שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 16.05.16

 

חשבונאות פיננסית ב שיעור 11שמונה − = 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים