שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

שיעור 12 – 29/12/13

דוגמה:

נתוני חברה –

עלות ההון העצמי 12%

עלות ההון הזר לפני מס 6%

החברה פועלת בעולם של 40% מס

מבנה ההון של החברה זה 900,000 ₪ הון עצמי ו-300,000 ₪ חוב

מהו ה-WACC?

דוגמה:

חברה הנפיקה אג"ח בע.נ. של 1,000 ₪ במחיר של 850 ₪ ל-10 שנים והוא נושא ריבית נקובה של 10% לשנה כאשר משלמים את הריבית כל חצי שנה. הוצאות ההנפקה עומדות על 50 ₪ ליחידה. מהי עלות מרכיב החוב לפני / אחרי מס ?

 

דוגמה למודליאני ומילר:

חברה א' ממומנת על ידי הון עצמי בלבד כאשר שווי הנכסים שלה במאזן הוא 500,000 ₪. ההכנסה התפעולית של החברה כל שנה היא 100,000 ₪.

  1. בהנחה שהחברה פטורה ממס, מהו ערך החברה לבעלי מניותיה אם שיעור התשואה של בעלי המניות הוא 10%.
  2. קיימת חברה ב' שמבנה ההון שלה הוא 50% הון עצמי ו-50% הון זר. חברה ב' דומה בכל הפרמטרים (למעט מבנה ההון) לחברה א'. בהנחה שהריבית על החוב היא 5% לשנה והמס הוא 40%, מהו שיעור התשואה שנדרש על ידי בעלי המניות של חברה ב', ומהו ערך החברה לבעלי המניות.− 5 = אפס

תואר ראשון
תואר שני
מרצים