שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2014

שיעור 12- מצגת 10+11


 

ישנן שתי סוגי פנסיות:

פנסיה מקיפה- כוללת מעבר לחיסון לקצבה גם כיסויים ביטוחיים מפני מוות ואובדן כושר עבודה. כאשר אנו מפקידים אחוז מההכנסה להפקדה אחוז מסוים מההפקדה הולך לכיסויים הללו. אין אפשרות למשוך את הכסף לפני גיל הפרישה (משלמים המון מס אם מושכים לפני)

 • תוחלת חיים-הכוונה גם אם לא חסכת מספיק כסף ותגיע לגיל 150 עדיין ישלמו לך את הקצבה שמגיעה לך.
 • מוות/שארים- גם אם מישהו מת לפני גיל הפנסיה קרן הפנסיה תשלם לשארים קצבה מסוימת לזמן מסויים לפי פרמטרים קבועים מראש. (בן/בת זוג 60% מהסכום שנחסך)
 • אציין שניתן לבקש לתגבר את ההרכב הביטוחי. נגיד אני רוצה יותר מרכיב של א.כ.ע ופחות שארים. אפשר לשחק עם זה.
 • הכסף מנוהל מחוץ לחברה שאצלה מפקידים (חברת הביטוח) כלומר גם אם פושטת רגל הכסף מוגן.

פנסיה כללית– ללא ביטוחים. יותר רלוונטי לרווקים/אלמנים שלא מעניין אותם כל כך השארים.

כמה זה עולה לנו? דמי הניהול המותרים לגביה ע"פ תקנון קרן הפנסיה הן 6% מההפקדה+ 0.5% דמי ניהול שנתיים מהצבירה (היתרה שנצברה). בעוד ה 6% נגבי באופן חד פעמי מכל הפקדה, כלומר 60 ש"ח על כל 1000 ש"ח פרמיה (הפקדה) , דמי הניהול נגבים בכל חודש החלק היחסי של השנה ולא יותר מ 0.5% שנתי.

 • חסרון בולט הוא שיש ערבות הדדית, כלומר יש לי שותפים בקרן, והקצבה שלי נקבעת לפי תוחלת החיים הממוצעת ולפי חישובים נוספים שלא נכנס אליהם של המפקידים.
 • קופת גמל- החיסכון הוא הוני, מה שחסכנו זה שלנו, לא מתחלק עם אף אחד אחר ודמי הניהול יחסית נמוכים. אי אפשר למשוך את הכסף לפני הזמן כמו בפנסיה (שש שנים) אם מושכים לפני משלמים הרבה מס. יש אפשרות לקבל את הכסף שנחסך בגיל פרישה כקצבה.
  בנוסף, אי אפשר למשוך את כל הכסף יש תקרה.
  בפן ההוני אפשר למשוך עד 800,000 ₪ אבל, זה כל עוד מוודאים שנשאר כסף בקופה לקצבה בגובה שכר מינימום (ע"י חישוב אקטוארי של חישוב תוחלת חיים ממוצעת)
  בניגוד לפנסיה, פה ניתן לשים מוטבים שיקבלו את מה שחסכנו במקרה פטירה. הכסף לא יורד לטימיון.
  סוג של מוצר פנסיוני המהווה מנגנון לחסכון לגיל פרישה המקנה לפרט חיסכון בלבד (ללא רכישת ביטוחים) במשך שנים רבות ראו בסוג מוצר זה כחסכון לצד החיסכון הפנסיוני (לטווח בינוני) סוגים: קופות גמל לתגמולים, קופת גמל לפיצויים, קופות גמל לקצבה לא משלמת, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים..

  כל הכסף מושקע בשוק ההון:
 • מסלולי השקעהכללי – בהתאם לשיקול דעת החברה המנהלת
  אחרים – מגביל את שיקול הדעת של החברה המנהלת (אג"ח צמוד, מט"ח, מניות, שקלי)
  כל מסלול הוא קופה נפרדת…
  ניתן לעבור ללא מגבלה בין המסלולים השונים ובין הקופות השונות
 • בפועל רוב הכסף של החוסכים מושקע במסלול הכללי

 

דוגמא: חסכתי 2,000,000 ₪. עשו חישוב ממוצע ונגיד שבשביל קצבת מינימום צריך מיליון אחד. כלומר נשאר לי חיסכון של מיליון בפני מספר אופציות:
– לחלק את המיליון השני גם לקצבה ואז תהיה לי קצבה גדולה יותר ממינימום
– למשוך 800,000 הוני (כגובה התקרה). נשאר עוד 200,000 שיכנסו לקצבה החודשית.
– אם מלכתחילה לא היה לי חיסכון של מיליון שמספיק לקצבת מינימום אי אפשר בכלל למשוך סכום הוני.
– אם היה לי סה"כ חיסכון של 1,600,000 אז מיליון לקצבה וכל ה600 אפשר למשוך.

 • הגמל נחות מהפנסיה כיוון שאין לו אג"ח מיועדות (הסבר בהמשך)

ביטוח מנהלים- סוג של מוצר פנסיוני המהווה מנגנון לרכישת ביטוח פנסיוני בו הפרט מעביר את הסיכונים שלו לחברת הביטוח באמצעות רכישת פוליסת ביטוח. דומה לפנסיה, מדובר בפוליסה שכיום היא לא משתלמת בעליל! שכן שינו אותה לעומת העבר. מי שכבר בתוכה הרוויח כיום אינה משתלמת.
זוהי פוליסה שכוללת מרכיב חסכון+תוחלת חיים+א.כ.ע.
אבל, פה אין ערבות הדדית המקדם שמחשב תוחלת חיים אינו יחושב בעתיד בהתאם לממוצע אלא נקבעה מראש בהתאם לסטטיסטיקות ישנות (שבהן אנשים נפטרו בגיל יותר מוקדם מהיום) ולכן אם כיום המקדם עומד על 220, בביטוחי מנהלים של פעם הוא עומד על 160 בערך, ואז הקצבה העתידית שלהם גדולה משמעותית. בנוסף, אם חברת הביטוח פשוטת רגל אכלנו אותה זה לא כסף שמוחזק חיצונית כמו בפנסיה, שנשמר מחוץ לחברה. (אציין שגם בביטוח מנהלים יש מרכיב הוני, תלוי אם עומדים בקצבה מינימלית)

דוגמא למקדמי המרה לפנסיית זקנה:

טבלה מסכמת חשוב להכיר:

דינאמי- משתנה לפי תוחלת החיים כאמור.
לא קיים- לא רלוונטי למוצר כי מושכים הכול הוני.

היתרון הגדול של קופות הפנסיה—-אג"ח מיועדות

על מנת לעודד חיסכון בפנסיה ולמנוע גרעונות הקיימים בפנסיה, מנפיקה הממשלה אג"ח שמיועדות אך ורק לקרנות פנסיה. כלומר, רק קרנות פנסיה יכולות לקנות אותן ויש להן תשואה מאוד גבוהה. מדובר בפערים משמעותיים לעומת מה שיש בשוק. כלומר, המדינה בעצם מסבסדת לטובת המפקידים בקרנות פנסיה.(שכאמור מעודדת חיסכון)

 

-שאלה למבחן: מה ההבדלים בין החסכונות הפנסיונים.

מצרפת מצגות רלוונטיות (לא עבר עליהן בכיתה הסביר לפי הסיכום שלי לעיל)


מאזן אקטוארי (לא עבר בכיתה-אבל המצגת מסבירה בעצם את ה"ערבות ההדדית" בקרן פנסיה)

העיקרון הבסיסי והחשוב ביותר לפיו נבנו קרנות הפנסיה החדשות הינו:
איזון אקטוארי הינו מנגנון התאמת ההתחייבויות לנכסים באמצעות עדכון זכויות העמיתים ו/או פנסיונרים.

מנגנון איזון אקטוארי מורכב משני תהליכים:

 1. תשואה דמוגרפית – העודף/הגרעון הדמוגרפי אשר נובע מאירועי מוות ונכות של מבוטחים (הפער בין הפרמיות שנגבו לבין שווי התביעות, תוך התחשבות בביטוח משנה ושינוי זכויות הנכים), כשיעור מנכסי המבוטחים.

תשואה דמוגרפית מחושבת מדי חודש בהתאם לנוסחא מופשטת של משרד האוצר ונזקפת ליתרות כלל המבוטחים (פעילים ובלתי פעילים).

 1. עודף/גרעון אקטוארי:
 • עודף/גרעון מגורמים דמוגרפיים – עודף/גרעון אשר נובע מהסטייה של הניסיון בפועל בתקופת המאזן מההנחות האקטואריות. הגורמים הדמוגרפיים הינם תמותה, תחלואה, החלמה, אריכות ימים, פרישה וכו'.

מחולק לכלל אוכלוסיית הקרן – מבוטחים (פעילים, לא פעילים) ופנסיונרים.

 • עודף/גרעון מגורמים כלכליים – עודף/גרעון אשר נובע משינוי בריביות ההיוון וסטיית התשואה שהושגה בפועל על נכסי הפנסיונרים מהנחת התשואה (בהתאם לוקטור הריביות כפי שהיה במאזן שנה קודמת).

מחולק לפנסיונרים בלבד. ניתן לשמור עתודה של עד ±1% מסך ההתחייבויות לפנסיונרים.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

החל משנת 2001 נכנס ס' 14. שבו כל מה שמופקד לקופה המרכזית לפיצויים שייך לעובד גם אם פוטר וגם אם התפטר.
סעיף 14 מטפל באפשרות כי תשלומים שוטפים של המעביד לקופות, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורין לעובד וישחררו את המעביד מחובה זו. (גם מונע מצב שאין כסף בפשיטת רגל) גובה ההפקדה הינו 8.33% מהשכר
על מנת שתשלומי המעביד ישחררו את המעביד, חייבים להתקיים כל התנאים הבאים:

 • התשלומים צריכים להתבצע לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
 • הסכמת הצדדים חייבת להיות מעוגנת בכתב.
 • על המעביד לוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר תשלומים מהקופות.

 

 

קופה מרכזית לפיצויים

 • המעביד הוא העמית
 • חוסך בגין חבות כלפי העובדים

שני סוגים

 • קופות מרכזיות לפיצויים – חסכון של המעביד לטובת חבות (אפשרית) לתשלום פיצויים לעובדים (סגורות להפקדות חדשות החל מ -2011).
 • קופות מרכזיות לקצבה – חסכון של המעביד לטובת חבות לתשלום פנסיה תקציבית.

 

מהי קרן השתלמות

סוג של קופת גמל המהווה מוצר חסכון לטווח קצר/בינוני (מינמום 6 שנים בלי לגעת לפני שאפשר למשוך משם כסף) הזוכה להטבות מס מהמדינה, מוגדרת הן כמוצר פנסיוני והן כמוצר פיננסי, העמית (המפקיד) רשאי למשוך את החיסכון לאחר שש שנים בפטור מלא ממס ללא שום תנאי.זהו המוצר הכי טוב לחיסון לטווח הקצר בינוני כיוון שהרווחים פטורים ממס וזוהי הוצאה מוכרת (זה יורד לך מהברוטו ולא מהנטו)
– חלק המעביד פטור ממס (מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי)
-הצבירה פטורה ממס רווחי הון.
מי יכול להצטרף? או שכיר או עצמאי-עוסק מורשה.
אבל, יש תקרה של 18,480 הפקדה לשנה!
כל הרווחים שהשגנו עד גובה הפקדה של התקרה יהיו פטורים ממס. כל מה שהפקדת מעבר לתקרה ויעשה רווחים יחויב במס גבוה של 35%. או אם תמשוך לפני הזמן , אלא אם כן אתה מושך את הכסף להשתלמות (ללימודים)
(2.5% הפקדת עובד, 5%-7.5% מעביד)

המצב הקיים(איפה כל הכספים שחוסכים מושקעים)

 • ישנםמאות מסלולי השקעה לבחירה (כ- 570)
 • בפועל כ- 95% מהכסף נמצא במסלולים הכללים. זה מסלול שבו מדיניות ההשקעות היא: 35% במניות 45% אג"ח קונצרני והשאר אג"ח ממשלת
 • הכשל: אין התאמה של רמת הסיכון לצרכי הלקוח. למישהו בן 18 ובן 60 יש את אותה רמת הסיכון ואתן ההשקעות. אבל זה לא אמור להיות כך כי נגיד מישהו בן 60 מתקרב לגיל פרישה כבר פחות רוצה להשקיע במניות כי גם יש לו הרבה יותר כסף והרבה יותר להפסיד וגם מפחד שאם יפסיד בשנה מסוימת יש לו פחות זמן להשיב לעצמו את הכסף שהפסיד.

ופה נכנס לתמונה: המודל החכ"מ (המודל הצ'יליאני)

המודל החכ"מ (חיסכון כספי מותאם) הוא כינוי לרפורמה שמטרתה התאמת החיסכון הפנסיוני למאפייני העמית ובעיקר לגילו.
המודל גובש בעקבות כשלים הקיימים כיום בניהול ההשקעות של כספי החיסכון הפנסיוני, אשר באים לידי ביטוי בכך שניהול ההשקעות נעשה במשותף לכל החוסכים, מבלי לקחת בחשבון את מאפייניהם השונים. כלומר – כספם של חוסכים מבוגרים מנוהל יחד עם כספם של חוסכים צעירים, ובאותה רמת סיכון.
במסגרת המודל החכ"מ, גופים מוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וקופות ביטוח), יידרשו להקים מסלולי השקעה נפרדים עבור חוסכים בגילאים שונים. בנוסף, הגופים המוסדיים יוכלו להרחיב את המודל ולהפריד בין כספי החוסכים גם על פי מאפיינים נוספים, כגון: העדפת סיכון, מצב כלכלי וכדומה. כלומר לפי הגיל תבחר רמת הסיכון. ויהיה מעבר באופן הדרגתי.

מסלול לדוגמא של ברירת המחדל מצ'ילה

-נציין כי אם משקיע מבוגר רוצה בכל זאת להיות בסיכון גבוה יתאפשר לו ולהפך. הרעיון שכל אחד ינהל את התיק לפי רמות הסיכון שמתאימות לו.

המטרות בישראל:
– צמצום הדרגתי של הסיכון לאורך תקופת החיסכון
– צמצום משמעותי של התנודתיות בשנים שלקראת הפרישה
– ככל הניתן- קצבה קבועה לאחר פרישה
– ברקע: קצבת מטרה בהתאם לשיעור התחלופה הראוי

גמל והשתלמות בניהול אישי IRA –Individual Retirement Account

קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי, IRA) Individual Retirement Account), הינו מוצר חדשני ומתקדם בשוק החיסכון הפנסיוני המאפשר ללקוח לנהל את חסכונותיו לזמן ארוך באופן שיתאים לאופיו ולצרכיו. מדובר במוצר שמצליח מאוד הן בארה"ב והן בבריטניה ומאפשר ללקוח חופש פעולה מוחלט בניהול ההשקעות שלו, בין אם יבחר לנהל את הקרן/הקופה שלו בעצמו ובין אם יבחר למנות מנהל תיקים שיעשה זאת עבורו, בהתאם למדיניות שתקבע.
כל עמית יכול לבחור לעצמו באיזה אפיקים וני"ע הפנסיה שלו תושקע. מיועד יותר עבור אנשים שמבינים עניין וצברו הרבה כסף. לכן, רוצים לנהל לעצמם את הקרנות.

 • ניצול מקלטי מס- לעשות אופטימיזציה מיסויית , כלומר לחפש איפה אפשר לקבל פטור על רווח ההון למשל.

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה -2005

    הלקוח במרכז העניינים:

 • הגדרת עיסוקים:
  יועץ פנסיוני-אובייקטיבי, אסור לו לקבל עמלה מקופת גמל כלשהי וכן מותר לקבל תשלום מהלקוח, אמונו הוא ללקוח לא ליצרן (החברה שמנהלת את ביטוחי הפנסיה קופות הגמל וכו) לימודים קשים של 9 חודשים.
  (בבנקים יש יועצים פנסיונים אך הבנקים כמובן כן מקבלים כמלה מהיצרינים, אבל מדובר בעמלה זהה לכולם כך שאין תלות ליועץ)
  סוכן פנסיוני- לא מחוייב אובייקטיביות, עכן מקבל עמלה מהיצרן, אבל הוא בקשר עם מסםר יצרנים ומחויב לתת את המוצר הטוב ביותר מבין היצרנים שבא איתם במגע. זה תהליך מפוקח ממלא טופס הנמקה למה דווקא נתן ללקוח מסוים את המוצר המסוים.
  משווק פנסיוני-כמו סוכן פנסיוני רק שהוא מטעם היצרן, משווק אך ורק את המוצר של היצרן יש לו אינטרס וזיקה ליצרן.
 • חובת רישוי משווקים ויועצים פנסיונים.
 • עסקה רק כחלק מייעוץ או שיווק.
 • חובות אמון, זהירות, גילוי נאות ומניעת ניגוד עניינים.
 • דרישות כתב.
 • מגבלות ודרישות בהתקשרות עם יועץ פנסיוני ושכרו.
 • עבירות פליליות, קנסות ועונשי מאסר.

טבלת השוואות:

 


-לדעת רק את אחוזי ההפקדה של 2013, ולדעת שמשנת 2014 המעסיק יפריש 6.5%

 7 + חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים