שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2013

ססטיסטיקה 2

ד"ר גילה קינן

30.12.13

 

פלטים

 

בדיקת נורמאלית על פי הפלט:

 1. H0: יש התפלגות נורמלית

  H1: אין התפלגות נורמלית

 2. α=X
 3. השוואת α לSIG נתון בפלט

  אם SIG>α לא דוחים H0

  אם SIG<α דוחים H0

 

מבחן T פלטים

 

מבחן F- שוויון שוניות על פי הפלט:

 1. H0: שונויות שוות.

  H1: שונויות לא שוות.

 2. α=X
 3. השוואת α לSIG על פי הפלט.

  אם SIG>α לא דוחים H0

  אם SIG<α דוחים H0

   

הפלט ייתן תוצאות עבור שונוית שוות וכן שונויות לא שוות- אנחנו נבחר את החלק הרלוונטי על פי מבחן שוויון השוניות שעשינו במבחן F.

 

Equal variances assumed= שונויות שוות

 

Equal variances not assumed= שונויות לא שוות

 

ההשערות של הפלט יהיו תמיד ביחס ל0. השערת ה0 תמיד תטען: µx-µy=0.

 

Mean difference= הפער בין הממוצעים=ממוצע X- ממוצע Y. הממוצע יחשב את הנתון העליון פחות הנתון התחתון בפלט של המדגם.

 

על פי הנתונים אנחנו יודעים לחשב , לפעמים נצטרך להשלים נתונים שחסרים בפלט למשל:

Std. error difference= טעות התקן של ההפרשים=

 

 

T= תוצאת החישוב של:

 


 

Df= דרגות חופש- יכול להיות שדרגות החופש לא יהיו מספר שלם, להתייחס לכך כעובדה נתונה.

 

Mean difference/ Std. error difference=T

 

SIG (2 tailed) = דו כיווני, כלומר חישוב של חיבור הSIG של שני הזנבות. לכן צריך לחלק את הSIG לשניים. לא משנה מה השערת החוקר, תמיד הפלט יציג SIG דו כיווני.

 

השערה דו כיוונית

נשווה 2/α לsig/2 על פי הפלט.

אם 2/SIG>2/α לא דוחים H0

אם SIG/2</2α דוחים H0

 

השערה חד כיוונית

נשווה α לsig/2 על פי הפלט.

אם 2/SIG>α לא דוחים H0

אם SIG/2<α דוחים H0

 

 

95% confidence interval of the difference Lower

Upper

 

רווח בר סמך ברמת ביטחון 95%- אם 0 ייפול ברווח, המסקנה היא שלא דוחים H0.

 

לפעמים יינתנו שאלות כאשר הפער לא שווה ל-0. במידה ונישאל על פער ששונה מ-0 נבחן את הפלט בצורה הבא:

 

Mean differenceיישאר אותו הדבר.

 

Std. Error Difference – יישאר אותו דבר.

 

כמו כן, הT ישתנה, והSIG גם כן לא יהיה רלוונטי. כמו כן מכיוון שנתון לנו הנתונים שלהל"ן נוכל לחשוב אותו באופן הבא:

 

Mean difference- (µx-µy))/ Std. error difference)

 

מבחנים מזווגים

נדע כאשר יהיה רשום PAIR שמדובר במבחנים מזווגים.

גם כאן תמיד הפער יתייחס לפער-0.

 

Paired samples test

Mean=d (bar)

Std. deviation=

Std. error mean=

 

Mean/ Std. error mean =T

 

במידה ונישאל על פער שהוא אינו 0- נחשב ידנית ונעזר בנתונים שלא מושפעים מהפער.

 

*הsig של הcorrelation לא רלוונטי!

 

Correlation= רו- מתאם

מתאם חיובי= הקטנת טעות התקן

מתאם שלילי= הקטנת טעות התקן

לא ניתן ללמוד מערכו של המתאם מה תהייה המסקנה בפער בין תוחלות.

 

מתאם = 0

כלומר שהמזווג אמור להתקיים בדיוק כמו הבלתי תלויים.

 

לצילום השיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 × שמונה =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים