שם הכותב: תאריך: 05 פברואר 2015

כלכלה מיקרו – שיעור 13

 

משק פתוח – ייבוא וייצוא

 

 

שיווי משקל בשוק של מוצר מיובא-

אם המחיר העולמי נמוך מהמחיר שמתקבל בשיווי משקל המקומי אז כדאי לקנות מחו'ל.

כמות הייבוא = הכמות המבוקשת החדשה פחות הכמות המוצעת החדשה.

*נקודת המוצא- השוק המקומי קטן ביחס לשוק העולמי ומדובר במוצר הומוגני.

* S חו'ל גמיש (משורטט כמו רובה).

 

צמצום הייבוא-

1. הטלת מכס (T) על כל יחידה מיובאת- הכמות המבוקשת קטנה בגובה המס והכמות המוצעת גדלה בגובה המס. ההפרש בין הכמות המבוקשת למוצעת יהיה כמות הייבוא.

* אם הממשלה מעוניינת לבטל את הייבוא אז גובה המכס יהיה שווה להפרש בין המחיר המקומי למחיר העולמי (הכנסות הממשלה = אפס).

2. שיפורים טכנולוגיים בייצור המוצר המקומי- עקומת ההיצע זזה ימינה.

* רווחי היצרנים ופדיון היצרנים יעלו.

 

שיווי משקל השוק של מוצר מיוצא-

אם המחיר העולמי גבוה מהמחיר שמתקבל בשיווי משקל המקומי אז כדאי למכור לחו'ל.

כמות הייצוא = הכמות המוצעת החדשה פחות הכמות המבוקשת החדשה.

*נקודת המוצא- השוק המקומי גדול ביחס לשוק העולמי ומדובר במוצר הומוגני.

* D חו'ל גמיש (משורטט כמו מיטת שיזוף).

 

עידוד הייצוא-

מתן סובסידיה לכל יחידה מיוצאת (פרמיה לייצוא Pr)- הכמות המבוקשת גדלה בגובה הפרמיה והכמות המוצעת קטנה בגובה הפרמיה. ההפרש בין הכמות המוצעת למבוקשת יהיה כמות הייצוא.

 

השפעות הדדיות במשק פתוח-

אם X,Y הם מוצרים תחליפיים:

  • הטלת מכס על כל יחידת X מיובאת = ייבוא X קטן וייצוא Y קטן.
  • מתן פרמיה לכל יחידת Y מיוצאת = ייבוא X גדל וייצוא Y גדל. במצב זה רווחי היצרנים המקומיים בY יעלו ורווחי היצרנים המקומיים בX יישארו ללא שינוי.
שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


שבע + 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים