שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2014

שיעור 13 – 5/01/14

אופציות

אופציה היא נכס נגזר כיוון שהוא נגזר מנכס בסיס אשר מקובל לסמן אותו באות S. יש לבצע הבחנה בין אופציות (Options) לבין "כתבי אופציות" (Warrant) שהחברה נותנת לעובדיה.

ישנם 2 סוגים של אופציות:

 1. אופציות Call – אופציות רכש

  אופציה שמקנה למחזיק בה לקנות את נכס הבסיס S במחיר מימוש כלשהו (X) במועד מימוש כלשהו (T).

 2. אופציות Put – אופציות מכר

  אופציה שמקנה למחזיק בה את הזכות למכור את נכס הבסיס S במחיר מימוש כלשהו (X) במועד מימוש כלשהו (T).

לגבי כל אופציה יש:

 1. כותב האופציה – הכותב מבצע הפוך ממה שהאופציה מקנה כך שבאופציית Call כותב האופציה הוא מי שמתחייב למכור האופציה, בעוד באופציית ה-Put כותב האופציה הינו מי שמתחייב לרכוש את האופציה.
 2. קונה האופציה (המחזיק).

פרמיה – מחיר האופציה, המחיר שמשלמים כדי לרכוש או למכור את האופציה.

*בישראל לא לכל המניות יש אופציות.

מכפיל נכס בסיס – כמה פעמים נכס הבסיס נמצא בתוך האופציה. למשל, באופציות על מדד ת"א 25 המכפיל הוא 100 כך שהאופציה היא לרכוש 100 פעמים את המדד. רוכשים אופציה 1 ומכפילים ב-100. האופציה היא על חבילת מניות (נכס בסיס).דוגמה ממדד ת"א 25:

 • בנק פועלים בחבילה של 1,000.
 • טבע בחבילה של 100.
 • דיסקונט בחבילה של 2,000.
 • דולר / אירו המכפיל הוא 10,000.

מועד מימוש – המועד בו האופציה פוקעת, התאריך שבו ניתן לממש את האופציה ובתומו היא תפקע ולאחריו היא תימחק. מועד המימוש רשום באופציה לעומת מדד ת"א 25 מועד המימוש הוא קבוע – יום שישי האחרון בחודש הלועזי אבל השער שנקבע של מחיר הנכס (S) נלקח מיום חמישי. מועדי מימוש באופציות קשור לסוג האופציה המדוברת. ישנם מספר סוגי אופציות בנוגע למועד המימוש וללא קשר למיקום גיאוגרפי, 3 מהם:

 1. אופציה אירופאית (קיימות בישראל) – תאריך המימוש רק בו ניתן לממש ולא יום אחד לפני. במועד T מחליטים אם לממש או לא.
 2. אופציה אמריקאית (אופציות פחות מקובלות) – אופציה שניתן לממש עד תאריך המימוש.
 3. אופציה ברמודית – אופציה שנותנים מספר מועדי מימוש ספציפיים וניתן לממש באחד המועדים שניתנו.

סימנים:

S

נכס בסיס

X

מחיר מימוש

T

מועד מימוש

דוגמה אופציית Call: X=1,220

מדד ביום המימוש

מממשים? כן/לא

ערך האופציה במועד המימוש

רווח / הפסד קונה

רווח / הפסד כותב (מוכר)

1,150

לא

0

-800

+800

1,200

לא

0

-800

+800

1,220

לא

0

-800

+800

1,228

כן

(1,228-1,220)×100=800*

-800+800=0

+800-800=0

1,240

כן

(1,240-1,220)×100=2,000*

-800+2,000=1,200

+800-2,000=-1,200

בשורה הרביעית ניתן לראות מצב בו משתלם לממש את האופציה.

*(השוק מחיר-המימוש מחיר)×בסיס נכס מכפיל=המימוש במועד האופציה ערך

בשרטוט להלן ניתן לראות:

הקונה מיוצג בקו כחול

המוכר מיוצג בקו אדום

דוגמה אופציית Put: T25 P 1,220 JUN=600

באופציית PUT ה- S<X.

מדד ביום המימוש

מממשים? כן/לא

ערך האופציה במועד המימוש

רווח / הפסד קונה

רווח / הפסד כותב (מוכר)

1,300

לא

0

-600

+600

1,250

לא

0

-600

+600

1,220

לא

0

-600

+600

1,214

כן

(1,214-1,220)×100=600 *

-600+600=0

+600-600=0

לכאורה נראה שלכותב האופציה יש הפסד מוגבל, אך למעשה פעמים רבות הוא נאלץ בפועל לרכוש את הנכסים בשוק ואז ההפסד שלו רב יותר.

בשרטוט להלן ניתן לראות:

הקונה מיוצג בקו כחול

המוכר מיוצג בקו אדום× 2 = שתיים עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים