שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2013

שיעור 10 – 15/12/2013

המודל של מודליאני ומילר (M&M)

בפרק זה של הקורס נשאלת השאלה איך פירמה עסקית מממנת את עצמה. המימון הטריוויאלי הוא על ידי הון עצמי. בעלי המניות מזרימים כסף לחברה (מה שנרשם בדוחות הכספיים) וייתכנו גיוסי הון בהמשך. כמו כן, ניתן לממן גם על ידי הון זר (הלוואות). הלוואות יכולות להיות גם על ידי הנפקת אג"חים לציבור או על ידי פניה לבנק. ניתן לומר שפירמה מממנת עצמה באמצעות הון עצמי או הון עצמי והון זר. מה שמאפיין את החברות הישראליות הגדולות שנסחרות בבורסה הוא שהונם הזר בשיעור מאוד גבוה.

המודל עונה על השאלות :

ישנה אבחנה בין מצב שיש בו מיסוי לבין מצב עם מס 0 (אין מיסוי).

דוגמה בעולם ללא מיסים:

ניתוח פירמה ממנופת / לא ממונפת בעולם ללא מיסים – איך המנוף הפיננסי משפיע על הרווח לבעלי המניות. נבדוק את המושג "רווח למניה".

נתונים:

השפעת המנוף הפיננסי בתרחיש הגרוע מביא את בעל המניה למצב פחות טוב (תשואה יותר נמוכה).5 × = חמש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים