שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2015

סטטיסטיקה 2 – שיעור 2

 

 

אמידה-

 

אומד- תוצאה שהתקבלה במדגם וממנה מעוניינים להשליך על האוכלוסייה:

  • אומד נקודתי חסר הטיה (אח"ה)- תנאי הכרחי המושג ע'י דגימה מקרית ומייצגת:


  • אומד נקודתי יעיל- תנאי רצוי (רצוי שגודל המדגם יהיה גדול ככל האפשר על מנת שיישקף את האוכלוסייה כולה).
    מידת היעילות של האומד נמדדת ע'י השונות שלו (שונות קטנה = פיזור קטן = מדגם גדול = אומד יעיל ויותר דיוק).

 

רמת סיכון ()- רמת הסיכון סימטרית משני קצוות ההתפלגות ().

* לא נהוג לבחור רמת סיכון שגדולה מ0.05.

רמת ביטחון- הסתברות שהחוקר קובע מראש והיא המשלים של רמת הסיכון = 1-.

* לא נהוג לבחור רמת ביטחון שקטנה מ0.95, ובדומה לרמת הסיכון גם היא סימטרית.

 

אמידת התוחלת ע'י רווח בר סמך (רב"ס/CI)-

כדי לבנות רווח עם רמת ביטחון גבוהה וסטייה קטנה צריך:

  1. לבצע דגימה מקרית ממדגם בגודל n.
  2. לחשב את ממוצע המדגם (אומדן חסר הטיה לתוחלת).
  3. לדעת מהי השונות של הערכים.
  4. לקבוע את רמת הביטחון/הסיכון.

 


 חמש × = 40

תואר ראשון
תואר שני
מרצים