שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2015

כלכלה מיקרו – שיעור 12

 

התערבות ממשלתית – סובסידיה ופיקוח על המחירים

 

 

סובסידיה- מס עקיף שלילי. קיים פער בין המחיר שהיצרן מקבל לבין המחיר שהצרכן משלם, אך פער זה הפוך לעומת מקרה של מס על המוצר.

 

השפעת הסובסידיה (Sub) על שיווי המשקל בשוק-

 • המחיר לצרכן (P2)- יירד אך לא בכל גובה הסובסידיה (P1-Sub<P2<P1)
 • המחיר ליצרן (P3)- יעלה אך לא בכל גובה הסובסידיה (P1<P3<P1+Sub)
 • גובה הסובסידיה (Sub)- המחיר לצרכן פחות המכיר ליצרן (Sub=P3-P2)
 • הוצאות הממשלה- גובה הסובסידיה כפול הכמות הנמכרת לאחר הסובסידיה (Sub * Q)

   

  חלוקת ההטבה בין הצרכנים ליצרנים-

  1. ביקוש קשיח לחלוטין והיצע רגיל => המחיר לצרכן יורד בכל גובה הסובסידיה =>

  כל ההטבה מגיעה לצרכן.

  (מחיר לצרכן=מחיר בסיסי פחות סוב', מחיר ליצרן=מחיר בסיסי, הכמות החדשה שווה לכמות הישנה).

  2. ביקוש רגיל והיצע גמיש לחלוטין => המחיר לצרכן יורד בכל גובה הסובסידיה =>

  כל ההטבה מגיעה לצרכן.

  (מחיר לצרכן=מחיר בסיסי פחות סוב', מחיר ליצרן=מחיר בסיסי, הכמות החדשה גדולה מהכמות הישנה).

  3. ביקוש גמיש לחלוטין והיצע רגיל => המחיר ליצרן עולה בכל גובה הסובסידיה =>

  כל ההטבה מגיעה ליצרן.

  (מחיר לצרכן=מחיר בסיסי, מחיר ליצרן= מחיר בסיסי+סוב', הכמות החדשה גדולה מהכמות הישנה).

  4. ביקוש רגיל והיצע קשיח לחלוטין => המחיר ליצרן עולה בכל גובה הסובסידיה =>

  כל ההטבה מגיעה ליצרן.

  (מחיר לצרכן=מחיר בסיסי, מחיר ליצרן=מחיר בסיסי+סוב', הכמות החדשה שווה לכמות הישנה).

   

  * הקבוצה שאצלה העקומה קשיחה יותר נהנית יותר מהסובסידיה.

   

  פיקוח על המחירים-

   

  מחיר מקסימום-

  המחיר המקסימלי שבו הממשלה מאפשרת לקנות או למכור והוא נמצא מתחת למחיר שיווי המשקל.

  דרכים להבטחת מחיר מקסימום-

  1. מכירת עודפים.

  2. מתן סובסידיה לכל יחידה מיוצרת (הוצאות הממשלה: Sub * QD).

  3. מכסות צריכה (קיצוב)- הפיכת עקומת הביקוש לקשיחה בשלב מסוים.

   

  * צרכנים- אדישים לדרכים 1, 2 ומעדיפים דרכים אלו על פני דרך 3 (עודף הצרכן גדול יותר בדרך 1 או 2).

  * יצרנים- אדישים לדרכים 1, 3 ומעדיפים את דרך 2 (עודף היצרן גדול יותר בדרך 2).

   

  מחיר מינימום-

  המחיר המינימלי שבו הממשלה מאפשרת לקנות או למכור והוא נמצא מעל למחיר שיווי המשקל.

  דרכים להבטחת מחיר מינימום-

  1. קניית עודפים (הוצאות הממשלה: Pmin * (QS-QD))).

  2. מתן סובסידיה לכל יחידה מיוצרת (הוצאות הממשלה: Sub * QS).

  3. מכסות ייצור (קיצוב)- הפיכת עקומת ההיצע לקשיחה בשלב מסוים.

   

  * צרכנים- אדישים לדרכים 1, 3 ומעדיפים את דרך 2 (עודף הצרכן גדול יותר בדרך 2).

  * יצרנים- אדישים לדרכים 1, 2 ומעדיפים דרכים אלו על פני דרך 3 (עודף היצרן גדול יותר בדרך 1 או 2).

  * הוצאות הממשלה- לא ניתן לדעת מה עדיף (דרך 1 או 2).

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


שמונה − = 0

תואר ראשון
תואר שני
מרצים