שם הכותב: תאריך: 03 ינואר 2014

 

 

המודל הבינומי – המשך

 • דוגמא

  אג"ח קונצרני עם תשואה לפדיון של 8% בעוד שהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי מקביל 5% – מרווח האשראי הוא 3% – זהו שיעור תוחלת ההפסד (באג"ח לשנה).

   

הגישה המצומצמת – יישום

 • לצורך ישום הגישה אנו צריכים להשתמש בהערכות לגבי ההסתברות לחדלות הפירעון של אג"ח (PD) + הערכה לגבי LGD.
 • לשם כך, נהוג להשתמש בנתון דירוג האשראי של החברה/ החוב ונתונים היסטוריים שלו.
 • קודם כל נציג איך מעריכים את PD.

הערכת ההסתברות

 • נניח כי דירוגי האשראי הם בסולם A, B, C ו- D כאשר A הוא הדירוג הטוב ביותר ו- D זה מצב של חדלות פירעון.
 • נביט באג"ח של חברה שמדורגת B.
 • מה ההסתברות הכוללת שהחברה תהפוך לחדלת פירעון במשך השנה הקרובה? בשנתיים הקרובות? ב- 3 שנים הקרובות? ב-10 שנים הקרובות?
 • לשם כך, נסתכל בהיסטוריה של חברות שמדורגות B. בכדי לפשט את שיטת הערכת ההסתברות לחדלות פירעון עבור כל טווח זמנים בעתיד, נשתמש במטריצת מעבר.

   

  מטריצת מעבר – Transition Matrix

 • מטריצה זו מציגה מה ההסתברות למעבר מדירוג מסוים לדירוג אחר בפרק זמן נתון (בד"כ שנה). דוגמה –

Next period/ This period

A

B

C

D

total

A

97%

3%

0%

0%

100%

B

2%

93%

2%

3%

100%

C

1%

12%

64%

23%

100%

D

0%

0%

0%

100%

100%

 

הסתברות מצטברת לחדלות פירעון

 • ישנם מספר מסלולים
 • הסתברויות לחדלות פירעון:

** תוך שנה (במעבר מזמן 0 עד זמן 1):

 • B -> D = 0.03
 • סה"כ 0.03

** תוך שנתיים (במעבר מ- 0 עד זמן 2):

 • B -< A -> D     0.02* 0.00 = 0.0000
 • B -< B -> D 0.93* 0.03 = 0.0279
 • B -< C ->D 0.02 *0.23 = 0.046
 • נסכום את כלל ההסתברויות ונקבל 3.25% וזו ההסתברות הכוללת לחדלות פירעון במשך שנתיים.
 • לכן ההסתברות הכוללת לחדלות פירעון במשך שנתיים היא 3%+3.25%=6.25%

 

 

 

 שש × = 42

תואר ראשון
תואר שני
מרצים