שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2015

כלכלה מיקרו – שיעור 11

 

 

חלוקת הנטל בין הצרכנים ליצרנים-

 

1. ביקוש קשיח לחלוטין והיצע רגיל => המחיר לצרכן עולה בכל גובה המס => כל הנטל על הצרכן.

(מחיר לצרכן=מחיר בסיסי+מס, מחיר ליצרן=מחיר בסיסי, הכמות החדשה שווה לכמות הישנה).

2. ביקוש רגיל והיצע גמיש לחלוטין => המחיר לצרכן עולה בכל גובה המס => כל הנטל על הצרכן.

(מחיר לצרכן=מחיר בסיסי+מס, מחיר ליצרן=מחיר בסיסי, הכמות החדשה קטנה מהכמות הישנה).

3. ביקוש גמיש לחלוטין והיצע רגיל => המחיר ליצרן יורד בכל גובה המס => כל הנטל על היצרן.

(מחיר לצרכן=מחיר בסיסי, מחיר ליצרן=מס פחות מחיר בסיסי, הכמות החדשה קטנה מהכמות הישנה).

4. ביקוש רגיל והיצע קשיח לחלוטין => המחיר ליצרן יורד בכל גובה המס => כל הנטל על היצרן.

(מחיר לצרכן=מחיר בסיסי, מחיר ליצרן=מס פחות מחיר בסיסי, הכמות החדשה שווה לכמות הישנה).

 

* הקבוצה שאצלה העקומה קשיחה יותר סובלת מהמס.

 

העלאת גובה המס (S+T2)-

 

תקבולי הממשלה לאחר העלאת גובה המס תלויים בגמישות הביקוש-

 • גמישות הביקוש שווה ל-1 => הוצאת הצרכנים ללא שינוי, פדיון היצרנים יורד => תקבולים עולים.
 • גמישות הביקוש קטנה מ-1 => הוצאת הצרכנים עולה, פדיון היצרנים יורד => תקבולים עולים.
 • גמישות הביקוש גדולה מ-1 => הוצאת הצרכנים יורדת, פדיון היצרנים יורד => לא ניתן לדעת תקבולים.

   

  * הוצאת הצרכנים = מעבר מB1 לB2.

  * פדיון היצרנים = מעבר מC1 לC2.

   

  * בניתוח מוצרים תחליפיים/משלימים, המחיר הקובע את תגובת עקומת הביקוש למוצר השני הוא המחיר שמשלם הצרכן.

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


שלוש + = 11

תואר ראשון
תואר שני
מרצים