1 (מונה קטן מהמכנה).

  נטייה ממוצעת לחסוך (נמ"ח): APs-

  מודדת את חלקו של החיסכון האישי מתוך ההכנסה הפנויה:

  APs = SP / Yd

  APs + APc = 1

שייך לנושאים: כלכלה מאקרו, רונית לוין


שש × 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים