שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013
 • קופון – פרמטר קבוע שלא משתנה לאורך חיי האיגרת – אומר כמה אני מקבל כל פעם כשמחולקים תשלומי הקרן (חלק מהחוזה).
 • תשואה לפדיון
  – אותו ערך של היוון שנגזר מתוך התזרים של האג"ח, אם מחיר האיגרת יורד אז התשואה לפדיון עולה ולהיפך בהתאם ואילו הקופון יישאר אותו דבר.

אג"ח – מבוא/ ערך מתואם

 • הגדרה – ערך האג"ח אילו הייתה נפדית היום. שווה לערך נקוב בתוספת ריבית צבורה (אם יש הצמדה אזי גם כפול ההצמדה.
 • אגרת חוב יכולה להיסחר בשלושה מצבים:
  • ניכיון (Discount): מחיר האיגרת בשוק נמוך מערכה המתואם של האיגרת (או- המחיר הנקי נמוך מ-100).
  • פארי (Par Value): מחיר האיגרת בשוק שווה לערכה המתואם של האיגרת (או – מחיר נקי שווה ל-100).
  • פרמיה (Premium): מחיר האיגרת בשוק גבוה מערכה המתואם של האיגרת (או – מחיר נקי גבוה מ- 100).

    

 • ככל שמתקרבים לפדיון המחיר הנקי שואף ל-100.

   

אג"ח – מבוא/ תדירות ההיוון (Discounting Frequency)

 • תזרימים עתידיים ניתנים להיוון בתדירות שונה. יכול להיות בכל תדירות למעשה.
 • אם תדירות ההיוון משתנה אז התשואה לפדיון יכולה להיות שונה.

   

   

 • כדי שאני אקבל אותה תשואה לפדיון בתדירות היוון שנתית וחצי שנתית, אני צריך שהתשואה לפדיון השנתית בתדירות היוון החצי שנתית תהיה נמוכה יותר מאשר התשואה לפדיון בתדירות השנתית.

 

אג"ח – מבוא/ תדירות ההיוון (Discounting Frequency)

 • אלו הם הסיכונים העיקריים:
  • סיכון אשראי – הסיכון כי הלווה לא יעמוד בהתחייבות.
  • סיכון נזילות – ככל שהסחירות נמוכה כך ייתכן והמוכר ייאלץ להתפשר על מחיר או להמתין יותר זמן עד למכירה (משבר 2008), אתה יכול להיפגע בלי קשר ליכולת של המנפיק להחזיר את האג"ח. כאשר נייר/ שוק נזילים – הפערים בין הביקוש להיצע יחסית קטנים וכך הסיכון נזילות מאוד קטן, כאשר השוק לא רגוע, עם הרבה פאניקה יהיה הבדל בין המחירים בהיצע ובביקוש וסיכון הנזילות יהיה גדול.
  • סיכון השקעה מחדש – בעיקר חל על המקרים של מוצרי משכנתאות בארה"ב. חישוב תשואה לפדיון מתבססת על יכולת השקעה מחודשת של התזרימים. במידה והריבית יורדת, לא ניתן להשקיע באותה תשואה. סיכון זה גדול ככל שהקופונים גדולים יותר וככל שהתקופה לפדיון ארוכה יותר. לדוגמא נתת למישהו הלוואה והוא מחזיר לך אותה לפני הזמן (הייתה אופציה כזו בחוזה), התקווה הייתה להרוויח יותר ממה שעושה השוק וזה לא יתממש כפי שציפית.
  • סיכוני שוק-

   סיכוני אינפלציה – הסיכון כי בהעדר הצמדה אינפלציה תשחוק את ערך ההשקעה. אינפלציה היא האויב של האג"ח, ה-5 ₪ מהקופון יהיו שווים הרבה פחות באינפלציה ופחות ישתלם להשקיע באג"ח.

   סיכון מטבע – הערך השקלי של תעודה הצמודה למט"ח עלולה להיפגע אם תהיה ירידה בשער החליפין.

   סיכון ריבית – מחיר האיגרת הוא הרי היוון של תזרימי האג"ח. אם יש שינוי בריבית ההיוון הדבר יכול לשנות את ערך האיגרת. למשל, הריבית בשוק 1%, אני משקיע באג"ח עם תשואה לפדיון של 3%, יש אינפלציה הריבית בשוק עולה ל 4%. אלטרנטיבת ההשקעה שלי הופכת להיות יותר טובה, אני אמכור את האג"ח שאני מחזיק ואלך למקום אחר. אינפלציה = ריבית עולה בשוק היא הסיכון הכי גדול לאג"ח.

    

 

 שמונה × 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים