שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

שיעור 11 – 22/12/13

השפעת המנוף הפיננסי על רווח למניה:

 ככל שממנפים יותר, הקו יותר תלול. יש לשים לב שיכול להיות מצב שמינוף יכול ליצור חוב (החלק בו ישנו EPS שלילי).

ערך החברה בעולם עם מיסים

מחיר הון הפירמה = ריבית להיוון = Waited Average Cost of Capital+ 7 = שלוש עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים