שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

שיעור- 2

הרגולציה של שווקים פיננסיים:

1.דרישות גילוי: החברה המונפקת מתבקשת לגלות על דעת עצמה מידע רב לציבור (דוחות כספיים, גילויים וכדומה.)

2. הסדרת הפעילות הפיננסית: מערכת חוקים המסדירה את תנאי המסחר.

3. פיקוח על מוסדות פיננסיים: לכל סוג מוסד יש תקנות וחוקים ספציפיים.

4.פיקוח על משקיעים זרים: מגבלות על פעילות.

הגופים המפקחים בישראל-מזווית שוק ההון

רשות לני"ע, משרד האוצר- הממונה על שוק ההון, המפקח על הבנקים והרשות להגבלים עסקיים.

הגורמים המשפיעים על ביקוש והיצע של מניות:

 • ביצועי החברה-ברמה הכללית: כמה רווח,הפסדים, האם יכולה לעמוד בהתחייבויות…
 • גורמים כלכליים- גאות או האטה כלכלית (כיום אנו בהאטה)
 • שער הריבית- ריבית יורדת, אז לוקחים יותר הלוואות.
 • השפעות גלובליות.
 • טעמי המשקיעים והשפעות פסיכולוגיות- טרנד כלשהו המשפיע על המשקיעים לקנות מניות בחרה מסוימת, או שמועות שצריך לצאת מהר ממניה X.
 • סביבה ביטחונית וכלכלית.

   

הפסיכולוגיה של השוק:

התקופה הראשונה (TAKE OF) מגיעה אחריי תקופת שפל ארוכה, המשקיעים הרציניים נכנסים ראשונים, אחריהם נכנסים המשקיעים המוסדיים אחריי שצברו מידע ובטחון.

אחרי כן מתחיל גל של עלייה המלווה בכותרות בעיתונים ששוק המניות עולה, דבר המוביל את הציבור לקנות מניות בשלב הזה (PUBLIC) אשר נכנסים בד"כ דרך קרנת נאמנות.

יש פיק מטורף-שיא-בועה– כלומר, מחירי המניות נהיים מנופחים ללא הצדקה.

ופה נהייה מימוש מסוים, השוק יורד, ואחריו חוזרים לקנות שוב

מי שקונה בשלב הזה מכניס עצמו למלכודת דובים-שכן מגיעה מפולת אדירה. וחוזר חלילה.

 

 

הבורסה לני"ע

מטרות:

 • לאפשר לחברות לגייס כספים
 • לאפשר לציבור להשקיע במניות ובני"ע ולסחור בהן
 • לאפשר לממשלה להפריט חברות ממשלתיות.
 • להגביר את השקיפות במגזר העסקי.
 • למשוך משקיעים מחו"ל-ובכך להזרים כספים לארץ שמניעים את הכלכלה.

 

 

הפרטה מה היא?

הפרטה היא הליך בו מועבר או נמכר רכוש ממשלתי לידיים פרטיות, המשקיעים לא יכולים להרשדות לעצמם לקנות את כל 100% החברה המופרטת (מיליארדים) ולכן קונים את השליטה בהן ע"י רכישת גרעין שליטה (30%-50%). הדרך היחידה להיות בעל שליטה עם אחוז כזה היא רק ע"י שוק ההון כי אחרת, הממשלה עדיין הייתה השולטת.

 

הבורסה הינה מלכ"ר ללא מטרות רווח.

הדירקטורים בה הם חברי בורסה, יכולים לסחור בשוק.

כיום הבורסה הינה מערכת ממוחשבת (החל מ 97).

הבורסה גם אחראית על סליקת המסחר-מיון כספי בין ני"ע לכסף.

(X קונה 100 מניות בבנק A של טבע, הבנק מחייב את X, ומזכה מישהו בבנק B, שמכר. זהו בעצם התהליך של "העברת בעלות" מקונה למוכר.

 

מושגים:

מניה- סוג של ני"ע המקנה למחזיק בו זכויות הצבעה, וזכות בחלוקת רווחים.

הנפקה- גיוס כסף בבורסה באמצעות מכירת ני"ע (מניה,אג"ח) לציבור המשקיעים.

נייר ערך- שם כללי למסמך המונפק ע"י חברה או ממשלה, המקנה למחזיק בו זכויות שונות (אופציה אינה ני"ע).

כמות צפה- כמות שאינה נמצאת אצל בעלי המניות העיקריים (בד"כ אצל הציבור) לדוגמא: תשובה מחזיק 55% ß הוא בעל עניין, והכמות צפה היא 45%.

 

יתרונות וחסרונות של הנפקה בבורסה (יכולה להיות שאלה במבחן)

יתרונות:

 • בסיס מימוני איתן לצמיחה
 • הגדלת ערך לחברה.(נהנת משווי גדול יותר)
 • יצירת מוניטין/תדמית
 • שיפור רמת הניהול
 • סחירות לעובדי החברה. (לתגמל עובדים באמצעות אופציות ומניות)
 • מאפשרת נזילות למייסד החברה
 • גיוס מקורות מימון.
 • דילול בשלבים המאוחרים. (לגייס כסף שרק בעתיד יאבד שליטה (נגיד ע"י אופציות), לדחות את דילול כמות המניות ß כי אז החלק היחסי בחברה קטן .

חסרונות:

 • עלויות הנפקה גבוהות
 • איבוד שליטה
 • חשיפה של מידע רב
 • עלויות תפעול גבוהות (דוחו"ת רבעוניים, תשקיפים וכו..)
 • העדפת טווח קצר במקרים רבים. (עשיית צעדים כדי להגדיל את מחיר המניה- שלאו דווקא כדאי בטווח הארוך.)
 • לחץ נפשי כבד ואחריות- נהיה סלבריטי,מופיע בעיתונות.

 

 

סוגי ני"ע הנסחרים בבורסה

חוק ני"ע-ס' 46ב.:אסור שלחברה הנרשמת למסחר בבורסה יהיה מניות שיש בהן זכויות הצבעה שונות.

מניות בכורה- מותר, אבל יש להשוות את הזכויות לכל בעלי המניות (כלומר מבטלים בעצם את מניות הבכורה וכבר לא קימות, אין יתרון לבעלי מניות בכורה)

 

שותפויות-ישנן שתי סוגי שותפויות:

 1. שותפות בתחום הגז ונפט
 2. שותפות להנפקת סרטים

  שותפויות אלו יכולות להנפיק מניות בבורסה (נקרא יח' השתתפות) אם רוצות לגייס כסף.

 

בעלי מניות:

 • בעלי זכות הצבעה
 • עקרון אחריות מוגבלת- הגנה על נכסים אישיים.
 • בעלי זכות שיורית-לא יודעים מתי יקבלו את הכסף. (או כשמפרקים את החברה, או במכירה או מימוש)
 • נחיתות בקבלת כספים- יש נושים קודמים לבעל המניה, עובדים למשל ועוד.

בעלי אג"ח:

 • בד"כ אין זכות הצבעה
 • המלווה נושא בסיכון בגין אובדן החוב.
 • יש להם את הזכות לקבל סכום קבוע וידוע.
 • יש להם עדיפות בהחזר חובות.

 

אגרת חוב

שטר חוב המקנה בעלות על הסכום הנקוב בו, סכום שישולם בעתיד ע"י מי שבעצם הנפיק את האג"ח. כלומר, זוהי סוג של הלוואה שמנפיק לוקח מהמשקיעים בתנאים הנקבעים מראש.

 

תשואה וסיכון

הרווח או הפסד על השקעה המובא בד"כ באחוזים.

R=V1-V0/V0

 

סוגי אג"ח

אג"ח ממשלתי- מונפקת ע"י הממשלה

אג"ח קונצרני/חברות-מונפקת ע"י חברות

אג"ח להמרה- ניתן להמיר אותן למניות בחברה (מדלל מניות כמובן) כלומר, במקום לקבל כסף מקבלים מניות.

 

מק"מ-מלווה קצר מועד-כלי מוניטארי לשלוט בכמות הכסף במשק המונפק ע"י בנק ישראל כדי לספוג כסף מהציבור. התשואות עליו נמוכות, נחשב לא מסוכן.

אין עליו ריבית, אבל מונפק בהנחה מסוימת-בשער נמוך יותר. הפער בין מחיר ההנפקה לבין יומו האחרון הוא הרווח (תמיד שער 100).

 

הקשר בין תשואה לשער הוא קשר הפוך:

95 ß 100 — 5%

97ß 100 — 3%

90ß 100 — 10%

 

דירוג אג"ח

בחינת רמת הסיכון הטמונה באג"ח כפונקציה של איכות המנפיק, בטחונות שהעמיד, ומשך חייה.

AAA

החוזק הכלכלי,הפיננסי והמוסדי יוצאים מן הכלל, ישנה גישה חופשית למימון.(אין תרחיש אשר ישבש יכולת תשלום.

AA+

AA

החוסן הכלכלי, המוסדי או הממשלתי גבוה מאוד. לטווח הבינוני אין חשש לגביי יכולת הפירעון.

AA-

A+

A

החוסן הכלכלי, המוסדי או הממשלתי גבוה. לטווח הבינוני אין חשש לגביי יכולת הפירעון.

A-

BBB+

BBB

לממשלה או החברה יש יכולת לקיים מדיניות כלכלית קוהרנטית ולהימנע מבעיות פירעון חוב לטווח הקרוב.

BBB-

BB+

BB

אין חשש ברור ומיידי לאי עמידת לאי עמידה בפירעונות. קיימת יכולת הסתגלות מוחשית בהקשר של זעזועים כלכליים או פיננסיים חמורים.

BB-

B+

B

מרחק קצר מ DEFAULT ו/או חששות לגביי נכונות החברה לשלם את חובותיה.

B-

 • דירוג עד BBB נחשב ל "איכות השקעה". ואילו דירוג מ BB ומטה נחשב לספקולטיבי.

דירוג האג"ח מוזמן ע"י החברה המנפיקה ומתבצע ע"י חברות דירוג.

אם הדירוג לא מוצא חן בעיניה יכולה לגנוז אותו, אבל ברגע שיצאה עם הדירוג, הדירוג ילווה את האג"ח לכל אורך חייה.

קריטריונים לדירוג:

 • מדידת הסבירות לאי תשלום קרן וריבית במועדן
 • מבנה ותנאי הסדרה הרלוונטיים ליכולת החזר.
 • סיכונים עסקיים, פיננסיים, ניהוליים.
 • בחינת תרחישים לשינויים מאקרו כלכליים אפשריים והשפעתם על פעילות החברה.
 • בדיקת השעבודים והבטוחות שמציבה החברה.

 

שיעור המס:

לאג"ח שיעורי מס שונים הנובעים מבסיס ההצמדה.

סחירות האג"ח:

מושפעת מהכמות הצפה. (נגיד חברה הנפיקה 1000 מניות אז המניות יעברו הרבה יותר ידיים ויסחרו יותר מאשר חברה שהנפיקה 10 מניות)

 שמונה + 9 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים