שם הכותב: תאריך: 01 פברואר 2014

 

משפט מסחרי א'- שיעור 10

 

חוק עבודת נשים

זהו חוק שרובו עוסק בנשים. מתייחס לעבודת נשים בלילה, אישה יכול להודיע שמסיבות משפחתיות היא לא יכולה לעבוד בלילה. זה לא תופס במשרות אמון ועוד.

החוק הזה מסדיר חופשת לידה. מדובר גם בבן זוג שיכול לקחת חופשת לידה, אך רק את ה-7 שבועות האחרונים של חופשת הלידה (מתום 7 השבועות הראשונים של חופשת הלידה- אותם האישה מחויבת לקחת).

 

איסור פיטורים

אסור לפטר עובדת בגלל הריון. אם העובדת עבדה פחות מ-6 חודשים מותר לפטר אותה בגלל סיבה אחרת. אם העובדת עבדה יותר מ-6 חודשים במקום העבודה מותר לפטר אותה אך ורק באישור של משרד התמ"ת (יש להוכיח שלא מדובר בסיבה שקשורה להריון). אסור לפטר את האישה כשהיא בחופשת לידה, וב-45 ימים לאחר שחזרה מחופשת הלידה.

עובד/ת שהוא/היא במהלך טיפולי פוריות- אסור לפטר אותם בגלל שהם יוצאים הרבה לטיפולים.

 

חופשה ללא תשלום

אישה יכולה להתפטר בגלל שהיא ילדה ולקבל פיצויי פיטורין במשך 9 חודשים מאז הלידה.

במהלך חופשת הלידה אסור לפגוע בזכויותיה, בותק שלה (אבל הוותק לא ממשיך להיספר במהלך החופשה) ובתפקיד שלה. מותר להעביר אותה תפקיד אם האריכה את חופשת הלידה.

*עובדת קבלן- למעסיק בפועל אסור לפטר אותה. התהליך הרבה יותר מורכב.

 

זכות להיעדר מהעבודה- מותר להיעדר מהעבודה בגין טיפולי פוריות, הפלה וכו'. אישה שילדה מגיעה לה שעת הנקה (היא יכולה לצאת מוקדם יותר או להגיע שעה מאוחר יותר) במשך 4 חודשים בתנאי שהיא עובדת משרה מלאה.

 

העובדת מחויבת להודיע למקום העבודה שהיא בהריון החל מהחודש החמישי.

 

סיום יחסי עבודה

 1. ס' 4 לחוק פיצויי פיטורין- גם כשמדובר בתאגיד והוא בפירוק. אם העובד מת השארים מקבלים פיצויים.
 2. הסכם עבודה שנקבע מלכתחילה לתקופה קצובה או למשימה מסוימת- ס' 9 לחוק פיצויי פיטורין- אם לא מחדשים את חוזה העבודה הקצוב זה נחשב כפיטורין. אם העובד מסרב להאריך את החוזה רואים זאת כהתפטרות.
 3. העובד מגיע לגיל פרישה- זה לא פיטורים, זה פנסיה.
 4. סיכול- דין הסיכול ולא דיני עבודה, כשיש מאורע שמסכל את יחסי העבודה, למשל כשמפעל נשרף או העסקת פלסטינאים והמחסומים סגורים והם לא יכולים להגיע לעבודה.
 5. הסכמה הדדית לסיום יחסי העבודה.
 6. פיטורים או התפטרות.

 

אנו נתמקד רק באופציה 6:

התפטרות

אי אפשר לכפות על עובד להתפטר. למשל אם עובד לא מגיע מס' ימים לעבודה אי אפשר להתקשר אליו ולומר "אם לא תגיע מחר אני אראה זאת כהתפטרות", אלא המעביד צריך לפטר אותו.

 

פיצויי פיטורים- לא זכאים לפיצויי פיטורים, אלא אם כן יש הסדר אחר במקום העבודה.

חריגים:

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי- ס' 6. צריך להביא מסמכים המאמתים זאת. גם במצב בריאותי של העובד וגם של בן משפחה.

התפטרות של הורה- ס' 7.

התפטרות לרגל העתקת מגורים- ס' 8. לרגל נישואין- מעבר לישוב בו היה גר בן זוג ובמרחק שקבוע בחוק.

התפטרות מחמת הרעת תנאים- זכאים לפיצויי פיטורים בתנאי שהרעת התנאים היא מוחשית (הפחתת שכר), הפחתת שעות עבודה). על הרעת תנאים צריך להתריע.

גיוס לצבא/ שנת שירות/ התגייסות למשטרה או שירות בתי הסוהר.

 

פיטורים

מעשה חד צדדי מצד המעסיק. חשוב שהמעסיק יהיה ברור בעת הפיטורים , שהאמירה לא תהיה משתמעת לשתי פנים. יש לוודא שקיימת כוונה לפיטורים. בפיטורים יש לתת מכתב בפיטורים. למעסיק יש שיקול דעת (שק"ד) לפטר עובד. המגבלות הן מכוח החוק, מכוח פסיקה ומכוח הסכם.

 

מגבלות על הזכות לפטר מכוח החוק:

חוק עבודת נשים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק חיילים משוחררים

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

חוק מבקר המדינה

חוק הסכמים קיבוציים

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל תקין)

הסעד במקרים כאלו הוא החזרה לעבודה- כופים על המעסיק להחזיר את העובד לעבודה.

 

מגבלות מכוח הדין (פסיקה):

 1. מהות-בחינת המניע לפיטורים
 2. מגבלה פרוצדוראלית- שימוע. צריך להודיע לעובד מספיק זמן מראש על הפיטורים ולערוך לעובד שימוע. מטרת השימוע היא להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית ומושכלת, תוך מתן משקל לעמדותיו ונסיבותיו של כל מי שעלול להיפגע מההחלטה. ישנה חובת שימוע גם אצל מעסיק פרטי.

 

מגבלות מכוח הסכם:

בהסכם קיבוצי- הפיטורים צריכים להיעשות בהתאם להליך הקבוע בהסכם.

בהסכם אישי- הפיטורים צריכים להיעשות בהתאם לתנאי החוזה.

 

פיטורים שלא כדין

כשמפטרים שלא בדין מגיעים לנו סעדים, תרופות נוספות לפיצויי פיטורים. בדיני עבודה הסעד המקובל הוא פיצויים ולא אכיפה. מקרים בהם כן יינתן סעד של אכיפה:

 • פגיעה בזכות חוקתית, למשל פגיעה בזכות ההתאגדות
 • כאשר הפיטורים נעשו בניגוד לחוק
 • במקרה של פיטורים שלא כדין במגזר הציבורי
 • כאשר הפיטורים נעשו בניגוד להוראות הסכם קיבוצי
 • בנסיבות בהן סעד של פיצוי כספי אינו צודק.

 

פיצויים ß פיצויים בנוסף לפיצוי פיטורים.

גובה הפיצויים:

 1. אם מדובר בחוזה לתקופה קצובה- פיצויים עד תום התקופה הקצובה כשהפיטורים נעשו טרם סיום התקופה.
 2. בהסכם רגיל- הפיצויים בד"כ מגיעים לשנת משכורות וזכויות.

 

הודעה מוקדמת

בחוק הודעה מוקדמת ס' 2 קובע כי יש לתת הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות. כמה זמן קודם? תלוי האם מקבלים שכר (עובד לפי שעה) או משכורת. ההודעה תינתן בכתב (ס' 8).

בזמן ההודעה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד ואם המעסיק לא מעוניין שהוא יהיה בעבודה אז הוא צריך לשלם לו על הימים הללו טרם הפיטורים.

פס"ד אורי ארבל- אם העובד צבר ימי חופשה- המעסיק לא יכול לחייב אותי לקחת אותם בתקופת ההודעה המוקדמת עד הפיטורים.

 

פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים

תנאי הזכאות- ישנם 5 תנאים מצטברים:

 1. קיום יחסי עובד- מעביד. היו פסיקות שקבעו שלפי מבחן התכלית צריך לשלם פיצויי פיטורים לפרילנסר.
 2. עבודה במשך שנה אחת לפחות או שתי עונות בשתי שנים רצופות בעובד עונתי.
 3. רציפות בעבודה- עובדים במקום העבודה 12 חודשים רצופים. ישנן תקופות שלא נספרות: מילואים, לידה, אבל וכו'.
 4. עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד- אם המעבידים מתחלפים והעובד נשאר באותה עבודה.

 

איך מחשבים פיצויי שכר

אלו רכיבי שכר נכנסים לפיצויי הפיטורים?

 1. שכר יסוד
 2. תוספת ותק
 3. תוספת יוקר מחיה
 4. תוספת משפחה

תוספות פיקטיביות נכנסות לשכר היסוד- כמו תוספת רכב כשאין רכב (זה פיקטיבי כדי להימלט מפיצויים בהמשך, אבל בעצם זה חלק מהשכר). כשיש תוספת אמיתית היא לא רכיב שכר. פס"ד דורית פניגול נ' טכנולוגיה מתקדמת בע"מ.

 

המועד לתשלום פיצויי פיטורים

חוק 15 ימים מיום הפיטורים. אם מעל 15 ימים זו כבר הלנת פיצויי פיטורים.

אפשר להפחית פיצויי פיטורים- כשהפיטורים הם על רקע עובד אלים, עובד גנב וכו'.

פס"ד עיזבון מאיר מנשה- עבד בשגרירות ארה"ב 20 שנה ובשנה האחרונה שלו מעל בכספים. לא הפחיתו את פיצויי הפיטורים כי החליטו שהפיטורים היו עונש מספיק.

 

ס' 14 לחוק פיצויי פיטורים:

הסעיף אומר שהמעסיק שמפריש לנו לקרן פנסיה יכול להפריש גם על חשבון הפיצוי. ואז כשמפטרים אותנו מקבלים גם את רכיב הפנסיה. היתרון הגדול הוא שזה כסף של העובד שהוא יקבל אותו גם אם הוא מפוטר או מתפטר. אם בשנה הראשונה הוא הרוויח 6K הוא זכאי לפיצוי של 6K בתום השנה. בשנה השנייה הוא הרוויח 8K הוא זכאי לפיצוי בתום השנה של 8K, בשנה השלישית הרוויח 10K. בהנחה והוא מפוטר בתום השנה השלישית הוא יהיה זכאי לפיצויים של:

6K+8K+10K= 24K

ולא לפי המשכורת האחרונה (3*10K)− שתיים = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים