שם הכותב: תאריך: 17 דצמבר 2013

שיעור 10 – 16/12/13

אפיונים של תרבות

כאשר מאפיינים תרבות של ארגון, מסתכלים על 2 מימדים:

 1. מימד הסביבה – האם הסביבה היא תחרותית, דורשת גמישות או יציבות. ניתן לראות שילוב בין הארגון, המבנה והסביבה כך שאם לא תהיה התאמה לסביבה הארגון לא יצליח לשרוד.
 2. מימד המיקוד – האם המיקוד של התרבות הוא מיקוד פנימי או מיקוד חיצוני. כל ארגון בסופו של דבר מעוניין לפנות ללקוחות שלו לשם מענה על צרכיהם ולהיות ארגון רווחי יותר. ארגונים שמתמקדים בסביבה (בלקוחות, בספקים) תרבותם ממוקדת החוצה. ארגונים שמתמקדים פנימה מנסים לפתח את המשאב האנושי לרוב ואת תוך הארגון.

על פי 2 מימדים אלה ניתן לאפיין תרבויות.

לא המבנה הארגוני הוא שיקבע את הצלחת הארגון אלא מדובר בדרך של הארגון / בתרבותו כדי להנחיל את הנורמות שלה בעובדים. התוצאות הן שונות כיוון שהתרבויות שונות ובכל מקרה הארגונים מצליחים. אם ננסה לקחת רעיון מארגון אחד ונעביר אותו לארגון אחר, בהרבה מהמקרים זה לא מצליח.

סוג התרבות הארגונית

 תמונה2

על פי 2 המימדים שהוצגו קודם, ניתן למצוא 4 טיפוסים של תרבות:

 1. מסתגלת / יזמית – הסביבה בה דורשת גמישות והמיקוד הוא מיקוד חיצוני. מדובר על הסתכלות על הלקוח, מהי דרישתו תוך ניסיון להתאים את התרבות / הייצור / השירות / המוצר לדרישה של הלקוח. הרעיון להסתכל החוצה ולראות מה דרישת הלקוח ובהתאם לבצע שינויים. אם הדרישות הן דרישות משתנות, יש לבצע את השינוי בהתאם. בארגון שזהו תרבותו מדובר על נורמות וערכים שתומכות ביכולת של הארגון לזהות את הצרכים / הרצונות של הסביבה, לקלוט אותם ולהתאים תגובה והתנהגות של הארגון לאותה צורך / אותה דרישה. ארגון שזוהי תרבותו, לא רק מגיב לשינויים בסביבה, אלא יוצר שינוי בסביבה, מפעיל את השינוי באופן אקטיבי. זיהוי הצורך יכול להיעשות באמצעות:
  1. פנייה של הלקוח.
  2. זיהוי בסביבה צורך שעדיין אינו מבוטא – כלומר לזהות עוד טרם בקשתם של אנשים. כמו למשל במקרה של הסמארטפונים.

  ארגונים אלה מסתכלים על הלקוח, מזהים את הצורך שלו ומנסים לענות על אותו צורך. תרבות זו מאופיינת בחדשנות ולקיחת סיכונים. המערכות אף מתגמלות את אנשיה בגין החשיבה החדשנית.

 2. משימתית – הסביבה דורשת יציבות והמיקוד הוא מיקוד חיצוני. תרבות שמתפתחת במצבים שבהם הסביבה יציבה ואין צורך להשתנות במהירות. יש ריכוז בשירות לקוחות (חיצוני), יש ניסיון לענות על הדרישה של הלקוח, מענה על חזון וערכים. יש ניסיון לרתום את כל העובדים בארגון למתן השירות / העברת המוצר ללקוח. בארגון כזה מדברים על ערכים של תחרותיות, אוריינטציה לכיוון של עשיית רווחים, כל זאת דרך שיפור השירות ללקוח.
 3. בירוקרטית – הסביבה דורשת יציבות והמיקוד הוא מיקוד פנימי. מדובר בסביבה יציבה שאינה דורשת שינויים לעיתים קרובות ולכן יש צורך בעקביות. המיקוד מפנה לצרכי העובדים, לא משנים את דרכי הפעולה להצלחה, ניתן לראות בארגונים כאלה קונפורמיות (קבלת נורמות / ערכים), עקביות, מסורת ושיתוף פעולה בין העובדים.
 4. שבטית – הסביבה דורשת גמישות אבל המיקוד הוא מיקוד פנימי. בארגון משתפים את כל העובדים ומנסים להגיב באופן מהיר לדרישות המשתנות של הסביבה. המענה / התגובה נעשה בראייה פנימה בעוד בתרבות היזמית זה נעשה כלפי חוץ (ללקוחות). בתרבות זו מתמקדים בצרכי העובדים ודרך סיפוק צרכי העובדים עונים על צרכי הסביבה והלקוחות. ניתן לראות מעורבות רבה, השתתפות, מחויבות של העובדים.

הארגון יוכל להצליח אם התרבות הארגונית שלו מתאימה לסביבה שבה הוא פועל. אם התרבות הארגונית היא בירוקרטית נאמר, אך בפועל הסביבה דורשת גמישות, הארגון לא יצליח לפעול.חמש + 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים