שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2015

העוני בישראל

מדינת ישראל מודדת את העוני בשיטה יחסית ע״פ קביעת קו שנקרא קו העוני: מחשבים את ההכנסה הפנויה החציונית ומחשבים מחצית ממנה. כאשר את הנתון הזה מתאימים לגודל המשפחה ע״פ תקנון מסויים, כלומר, כשמחשבים קו עוני מחשבים אותו לפי נפש מתוקננת.

הכנסה פנויה לפי הגדרות העוניהכנסה משכר ומהון בתוספת תשלומי העברה בניכוי מיסים ישירים.

ישנה שיטה נוספת, הנהוגה בעיקר בארה״ב, הנקראת שיטה אבסולוטיתאם ידך אינה משגת לרכוש סל בסיסי של מוצרים (מזון, דיור, חינוך ובריאות) אתה נחשב עני.

הביטוח הלאומי הוא זה שמודד את העוני, ומרבית מדינות הOECD משתמשות בשיטה היחסית כפי שנמדדת בישראל.

כשבוחנים את קו העוני לפי גודל המשפחה עורכים תקנון הנפשותכשעורכים תקנון התוצאה שלו תמיד נמוכה יותר ממספר הנפשות בפועל, היות שככל שהמשפחה גדולה יותר כך יש פחות הוצאות ״קבועות״שכר דירה, ארנונה, מכונית וכד׳.

ההכנסה המינימלית בחודש מחושבת באופן הבא: מחלקים את ההכנסה החודשית של שתי נפשות לשניים, כך מגיעים לגודל של ההכנסה הפנויה– 2392 ש״ח. את זה מכפילים במספר הנפשות המתוקננות במשפחה ומקבלים את ההכנסה המינימלית הכוללת למשפחה.

 

יש מושג שנקרא תוחלת העונישיעור העניים בקרב האוכלוסייה במדינת ישראל עומד על 1,658,200 אנשים. בהשוואה לשנה הקודמת אחוז העניים ירד מ19.4% ל18.6%. באוגוסט 2013 הקצבאות קוצצו, נתון שבד״כ מעלה את שיעור העוני, אך היות שהצטרפו רבים למעגל העבודה אחוז העניים עדיין ירד.

תחולת העוני עלתה באוכלוסייה החרדית מ60% ל66%, למרות ששיעור ההשתפות בקרב אוכלוסייה זו עלתה. יחד עם זאת ההצטרפות למעגל העבודה הייתה בעיקר לעבודה עם רמות שכר נמוכות יחסית, ולכן המשכורות לא תמיד עזרו לעובדים לחצות את קו העוני.

בקרב האוכלוסייה הערבית הנתונים יותר חיוביים, אחוז העניים ירד ב7%, וזאת למרות שיש בעיית תשתית ואפלייה קשה בקרב המגזר הזה, ישנם מעסיקים רבים שנוטים לא להעסיק אדם רק בגלל שהוא ערבי.

האוכלוסייה הקשישה היא אוכלוסייה שנמצאת בד״כ בתחתית הדירוג. גם כאן היה שיפור מינורי, זה נובע בעיקר מכך שהגדילו את אבטחת ההכנסה לאוכלוסייה זו ויותר ויותר קשישים נאלצים לעבוד.

בנוסף, בקרב המשפחות החד הוריות ירד אחוז העוני מ29% ל27.5%, בעיקר בגלל כניסה למעגל העבודה.

 

במשפחות עובדות באופן כללי תחולת העוני ירדה מ13.3% ל12.5%, אבל תחולת העוני בקרב שני מפרנסים עלתה מ5.5% ל5.7%. זהו נתון מדאיג כי אנחנו מצפים ממשפחות עם שני מפרנסים שתחולת העוני תרד ולא תעלה. זה בעיקר נובע מהעובדה שהשכר נמוך מדי וכי הנתונים לא מראים מה אחוז המשרה אצל כל עובד, ייתכן ששני מפרנסים יעבדו במשרה וחצי.

הסיבות העיקריות לעוני:

  1. הטרוגניותהגיעו למדינה זו מכל כנפות תבל, אבל כל אחד מגיע עם תרבות וגישה אחרת וישנן אוכלוסיות מסויימות שמעדיפות לא לעבודלמשל האוכלוסייה החרדית שמעדיפה ללמוד מאשר לעבוד.
  2. ישנן יותר משפחות בנות 3 נפשות ומעלההעוני מתרכז בעיקר במשפחות ברוכות ילדים, בהן הסיכוי להכנס למעגל העוני יותר גדול.
  3. מעורבות ממשלתיתחלקה של הממשלה במשק הישראלי עם השנים הלך וקטן וזה מתבטא בין היתר בקיצוץ קצבאות ושירותי העברהקצבאות ילדים, אבטחת הכנסה לאוכלוסייה הקשישה וכד׳.
  4. השכרהשכר בארץ יחסית נמוך לשאר העולם, השכר החציוני רחוק מאוד מהשכר הממוצע ו70% מהאוכלוסייה העובדת מרוויחה פחות מהשכר הממוצע.
  5. מערכת המיסוי בישראל
  6. ריכוזיותאנחנו משק לא תחרותי בהרבה מאוד מובנים, וזה מוביל ליוקר מחייה גבוה יחסית. ככל שמשק יותר ריכוזי כך המחירים עולים גבוה יותר, וזה יוצר פערים חברתיים גדולים יותר והשכר במשקים הריכוזיים הוא נמוך יותר.
  7. אכיפה חלשההחוקים בישראל נאכפים בצורה לא מיטבית בכל הקשור לשוק העבודה, בין אם זה זכויות עובדים ובין אם בשכר מינימום.
  8. המעורבות של הממשלה בשוק העבודה מאוד נמוכההיא לא מקימה מרכזי ידע ומידע, בתי ספר מקצועיים וכד׳. היא צריכה לתמוך בנושא זה ע״מ להכניס אנשים נוספים למעגל העבודה, ולהגדיל את המס השלילי.

 

המלצות ועדת אלאלוף:

כדי להאבק בעוני יש להקים רשות לאומית למאבק בעוני. כיום יש מספר משרדים שעוסקים בסוגיית העוני אך אין אף גוף שמרכז את כולם תחת קורת גג אחת, ובראש הרשות יש להעמיד את שר הרווחה. כמו כן יש לבנות תוכנית רב שנתית למאבק בעוני, כאשר כל שנה יש לקבוע תקציבים ויעדים. על הרשות לבנות תוכניות מדף לאוכלוסיות ספציפיות שסובלות מבעית העונילמשל קשישים, חרדים וכו׳.

כמו כן יש לפתוח מרכזי תעסוקה ובתי ספר להכשרה מקצועית, להגדיל את מלאי הדיור הציבורי ולהגדיל את הסיוע בשכר דירה ולהגמיש את הקריטריונים. כמו כן יש להגדיל את הסיוע לקשישים, בעיק רבכל הנוגע לבריאותתרופות וטיפולים שונים (שיניים ועיניים בעיקר) וכן להגדיל את הקצבאות.

לצד הרשות יש לפתוח מוצה מייעצת שתתווה את המדיניות ותבקר את הרשות תוך וידוא שמה שמתוכנן יבוצע.

שייך לנושאים: כלכלת ישראל


חמש − 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים