שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 16.05.16

 

חשבונאות פיננסית ב שיעור 11× 5 = חמש עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים