שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שיעור 2- מדדי סיכון תפעוליים

המדד הנפוץ ביותר לסיכון פיננסי הוא "מנוף פיננסי" הנגזר ממבנה המימון של החברה ומחושב כך:

 

ככל שמרכיב החוב מכלל ההתחייבויות וההון גבוה יותר- כך החברה ממונפת יותר. הסיכון הפיננסי הוא שהחברה תגיע לחדלות פירעון.

אנחנו נעסוק ב"מנוף התפעולי" אשר הוא המדד המקובל ביותר לסיכון התפעולי. נתמקד בעיקר במבנה העלויות- האם הן עלויות משתנות או קבועות. משתנות= משתנות לפי נפח הפעילות. קבועות= לא משתנות כאשר נפח הפעילות משתנה. המנוף התפעולי מושפע מהיחס בין העלויות המשתנות לקבועות.

הבחירה בין ייצור עצמי למיקור חוץ:

בייצור עצמי יש גם עלויות קבועות (מכונות וכו') וגם עלויות משתנות (שעות עבודה וחו"ג). במיקור חוץ יש רק עלויות משתנות שהן בעלות שיפוע גבוה. מי שנותן לנו שירות (מיקור חוץ) מעמיס את העלויות על מחיר השירות וזה בעצם גבוה יותר מייצור עצמי.

 

את דרגת המנוף התפעולי אנו מחשבים כך:

 

מכירות

(עלויות משתנות)

תרומה

(עלויות קבועות)

רווח תפעולי

 

דרגת המנוף התפעולי מהווה מדד לרגישות לשינוי ברווח התפעולי ביחס לשינוי בהיקף המכירות. דרגת המנוף התפעולי היא שיעור השינוי (באחוזים) של הרווח התפעולי כתוצאה משינוי של אחוז אחד במכירות (כמות או מחזור) ברמת מכירות נתונה. כל זאת תחת ההנחה שמחיר המכירה ליחידה, העלות המשתנה ליחידה וסך העלויות הקבועות אינם משתנים ברמות שונות של מכירות!

המנוף מוגדר לרמה נתונה של מכירות, מכאן שבכל רמת מכירות דרגת המנוף תהיה שונה. גידול בהיקף המכירות מביא לקיטון בדרגת המנוף התפעולי, ולהיפך.

בדרגת האיזון דרגת המנוף התפעולי היא אינסוף (מכיוון שהרווח התפעולי שווה אפס בנקודת האיזון, וכאשר יש במכנה אפס- השבר שואף לאינסוף).

מדד יחס השינוי בתרומה- כאשר יש שינוי בהיקף המכירות יחד עם שינוי בשיעור התרומה (שנובע משינוי במחיר ליח', בעלות משתנה או בשניהם)- בניגוד להנחה הקודמת בה הנחנו שהמחירים קבועים.

יחס השינוי בתרומה עונה על השאלה "מה צריך להיות היקף המכירות במצב החדש על מנת להשיג את הרווח התפעולי המקורי שתוכנן?"

במצב זה צריך למצוא את היקף המכירות על מנת להשיג את הרווח התפעולי המקורי שתוכנן (כלומר, הרווח התפעולי נתון לנו), ואז הנעלם שלנו זה X – כמות היחידות המיוצרת ונמכרת. לאחר שמוצאים את יחס השינוי בתרומה- מכפילים אותו במס' המכירות המקורי (מגדילים את המכירות ביחס שינוי התרומה).

ככל ששיעור התרומה יהיה גבוה יותר כך מדד שולי התרומה יהיה נמוך יותר.

 

דוגמא: נניח המצב הבא:

מכירות 100%

משתנות (60%)

תרומה 40%

יש צפי לירידה במכירות של 10%, המצב החדש:

מכירות 90%

משתנות (60%)

תרומה 30%

שולי תרומה:    

 

מצב מתוקן:

מכירות 1.2 = 0.9*1.33

משתנות (0.8) = 0.6*1.33

תרומה 40%

 

לצילום השיעור

 7 − שש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים