שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2015

סעיפים 94, 94א, 94ב, 94ג (ללא 93- פירוקים)

 

מניות- מדובר בנכס ככל הנכסים עפ"י ס' 88 ועל כן רווח הון מחושב כרגיל. נוסף לכך ישנו חריג- אם מדובר על ני"ע בבורסה לא מבצעים חלוקה ליניארית בחישוב מס.

 

ס' 94- מניות הטבה

לדוגמה אם חילקו 100% הטבה, בעצם הנישום מחזיק את אותו אחוז המניות בחברה רק יותר כמות מניות. ס' 94 מתייחס לחלוקת מניות הטבה וקובע כי כאשר נמכרות מניות הטבה או המניות העיקריות (שעליהן הוקצו מניות ההטבה) יחולו הוראות אלה:

 1. יראו את מניית ההטבה כאילו נרכשה ביום בו נרכשה המניה העיקרית
 2. המחיר המקורי של כל מניה יהיה הסכום ששולם עבור המניות העיקריות לחלק לסך כל המניות.

 

דוגמה:

ב1.1.2005- רכישת 1,000 מניות תמורת 200,000 ₪

ב1.1.2007- חילקה החברה 100% מניות הטבה

ב1.1.2010- חילקה החברה 50% מניות הטבה

ב1.1.2015- מכירת 1800 מניות תמורת 100 ₪ למניה

 

למעשה בעל המניות מחזיק היום ב3,000 מניות:

רכישה- 1,000

הטבה 1- 1,000- (1,000*1)

הטבה 2- 1,000- (2,000*0.5)

—————–

3,000

 

לנישום 3,000 מניות שיום רכישתן הוא ב1.1.2005 והמחיר המקורי של כל מנייה הוא:

200,000/3,000=66.67

 

חישוב רווח הון

תמורה- 1,800*100=180,000

מחיר מקורי- 1,800*66.67=120,000

———————–

רווח הון 60,000

 

דוגמה 2:

1.1.2007 – רכישה של 1,000 מניות תמורה 100,000

1.1.2008 – חלוקת 50% מניות הטבה

1.1.2009 – רכישת 2000 מניות תמורת 160,000

1.1.2010 – חלוקת מניות הטבה 100%

1.1.2015 – מכירת 5000 מניות תמורת 500,000 ₪

 

היום ב2015 יש לבעל המניות 7000 מניות- כאשר המחיר של כל מניה לא זהה:

רכישת 2007 רכישת 2009
1.1.07- רכישה תמורת 100,000 1,000
1.1.08- הטבה 50% 500
1500
1.1.09- רכישה תמורת 160,000 2,000
1.1.10- הטבה 100% 1,500 2,000
סה"כ 3,000 4,000
מחיר מקורי 100,000/3,000= 33.33 160,000/4,000=40
יום הרכישה 1.1.07 1.1.09

 

נניח כי יש לבחון את המכירה עפ"י פיפו- בעבר היו תקנות שהוחלט על פיהם כי יש לבחון את מכירת המניות עפ"י פיפו אך חלק מהתקנות בוטלו.

 

לפי פיפו (גישה מועדפת) נמכרו כל המניות מ2007 ועוד 2000 מניות מ2009.

 

חישוב רווח הון

בעצם יש לחלק את הרווח הון על כל מכירה בנפרד, בעצם נמכרו לכאורה 2 נכסים- כאשר החלוקה מתבצעת עפ"י מועד הרכישה- 2007 ו2009. הסיבה היא שנוכל לבצע חלוקה ליניארית לכל נכס עפ"י מועד הרכישה של הנכס.

 

תחילה נחלק את התמורה ל2 הרכישות השונות:

תמורה: 500,000- 100 ₪ עבור על מניה (500,000/5,000)

פיצול התמורה:

מניות 2007- 3,000*100=300,000

מניות 2009- 2,000*100=200,000

2007 2009
תמורה 300,000 200,000
מחיר מקורי (100,000) (80,000)
רווח הון 200,000 120,000
סכום אינפלציוני 100,000*(11/14:11/06-1)=xx 80,000*(11/14:11/08-1)=xx עפ"י מדד ידוע בסוף דצמבר שנת רכישה ושנת מכירה
סכום ריאלי עד שנת 2012- 5/8

משנת 2012- 3/8

עד שנת 2012- 3/6

משנת 2012- 3/6

חלוקה ליניארית עפ"י שנות אחזקה בהתאם למועד הקובע ומועד השינוי

 

 

 • אם בעלת המניות המוכרת היא חברה- אין לבצע חלוקה ליניארית, רווח ההון הריאלי יחויב במס חברות.
 • אם המוכר הוא יחיד והמניות לא נסחרות בבורסה יש לבצע חלוקה ליניארית של הרווח הריאלי. המס על הרווח הריאלי עד 1.1.12 יהיה 20%\25% במ"מ ולאחר ה1.1.12- 25%\30% במ"מ.

 

 

ס' 94א- מכירת מניות עם הלוואה– בעל מניות שנתן לחברה הלוואה ללא הצמדה וריבית- מטרת הסעיף להטיב עם בעל מניות שנותן הלוואה שכזו לחברה.

הסעיף קובע מה היא התמורה שיש לייחס להלוואה כאשר היא נמכרת יחד עם מניות או זכויות אחרות בחברה. הסעיף חל כאשר ההלוואה מקיימת את התנאים הבאים:

 1. ההלוואה היא ללא הצמדה וריבית
 2. ההלוואה נמכרת 3 שנים לפחות לאחר נתינתה מעת בעל מניות לחברה

 

הסעיף קובע כי התמורה בעד ההלוואה תהיה חלק מהתמורה הכוללת השווה ליתרת המחיר המקורי המתואם של ההלוואה.

 

דוגמה:

בעל מניות רכש ב1.1.08 1,000 מניות של חברה א' תמורת 100,000 ₪.

ביום 1.1.09 נתן בעל המניות הלוואה לחברה בסך 200,000 ₪ ללא הצמדה וריבית.

ביום 1.1.15 מוכר את השקעותיו בחברה תמורת:

 

עבור המניות- 800,000 ₪

עבור ההלוואה- 200,000 ₪

—————————–

1,000,000 ₪

 

אילולא סעיף 94א ואם לא מתקיימים התנאים שבסעיף-

 

תמורה – 1,000,000

 

הלוואה מניות
תמורה 200,000 800,000
מחיר מקורי (200,000) (100,000)
רווח הון 0 700,000

 

לפי ס' 94א:

 

תמורה- 1,000,000

הלוואה מניות
תמורה 200,000*11/14:11/08=350,000 650,000
מחיר מקורי (200,000) (100,000)
רווח הון 150,000- כולו אינפלציוני 550,000
 • בעצם התמורה תהייה המחיר המקורי כפול ההצמדה למדד- משנת 2009 יום הרכישה עד יום המכירה ב2015.
 • כל הרווח הון תמורת ההלוואה יהיה אינפלציוני!

 

 

 

כיצד תשתנה תשובתך אילו התמורה הכוללת הייתה 400,000?

 

הלוואה מניות
תמורה 200,000*11/14:11/08=350,000 50,000
מחיר מקורי (200,000) (100,000)
רווח הון 150,000- כולו אינפלציוני (50,000)

 

נוצר הפסד הון מלאכותי כתוצאה מהחישוב של סעיף 94א עבור מכירת המניות. הסעיף קובע כי הפסד הון ממכירת המניות אשר נוצר כתוצאה מהחישוב הנ"ל יקוזז כנגד רווח ההון מההלוואה ביחס של 1:1 (ולא ביחס של 1:3.5 כאמור בס' 92).

 

כיום, החל מ1.1.94 הסכום האינפלציוני אינו חייב במס ולכן אין לקזז כנגדו הפסדים. נשאלת השאלה האם במקרה שלנו לפי המילה הכתובה עלינו לקזז את ההפסד כנגד הרווח מההלוואה? או מכיוון שהסכום האינפלציוני אינו חייב, לא לקזז את ההפסד כנגדו ולקזזו כנגד רווחי הון אחרים.

 

 

היום, כאשר סכום אינפלציוני לא חייב 2 פרשנויות:

 1. אם יהיה סכום אינפלציוני חייב נקזז אותו ביחס של 1:1- כלומר שההפסד לכאורה "הלך לאיבוד" כיוון שבכל מקרה הסכום האינפלציוני אינו חייב במס.

 

 1. לקזז את ההפסד כנגד רווחי הון אחרים החייבים במס.

 

ס' 94ב- מכירת מניות

א' הקימה את חברה ב' ב1.1.2010 והשקיעה במניותיה 100,000 ₪ (100%).

 

מאזן חברה ב' ליום 31.12.2014

נכסים 300,000 הון מניות 100,000
עודפים 200,000

 

ב1.1.15 מתכוונת חברה א' למכור את כל המניות שלה תמורת שווי המניות- 350,000 ₪.

 

אפשרות א'

 

מכירת המניות:

 

תמורה: 350,000

מחיר מקורי: 100,000

———————

רווח הון: 250,000

 

ריאלי- 230,000

אינפלציוני- 20,000 (הנחה!)

 

מדובר בחברה ולכן היא תשלם על הסכום הריאלי מס חברות.

 

אפשרות ב'

רגע לפני המכירה חברה ב' תחלק את העודפים כדיבידנד לחברה א'.

הכנסה מדיבידנד חברה א'- 200,000

מס- אין כיוון שמדובר בדיבידנד בין חברות (ישראליות)- 126(ב).

 

מכירת המניות:

 

תמורה: 150,000 (350,000 שווי החברה לפני דיבידנד פחות 200,000 חלוקה של דיב')

מחיר מקורי: 100,000

—————————

רווח הון: 50,000

 

ריאלי- 30,000 מס חברות

אינפלציוני- 20,000 (הנחה!)

 

 • בעצם לחברה כדאי לחלק דיבידנד. אבל במקרה הנ"ל לחברה יש 100% מניות וזה פשוט לכפות חלוקת דיבידנד. נוסף לכך לפעמים אין יכולת טכנית לחלק דיבידנד- גם מבחינת חברות שלהם אחוזי מס נמוכים ואינם יכולים לדרוש דיבידנד וכן לפעמים אין בחברה מזומנים פנויים לחלוקה, כאן בעצם נכנס סעיף 94ב.

 

 

 

עפ"י הסעיף:

 

נניח אין חלוקת דיבידנד-

 

מכירת המניות:

 

תמורה: 350,000

מחיר מקורי: 100,000

———————

רווח הון: 250,000

 

ריאלי- 230,000-

 

ריאלי בגובה הרווחים הראויים לחלוקה כדיבידנד:

במקרה שלנו 200,000.


200,000*100%=200,000

100%)- .% לפי שיעור ההחזקה.)

 

יתרת ריאלי: 30,000.

 

על 200,000 ישולם מס כאילו מדובר בדיבידנד- כלומר במקרה זה 0.

על 30,000 ישולם מס חברות.

 

אינפלציוני-
20,000 (הנחה!)

 

 

במידה ומדובר ביחיד הסעיף לא יחול כיוון שהמס על הריאלי והמס על הדיבידנד הוא אותו אחוז מס (25%\30%)- אך אם המניות נרכשו לפני שנת 2003 הסעיף יחול.

 

הסעיף קובע כי במכירת מנייה של חברה שמניותיה לא רשומות למסחר בבורסה על ידי:

 1. יחיד- אם יום רכישת המניות היה לפני 1.1.2003
 2. חברה

יחולו הוראות אלה:

 

 1. שיעור המס על חלק מהרווח הריאלי השווה ל:

רווחים ראויים לחלוקה* שיעור ההחזקה של המניות הנמכרות = חלק רווח הון ריאלי

ישולם מס כאילו הסכום היה מתקבל כדיבידנד

 1. שיעור המס על הרווח הראוי לחלוקה המחושב עד 1.1.2003 יחויב במס בשיעור של 10%.

 

הערה: ההוראות הנ"ל יחולו גם במכירת מנייה בבורסה ובלבד שמוכר המניה היה בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה נמכרות במועד המכירה או ביום כלשהו בשניים עשר החודשים שקדמו למכירה.

 

 

 

 

 

 • אם המניות נרכשו לפני 2003- הסעיף רלוונטי גם אם המוכר הוא יחיד

רווח הון ריאלי

חלוקת רווח הון ריאלי יתרת ריאלי PN ריאלי לפי 94ב אחרי 1.1.03 ריאלי לפי 94ב עד 1.1.03
% מס מס כרגיל.

יחיד- חלוקה ליניארית (לא בבורסה)

חברה- מס חברות

מס כמו דיבידנד-

חברה: 0

יחיד: 25% (לא בעל מניות מהותי)

מס 10%

 

רווחים ראויים לחלוקה (ר.ר.ל)- רווחים כאמור שנצטברו בחברה מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המנייה עד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה, ובלבד שלא יובאו בחשבון רווחים שנצטברו לפני 1.1.96 והכל לפי המאזן של החברה, לרבות רווחים שהוונו.

 • אם הרכישה נעשתה לפני שנת 96- תמיד נלך אחורה רק עד ל1.1.96 ולא לפני כן! לדוגמה אם נרכשו מניות בשנת 80, נתייחס בעצם כאילו מועד הרכישה היה ב1.1.96- כלומר תקופת הר.ר.ל תתחיל ב96.

 

נתייחס לדו"ח החשבונאי האחרון יום רכישה נתייחס לדו"ח החשבונאי האחרון יום מכירה
31.12.2007 3.4.2008 31.12.13 20.7.14
 • כיוון שהדו"חות ערוכים לסוף שנה נתייחס לרווח שבין סוף 2007 לסוף 2013- כלומר ניקח תקופת דיווח אחרונה שהייתה לנו לפני מועד הרכישה\מכירה.

 

עודפים י.ס: 31.12.13 (י.ס של התקופה שלה נייחס את הרווח הון)

עודפים י.פ: 31.12.07 (י.פ של התקופה שלה נייחס את הרווח הון)

————————–

רווח לתקופה= רווח ראוי לתקופה (ר.ר.ל)

 

+ רווחים שהוונו

————————-

סה"כ XX

 

רווחים שהוונו: לדוגמה פקודת יומן כאשר חובה: עודפים זכות: ס' הוני (הון מניות, קרן הון), לכאורה נבטל את פקודת היומן ונוסיף לרווח לתקופה את הרווחים הללו שהוונו לס' הוני אחר כיוון שלא חולק דיבידנד.

 

עד כה חישבנו את הר.ר.ל לפי הדו"חות החשבונאיים. סכום הר.ר.ל כפי שחושב עפ"י הדו"חות החשבונאיים לא יעלה על התקרה המחושבת:


 • הבחירה תהייה בנמוך שביניהם בהשוואה לתקרה.

 

 

שאלה לדוגמה

בשנת 2014 מימשה חברת דקל ייזום והשקעות בע"מ ( להלן : החברה ) את ההשקעות בחברות הפרטיות הבאות :


נתונים נוספים :

חברת אלפא:

ביום 1.1.2010 רכשה החברה 10,000 מניות של חברת אלפא תמורת 100,000 ₪ . הרכישה הקנתה לחברה 20% מהזכויות לרווחים . ביום 30.6.2012 חלקה חברת אלפא מניות הטבה בשיעור של 100% . החלוקה בוצעה מתוך העודפים .להלן נתונים על תוצאות הפעילות של חברת אלפא לשנים הרלוונטיות :


נדרש
: לחשב את המס החל על החברה בשנת 2014 בגין רווח ההון ממימוש ההשקעות .

שיעור מס החברות בשנת המס 2014 הינו – 26.5% .

מדדים :

5/14 – 150 , 11/13 – 150 , 11/10 – 125 , 11/09 – 120 , 11/08 – 100

פתרון:

שלבים:

 1. חישוב הרווח הריאלי
 2. חישוב הר.ר.ל
 3. חישוב המס

תמורה: 500,000

מחיר מקורי (לפי 94): (100,000)

————————————

רווח הון: 400,000

סכום אינפלציוני: 100,000*(150/120-1)=25,000

סכום ריאלי: 375,000

חישוב הר.ר.ל:

תחילת תקופה ר.ר.ל

רכישה

סוף תקופה ר.ר.ל

מכירה

31.12.09

1.1.10

31.12.13

1.1.14

עלינו לחשב ר.ר.ל חשבונאי ור.ר.ל מיסויי ולבחור בנמוך שבהם:

חישוב ר.ר.ל חשבונאי:

רווח לאחר מס: 125,000+340,000+258,000+440,000= 1,163,000

דיבידנד שחולק: (200,000)

——————————–

963,000

הערה: אין צורך להתחשב במניות ההטבה, שכן הן לא הופחתו מהרווח הנקי שממנו יצאנו בתרגיל זה. אם היינו מחשבים ר.ר.ל דרך העודפים, כן היינו מוסיפים את מניות ההטבה שכן הם הקטינו עודפים.

 

חישוב ר.ר.ל מיסויי:

 

הכנסה חייבת: 550,000+420,000+300,000+180,000=1,450,000

(מס (נתון במס חברות)): 550k*25%+420k*25%+300k*24%+180k*25%=(359,500)

הכנסה פטורה: 60,000+50,000=110,000

שבח מקרקעין: 0

(דיבידנד): 100,000+100,000=(200,000)

(הפסד): 0

——————————

1,000,500

 

הר.ר.ל החשבונאי הוא הנמוך ולכן הר.ר.ל הוא 963,000

 

חישוב המס:

רווח ריאלי- 375,000

ריאלי לפי 94ב- הר.ר.ל- 963,000*20%=192,600

(כפול שיעור ההחזקה של המניות הנמכרות)

תשלום המס יהיה כמו דיבידנד- כיוון שמדובר בחברה- 0% מס.

יתרת ריאלי: 182,400

תשלום המס יהיה מס חברות 26.5%.

כיצד היינו מחשבים את הר.ר.ל אילו המניות היו נרכשות ב1.1.2000?

עד שנת 2003 נשלם על הר.ר.ל מס של 10% ולכן זה גם רלוונטי למוכר שהוא יחיד. לאחר 2003 נשלם מס כפי שהיינו משלמים על דיבידנד.

1.1.2000

A

1.1.2003

B

1.1.2014

רכישה

מכירה

C

חישוב הר.ר.ל בשלבים:

 1. חישוב הר.ר.ל לכל התקופה– מ31.12.99-31.12.13- C עפ"י חישוב חשבונאי וחישוב מיסויי כאשר נבחר בנמוך.

 2. חישוב הר.ר.ל עד ה1.1.03– A עפ"י חישוב חשבונאי וחישוב מיסויי כאשר נבחר בנמוך.

   

 3. חישוב הר.ר.ל לאחר ה1.1.03- שלב א' (C)- שלב ב' (A)= הר.ר.ל אחרי 1.1.03- B

חישוב המס:

ריאלי:

 1. ר.ר.ל עד 1.1.03 * שיעור החזקה (A)- 10% מס

 1. ר.ר.ל אחרי 1.1.03* שיעור החזקה (B) – כמו דיבידנד

 1. יתרת ריאלי כרגיל:

יחיד- חלוקה ליניארית

חברה- מס חברות

פס"ד צילומעתיק החזקות- מכרו מניות ותקופת הר.ר.ל הייתה בין 1.1.96-31.12.06.

(C) הר.ר.ל לכל התקופה– 158,000 ₪.

(A) הר.ר.ל עד ל1.1.03– 11,700,000 ₪ (משנת 2003 היו הפסדים מאד גדולים).

החברה טענה כי הר.ר.ל עד 1.1.2003 הוא 11,700,000 בהתאם לחישוב והר.ר.ל לתקופה אחרי יהיה 0. פקיד השומה טען כי תחילה יש לחשב את הר.ר.ל לכל התקופה – עפ"י החישוב 158,000. הר.ר.ל עד 1.1.03 לא יכול להיות גבוה מסך כל הר.ר.ל ולכן במקרה זה ה158,000 אלו הם הרווחים אשר יש לייחס לתקופה עד 1.1.03.3 × שתיים =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים