שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2015

כלכלה מאקרו – שיעור 2

 

* משק עם ממשלה

 

מדידת הערך המוסף של הממשלה- Y = Wg

מדידה זו בעייתית שכן לממשלה אין דוחות רווח והפסד כמו לפירמות, והמוצרים שהיא מספקת לא נמכרים במחירי שוק (מוצרים ציבוריים, לדוג': ביטחון). לכן, מתוך העובדה כי הערך המוסף שווה להכנסה הנובעת, הערך המוסף של הממשלה יהיה סך תשלומי השכר שהממשלה משלמת (לממשלה אין רווחים ולכן מתייחסים רק לסך תשלומי השכר).

* הקניות של הממשלה מהפירמות מחושבות כבר בערך המוסף של הפירמות (בתור מכירות).

 

תקציב הממשלה-

הוצאות-

 • צריכה ציבורית (G)- כל הוצאות הממשלה שמטרתן לספק את השירותים השוטפים לאוכלוסייה (ביטחון, בריאות, חינוך וכו'): שכר (Wg) וקניות מפירמות.
 • השקעה ציבורית (Ig)- כל הוצאות הממשלה שמטרתן להגדיל את ההון הלאומי (כבישים, תשתיות, מבני ציבור וכו'): שכר (Wg) וקניות מפירמות.

* ההבדל הוא בייעוד: בצריכה => צריכה שוטפת, בהשקעה => השפעה על הצמיחה הכלכלית.

הכנסות-

 • מיסים ישירים (Td)- מיסים שמוטלים באופן ישיר על הנישום (מי שחייב במס). לדוג': מס הכנסה.
 • תשלומי העברה (TR)- כסף שמועבר מהממשלה לא בגין מוצר או שירות (לדוג': קצבאות).
 • מיסים ישירים נטו (Tn) = Td-TR (מיסים ישירים פחות תשלומי העברה).
 • מיסים עקיפים (Ti)- מיסים שמוטלים באופן על מוצרים (מיסי הוצאה של הצרכן). לדוג': מכס.
 • מיסים עקיפים נטו = Ti – Sub (מיסים עקיפים פחות סובסידיה).

 

* גירעון בתקציב- ההוצאות בתקציב גדולות מההכנסות מהתקציב.

ניתן לטיפול ע'י צמצום ההוצאות או הגדלת ההכנסות. במצב כזה הממשלה יכולה לקחת הלוואות: מלווה מהציבור (מכירת אג"ח לציבור), מלווה מחו"ל ומלווה מהבנק המרכזי (הדפסת כסף).

לכל ממשלה יש יעד גירעון של עד 3% (גירעון ביחס לתקציב).

* עודף תקציב- ההכנסות מהתקציב גדולות מההוצאות בתקציב.

 

התוצר הלאומי הנקי (Y) במשק עם ממשלה =

סכום הערכים המוספים של הפירמות + הערך המוסף של הממשלה (Wg)

ההכנסה הלאומית (NI) במשק עם ממשלה =

סכום ההכנסות הנובעות מהפירמות (W+R) + סך תשלומי השכר של הממשלה (Wg)

 

* בגלל שבשני המקרים נוסף גודל זהה (Wg) אז גם במשק עם ממשלה:

התוצר הלאומי הנקי (Y) = ההכנסה הלאומית (NI)

 

3. שיטת השימושים הסופיים-

 • צריכה פרטית (C)- כל הוצאות משקי הבית על סחורות ושירותים (לא כולל דירות למגורים).
 • השקעה (I)כל מה שיכול להגדיל את כושר הייצור של המשק (תוספת של מכונות / מבנים / ציוד / תשתיות / מלאי מוצרים).

  * תוספת במלאי- מצב בו המוצרים לא נצרכו ע'י המשפחות.

  * ההשקעה יכולה להיות מורכבת מהשקעה פרטית (Ip) והשקעה ציבורית (Ig).

 • צריכה ציבורית (G)- כל הוצאות הממשלה שמטרתן לספק את השירותים השוטפים לאוכלוסייה (ביטחון, בריאות, חינוך וכו').
 • ייבוא (IM)
 • ייצוא (X)
 • עודף ייבוא ((IM-X נקרא כך משום שפעם היה בישראל יותר יבוא מייצוא (=ייבוא פחות ייצוא).

   

  דוח מקורות ושימושים במשק סגור-

  מקורות (מה שאנחנו מייצרים) = Y

  שימושים = C + I + G

  נוסחת הדוח: C + I + G = Y

   

  דוח מקורות ושימושים במשק פתוח (עם ייבוא וייצוא)-

  מקורות = Y + IM

  שימושים = C + I + G + X

  נוסחת הדוח: C + I + G + X = Y + IM

   

  * במצב בו הנתונים על הייבוא והייצוא לא יהיו נפרדים אלא יהיו כנתון של עודף ייבוא => לא ניתן לפצל ולדעת מה החלק של הייבוא ומה החלק של הייצוא.

  לכן, נוסחת הדוח בה נשתמש תהיה: C + I + G = Y + (IM-X)

   

  החיסכון של המשק-

   

  חיסכון (S)- הכנסה שלא הוצאה לצריכה: S = Y – C – G

 • במשק סגור- S = I => החיסכון של מה שלא הוצאנו שווה להשקעה במשק.

  * במשק סגור לא ייתכן מצב שבו החיסכון יהיה שלילי וההשקעה תהיה חיובית (כי הם שווים).

 • במשק פתוח- S + (IM-X) = I => החיסכון ועודף הייבוא שווים להשקעה במשק.

  * במשק פתוח ייתכן מצב שבו החיסכון יהיה שלילי וההשקעה תהיה חיובית (רק אם עודף הייבוא יהיה גדול מהערך המוחלט של החיסכון השלילי).

   

  הרכב החיסכון של המשק-

  חיסכון עסקי (Sb)- רווחים שלא חולקו = אפס

  * יוצאים מתוך הנחה שכל הרווחים מחולקים אלא אם נאמר אחרת.

  חיסכון ציבורי (Sg)- מיסים נטו פחות צריכה ציבורית (Tn – G).

  חיסכון אישי (Sp)- הכנסה פנויה (שעומדת לרשות הבית נטו) פחות צריכה פרטית (Yd – C).

  * הכנסה פנויה- תוצר פחות מיסים נטו (Yd = Y – Tn).

   

  דוח היווי (התהוות) הון-

  מייצג את הקשר בין החיסכון במשק לבין ההשקעה במשק:

 • במשק סגור-
  I = S = Sp + Sg = Yd – C + Tn – G
 • במשק פתוח-
  I = S + (IM-X) = Sp + Sg = Yd – C + Tn – G + (IM-X)
שייך לנושאים: כלכלה מאקרו, רונית לוין


אחד × 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים