שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2013

08.01.13

 

בהמשך לשאילתות פרמטריות :

הרצת שאילתה שתראה את כל ההרצות האפשריות. ניצור טופס, את הקריטריון נרשום בטופס בתוך תיבת טקסט.

יצירה –> טופס ריק –> ניצור "תיבת טקסט" –> נגרור את תיבת הטקסט לתצוגת עיצוב של הטופס – נוצרו לנו 2 רכיבים : 1. טקסט  2. לא מאוגד.

החלק הלא מאוגד – הוא החלק שיעניין את השאילתה. לא מאוגד= לא קשור לקריטריון ספציפי;

החלק של הטקסט – מלל חופשי שיסביר את מהות הקריטריון.

לחלק הלא מאוגד נצטרך לתת שם – נעמוד על התיבה עצמה –> עיצוב–> גיליון מאפיינים:

שם תיבת הטקסט : txt   + שם התיבה .

לעתים נצטרך לבנות שתי תיבות טקסט, לדוגמה – בין תאריך לתאריך אחר.

כאשר היינו בונים קריטריון רגיל, היינו יכולים לרשוםbetween…and… , עכשיו כשלא נרצה לתחום את הקריטריון – נבנה שתי תיבות טקסט, כאשר בכל תיבה נצטרך לרשום את שני התאריכים המבוקשים, כל פעם מחדש.

לאחר שיצרנו את הטופס, נבנה שאילתה כפי שהתבקשנו –> בלשונית נפרדת ,

נבנה אותה אופן רגיל –> כאשר נבנה את הקריטריון נצטרך לקשר אותו לתיבות הטקסט שבנינו, איך נעשה זאת ?

נעלה את השדה בשאילתה עליו נרצה לעשות קריטריון , להמשך הדוגמה הנ"ל –

Between forums!(frm___)!(txt) and forums!(frm__)!(txy__)

לאחר הסימן קריאה forums! נבחר את הטופס בו יצרנו תיבת טקסט, נעשה עוד סימן קריאה ונבחר את תיבת הטקסט המבוקשת (שיצרנו קודם לכן בטופס חדש).

לכל קריטריון תהיה תיבת טקסט משלו, לתיבת הטקסט הזו לא תהיה משמעות עד אשר נשייך אותה לקריטריון הנכון, תחת השדה הנכון ביצירת שאילתה.

לאחר שבנינו את השאילתה, נסגור את השאילתה –> נכנס לטופס עצמו – נרשום את הקריטריון הרלוונטי – נעמוד על השאילתה עליה בנינו את הטופס –>דאבל קליק –> השאילתה תרוץ!

על מנת שלא נצטרך לעשות את ההליך הארוך הזה – נבנה כפתור שיפעיל את השאילתה –>

תצוגת עיצוב בטופס בו בנינו את תיבת הטקסט –> עיצוב–> "לחצן" (עם איקסים) ß דאבל קליק, נקצה לו מקום ליד תיבת הטקסט – ייפתח לנו אשף "לחצני הפקודות" :

מסך שיגדיר לכפתור מה לעשות – איזה שאילתה להריץ כאשר לוחצים עליו –

בצד הימני: קטגוריות – לשונות –> בצד השמאלי : פעולות – הפעל שאילתה

הבא –>נבחר את השאילתה אותה נרצה להריץ –> הבא –> איך ייראה הכפתור ?  "תמונה"/ "טקסט" . נבחר בד"כ טקסט – בו נרשום  את מטרת הכפתור "הפעל שאילתת __ " , את שם זה נראה בתצוגת טופס –>נעבור לתצוגת טופס –> דאבל קליק על הכפתור – מריץ את השאילתה באופן אוטומטי!

  • בד"כ נעדיף לבנות את כל תיבות הטקסט בטופס מרוכז.
  • נוכל גם ליצור קריטריון של שדה מחושב – שאילתה – בניית שדה ß נבנה את השדה באופן רגיל, רק הפעם נפנה את החישוב הרצוי לתיבת הטקסט הרצויה. לדוגמה – שער הדולר, כאשר הוא ישתנה כל פעם. במקום לבנות תיבה בה, לדוגמה, שער הדולר הוא 4.5 ₪, נוכל להקליד כל פעם את שער הדולר המשתנה מעת לעת.

לצילום השיעוראחד + = 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים