שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

שיעור 11 – 22/12/13

WHERE / HAVING

תפקידם לצמצם תוצאות.

שורת WHERE תעבוד על טבלת הבסיס בלי שום מניפולציה או שינוי. תפקידו הבסיסי לאפשר לייצר אוכלוסיה חדשה הרלוונטית להמשך השאלה.

שורת HAVING מסוגל לטפל רק בקבוצות והוא לא מסוגל לפעול על נתונים פרטניים כמו ש-WHERE לא יודע לטפל בקבוצות.

דוגמה:

הצג את כל פרטי ההזמנות שבוצעו בין התאריכים 30/06/1996 לבין 01/09/1996.


כאמור, פונקציות (סכום, ממוצע וכדומה) לא יופיעו בשורת ה-WHERE ובמקרה כזה יש צורך לייצר תת שאילתה שתציג נתון בודד.

דוגמה:

הצג לכל ההזמנות את עלויות ההובלה הגדולות ממוצע עלות ההובלה של כלל ההזמנות.


שורת HAVING יכולה להתקיים רק אחרי שורת ה-GROUP
BY.

דוגמה:

הצג לכל פרויקט את סכום שעות העבודה הגדול מממוצע שעות העבודה של כלל העובדים.


דוגמה:

הצג לכל פרויקט את סכום שעות העבודה. יש לבדוק עובדים שביצעו מעל 25 שעות.


דוגמה:

הצג לכל פרויקט את סכום שעות העבודה. יש לבדוק עובדים שביצעו מעל לעובד שביצע כמות שעות מינימאלית.


דוגמה:

הצג לכל פרויקט את סכום שעות העבודה הגדול ממוצע שעות העבודה של כלל העובדים.


דוגמה:

הצג את פרטי העובדים לכל עובד שם מלא מתאריך גיוס ומספר ימים שעברו בין תאריך גיוס לבין תאריך הגיוס של העובד שגויס ראשון.


בשאילתה זו נוצרת מכפלה קרטזית אשר חוזרת על עצמה ומחזירה כפילויות מתוך כוונה.

עבודת כיתה:

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים


ארבע × 7 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים